Page 120

Zoran Srdić Janežič (rojen 1974 v Kranju) je akademski kipar, vizualni umetnik, videast, lutkar in intermedijski umetnik. Zanima ga humor, ki ga uporablja, da poudari nevralgične točke v našem vsakdanjem življenju. Kot performer izhaja iz tematike javnih kipov in njihovih funkcij v javnem prostoru (Javni kipi, 2011); iz body arta (estetizacija, gnusnost in mitizacija telesa; Corpus Indeterminata, 2010-13) ali iz javnih intervencij (Javna branja, 2011). Metode za izdelavo lutk pogosto prepleta v kiparstvo in uporablja v performansih.

Zoran Srdić Janežič (born 1974; Kranj) is an academic sculptor, visual artist, video artist, puppeteer and intermedia artist. He is interested in humor, which he uses to emphasize neuralgic points of our daily lives. As a performer, he derives from the topic of public sculptures and their function in the public space (Javni kipi, 2011), from the body art (aesthetization, disgust and mythization; Corpus Indeterminata, 2010-13) or from public interventions (Public readings, 2011). He often includes methods for making puppets in sculpture and uses them in performances.

118

CIIIID.indd 118

13.1.2014 23:55:05

Corpus indeterminata  

Opus Corpus indeterminata by artist Zoran Srdić Janežič

Advertisement