Page 15

CIIIID.indd 13

arm, je palica držala kvadratnega prereza in nefukcionalna za čiščenje snega. Objekt ni dejanski readymade, temveč je preoblikovan in daje iluzijo izdelka za vsakodnevno uporabo. Šele njegova raba bi odkrila nefunkcionalnost ter preko tega taktilni vpliv na telo uporabnika. Tudi drugi primeri readymadov so nefunkcionalni: ne le zaradi nenavadne lege, ampak tudi zaradi oblike: Comb ni uporaben kot za glavnik za človeka, ker so njegovi zobje premajhni, Trébuchet ima podaljšek zgornjih kavljev obrnjen navzdol tako, da nanj ne bi mogli obesiti oblek, podobno je tudi pri Hat rack, oblika sladkorčkov pri Why not sneeze Rose Selavy je narejena iz marmorja in ima drugačno težo kot bi jo pričakovali … Fountain je od vseh readymadov morda najmanj preoblikovana oziroma se – glede na izgubljeno prvo verzijo – kot taka kaže. Fountain nima zgornje skupine odprtin, ki tudi niso nakazane pri Duchampovem miniaturnem prenosnem muzeju Boite-en-Valise (1941), medtem ko jih kasnejše verzije imajo. Pomanjkanje gradiva ustvarja mit, vendar vprašanje o Duchampovem delu ostaja: ali je v slogu dade zgolj vzel predmet iz sveta resničnosti in ga vpeljal v svet umetnosti, se prepustil hipni akciji smešenja in rušenja pravil o tem, kaj je umetnost ali pa je vpeljeval razlike bolj prefinjeno – s spreminjanjem določene lastnosti izdelka.

ponovna kontekstualizacija lastnega dela, iz katere razberemo, da je imel čas slediti svojim občutkom, pustiti stvarem in idejam lasten razvoj, da jih je lahko kasneje rekontekstualiziral. Npr. če je ob In advance of the broken arm prvič prišlo do poimenovanja readymadov, je Duchamp v novi tehniki poimenoval tudi tri dela, ki jih je predhodno ustvaril.4 Rekontekstualizacija je pomembna tudi za rekonstrukcijo ter reproduciranje readymadov, hkrati pa kaže, da je njihova dejanska vrednost v idejni sferi. Duchamp namreč s tem, ko vzame readymade Fountain, naredi mimetično zanko. Če Platonovo idejo mimezisa razumemo kot hierarhično: ideja – posnetek ideje – posnetek posnetka ideje (ideja pisoarja – pisoar – odslikava pisoarja), potem Duchamp posnetek posnetka ideje zamenja s posnetkom ideje (odslikavo pisoarja s pisoarjem). Na nivoju koncepta se mimetična struktura zamakne iz tretjega mesta na drugo. Pri tem bi lahko govorili o utelešenju ideje v enem in istem objektu, čeprav bi ideja morala biti na strukturno različnih ter podrejenih nivojih realnosti. Zaznavanje dveh različnih realnosti v enem objektu se nanaša na izkušnjo različnih mest in kontekstov kjer bi ta objekt pričakovali – kar lahko povzroči nelagodje. Gledalec se mora na novo orientirati. Mimetična zanka tako z zamikom strukturnih mest izpostavlja idejo samo.

Kot pomemben faktor se pojavi Duchampova

Pisoarji so v Duchampovem času sodili v toaletne

4 oziroma 6 mesecev. Nabiranje prahu je vidno na fotografiji – skupnem projektu z Man Rayem Dust Breeding.

4 Roue de bicyclette (1913), Pharmacie (1914) in Portebouteilles (1914)

13

13.1.2014 23:29:58

Corpus indeterminata  
Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič

Advertisement