Page 50

V letu 2012 je bil projekt Corporavi Indeterminata (sic) izbran za javno postavitev pred Gruberjevo palačo (Arhiv RS), ki ga je upravljal Zavod za kiparstvo. Glede na to, da se je začela recesija, pa tudi, ker je bilo mnenje Arhiva RS odločno proti gostinski dejavnosti, ki so jo v Zavodu za kiparstvo na omenjenem vrtu imeli z barom Kiparna, do realizacije ni prišlo. Naročene in izdelane so bile skice, makete, konstrukcijski načrti in načrti postavitve, kalupi, odlita serija kipov, ter napisano spremno besedilo. Zanimiva je serija betonskih kipov (Publicus Determinatum), del projekta, ki v formalnem pogledu kaže, da so bili modeli modelirani iz blaga ter drugih materialov, nakar so bili narejeni kalupi in pozitivi uliti v beton. Na ulitku se vidijo šivi pozitivov iz blaga. Kipi napovedujejo večjo razstavo Corpus Indeterminata 3D. Projekt je odvod omenjenega opusa saj sega na področje politične družbene refleksije.

48

CIIIID.indd 48

13.1.2014 23:34:28

Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič

Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič

Advertisement