Page 14

predmetov, ki jih s preimenovanjem in nefunkcionalno postavitvijo na novo definira misel – izbira naj ne bi bila pogojena z vizualno naslado, ampak osnovana na zvezi estetske nevtralnosti s popolno odsotnostjo dobrega ali slabega okusa.2 Če bi izpostavili taktilno branje pri Fountain in ostalih readymadih, je to – zaradi Duchampove namere zamenjati vizualno, ki vzbuja ugodje, z intelektualnim – po eni strani zabrisano, po drugi pa na nivoju forme preveč banalno. Ne toliko v 2 Po Duchampu so readymadi vizualno neopredeljeni objekti, ki imajo namen pobegniti tako umetnikovemu dotiku kot ideji dobrega ali slabega okusa. 12

CIIIID.indd 12

historičnem pogledu ali v obravnavi funkcionalnosti /nefunkcionalnosti objekta, kot v obravnavi statusa umetnine, ki vzpostavlja tako široko interpretativno polje. Če Duchampovi readymadi nosijo na sebi še nekaj drugega, nedefiniranega in zakritega, potem se interpretativno polje readymadov zoži.3 Če pogledamo In advance of the broken 3 »Še nekaj drugega« se navezuje na opis Georgie O‘Keefe v zvezi z Duchampovim delovnim prostorom. Na sredini sobe naj bi bilo še nekaj drugega z debelim nanosom prahu, zaradi katerega ji je postalo slabo in ga je nameravala očistiti. Ko jo je Stieglitz opozoril, da morda Duchamp s tem ne bo zadovoljen, je opustila zamisel. Duchamp je 1920 delal na projektu The Large Glass (The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even), na katerem se je moral nabirati prah v času

13.1.2014 23:29:58

Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič