Page 5

AUCTORIS PRAEFATIO Projekt Corpus Indeterminata 3D je bil v letošnjem letu 2013 poleg produkcijske faze zasnovan kot serija različnih 3D faz projekta s samostojnimi moduli umetniških dogodkov: od razstave, performansa, javnih predstavitev, delavnic in pogovorov, kjer se je projekt loteval razvoja 3D tehnologij kot so skeniranje, oblikovanje in printanje v umetniške namene. Nove tehnologije za razliko od tradicionalnih tehnik obdelave materialov npr. kamna, lesa, gline ipd. omogočajo lažje obvladovanje prostora ter materije. S tem postane ustvarjalno delo matrica, ki ji lahko sledi bolj ali manj masovna produkcija, pri čimer se začnejo porajati vprašanja o avtentičnosti umetnine oziroma njene avre ter kultne /razstavne vrednosti – kot to izpostavi že Walter Benjamin v Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit leta1936 – pa tudi vloge umetnine, kipa v visoko tehnološko podprtem procesu. Formalna izhodišča celotnega opusa so bolj ali manj očitna iz njegovega naslova: nedefinirano telo se nanaša na razmerja med figuro in telesom, na ponovno definiranje torza ter tudi neobičajno uporabo materialov in tehnik oblikovanja. Po drugi strani so vsebinska izhodišča razpršena. Polje figuralnih oz. telesnih reprezentacij ter povezave med telesom avtorja in brezimnega prašiča odpira neskončno mnogo interpretacij. V osnovnem konceptu umetniško delo relativistično premika meje v razmerju med vrednostjo in vrednoto umetniškega dela, kipa, živali, življenja itd.

Naslednji pomemben sklop idej v Corpus Indeterminata temelji na spominjanju in minevanju. »Zgodovina je predmet konstrukcije, katere mesto ni homogen in prazen čas, ampak mesto, izpolnjeno z zdajšnjim časom.« (Walter Benjamin, O pojmu zgodovine) Pri sentimentalni vrsti spominjanja pride do mitizacije dogodkov oz. ignorance ter izbrisa. V trenutni sedanjosti se tako predstavljajo ideje, ki se zdijo napredne, ujete v stereotipne vzorce in so del širših kulturnih politik. Umetnost, ki naj bi reflektirala ta razmerja ter odnose družbe do kolektivnega spomina in rekonstruiranja zgodovine, se je znašla v istem zaprtem krogu ignorance ter sentimenta. Celostnega pojasnila ali interpretacije projekta Corpus Indeterminata pa ne morem dati. Opus predstavlja surovo iztrganost kolektivnih občutkov tujosti, negotovosti, ekstimnosti in ignoriranih vsebin telesa kot sta bolečina in staranje – ter njihovo (vz)postavitev v osrediščeni pogled. Fokus se razprši z različnimi interpretacijami in dostikrat s formalno akompozicijsko postavitvijo, povišana baza (podstavek) pa dodatno učinkuje na gledalčevo občutje telesa v razstavnem prostoru. Glede vsebine in forme ter izrabe materialov lahko referenčne podobe v nastavkih projekta pripišem Beuysu, Goberju in Duchampu, v nadaljevanju pa Zoranu Todoroviću, Marcu Qiunnu, Orlan, Kiri O'Reilly itd. Večkrat omenjena neposredna referenca kipa, iz katere izhajajo razmisleki o prisotnosti telesa, je mala pozlačena portretna figurica iz srednjega veka, ki v rokah drži stekleno 3

CIIIID.indd 3

13.1.2014 23:29:07

Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič

Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič

Advertisement