Page 40

ANA GROBLER

ANA GROBLER

Kipar, vizualni umetnik, oblikovalec lutk zaposlen v Lutkovnem gledališču Ljubljana ter publicist na področju sodobne umetnosti Zoran Srdić Janežić, se bo v Galeriji Alkatraz predstavil z razstavo iz opusa Corpus Indeterminata (*Nedefinirano telo).

A sculptor, visual artist, puppet manufacturer employed at the Ljubljana Puppet Theatre as well as a publicist in the field of contemporary art, Zoran Srdić Janežić, will introduce himself at the Alkatraz Gallery with an exhibition from his opus entitledCorpus Indeterminata (*Non- determined Body). For the occasion of exhibition intentionally unheated Alkatraz Gallery – present a sculpture cast of his own body with a pig head, made from lard and cracklings. The exhibition questions the role of the artist as a creator that necessarily requires inspiration for its work, counterposing it the cast of the body, made from a mould. This is the way the artist states, among other things, that an artefact is not only a premeditated and inspired creation of physical objects, but (pointing out that) the context and critical engagement behind it are equally important. The author places lard, a food of various uses into a context arising repulse in the spectator. A hybrid of a man and an animal points to anthropocentrism of our society and announces the second part of the exhibition, where the artist will - from his own fat – make a pig body with a human head, created with the aid of 3D scans. This simple swaps of roles or the use of raw materials are so extensive and so easily taken for granted in our daily life that we have stopped questioning them, while we can here face them in an entirely new light, so we are forced to reevaluate their meaning and appearance.

V za ta namen neogrevani Galeriji Alkatraz bo umetnik predstavil skulpturo odlitka svojega telesa s prašičjo glavo, izdelano iz svinjske masti in ocvirkov. Razstava prevprašuje vlogo umetnika kot ustvarjalca, ki za svoje delo nujno potrebuje navdih in ji naproti postavlja odlitek telesa, narejen po kalupu. S tem avtor med drugim izjavlja, da umetniško delo ni zgolj premišljeno in navdahnjeno ustvarjanje fizičnih predmetov, pač pa da sta enako pomembna kontekst ter kritični aganžma, ki stojita za njim. Svinjsko mast, živilo uporabno na mnoge načine, avtor postavlja v kontekst, ki v opazovalcu ustvarja odpor. Hibrid človeka in živali opozarja na antropocentrizem naše družbe in napoveduje drugi del razstave, v kateri bo umetnik iz lastne maščobe ustvaril kip s prašičjim telesom in človeško glavo, narejen s pomočjo tridimenzionalnih skenov. Te enostavne zamenjave vlog oz. rabe surovin so v vsakdanjiku tako obsežne in samoumevne, da jih niti ne prevprašujemo več, tu pa jih zagledamo v povsem drugi luči, zato smo prisiljeni ponovno ovrednotiti njihov pomen in pojavnost.

38

CIIIID.indd 38

13.1.2014 23:31:36

Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič