Page 81

individualnosti, ki se dovršuje z živalskostjo ali človeškostjo, impulzivnostjo ali preudarnostjo. S podobno združitvijo se srečamo tudi pri rozetah z avtorjevo glavo ali pri dveh video projekcijah, na katerih je glava kričala svoj živalski »yawp«5. Pri izdelavi pomanjšanega prašička v programu Maya, ki se uporablja za pripravo »naredi sam« domačega tiskanja 3D objektov, sta nastali dve animirani video deli z virtualnim prašičema, ki sublimirata umetnikovo živalsko naravo, kajti nemo izgovarjata »yawp«, ki obtiči med telesom in nesnovnim 5 Koncept Walta Whitmana iz pesmi Leaves of Grass: »I sound my barbaric yawp over the roofs of the world«, ki izraža primarni naravni gon v človeku. V slovenskem prevodu Travnih bilk Petra Levca: »… in ženem svoj barbarski krik nad strehami sveta«; Mladinska Knjiga, Ljubljana, 1962

CIIIID.indd 79

zvokom ter je izven področja jezikovnega, pomenskega ali razumljivega. Z nesmislom se soočimo na enak način pri kipu umetnika s prašičjo glavo iz prašičje masti, kot pri kipu prašiča z umetnikovo glavo iz umetnikove masti, vendar niti prvega niti drugega ne moremo v celoti dojeti kot acefaličnega (brez glave), temveč kot dopolnjenega na neskladen način. Za razliko od mnogih body art gest, s katerimi so umetnice in umetniki spodbujali čustvene reakcije ob soočenju z bolečino, človeškimi tekočinami in izločki, Srdić Janežič na ravni konkretnih objektov odpravlja neravnovesje pri človekovem (diskriminatornem) odnosu do telesa drugih (živali). 79

13.1.2014 23:45:18

Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič

Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič

Advertisement