Page 63

Projekt - razdeljen na več modulov, se loteva razvoja v polju 3D tehnologij Projekt - razdeljen na več modulov, se loteva razvoja v polju 3D skeniranja, oblikovanja in printanja ter uporabe v umetniške namene. tehnologij skeniranja, oblikovanja in printanja ter uporabe v Konceptualno problematizira reproduktivnost v kiparstvu (referenca Walumetniške namene. ter Benjamin): nove tehnologije omogočajo večjo natančnost in masovno Konceptualno problematizira reproduktivnost v kiparstvu (refprodukcijo ter vprašanja o avtentičnosti ter vlogah kipa v visokotehnološko erenca Walter Benjamin): nove tehnologije omogočajo večjo podprtem procesu. natančnost in masovno produkcijo in porajajo o avtentičnosti ter vlogah kipa v visokem-tehnološko podprtem postopku.

Project - divided in different moduls, addresses the developProject partitioned onscanning differenttechnology, moduls, addresses the 3D dement in -the field of 3D design and velopment in the of for 3D artistic scanningpurposes. technology, design printing as well as field its use and 3D printsitand its use the for reproducibility artistic purposes. Conceptually questions of a sculpture Conceptualy it questions the reproducibility of the sculpture (refering to Walter Benjamin): new technologies allow greatto and Walter Benjamin): newand technologies allow greater(refering precision mass production raise the question of er precision and and the mass production and raises the question of authenticity role of a sculpture in a high-technologyauthenticity and the role of the statue in a high-technologyoriented process. oriented process. 61

CIIIID.indd 61

13.1.2014 23:37:32

Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič

Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič

Advertisement