Page 1

El Pla d’Autonomia de Centre

PAC 09

Durada del projecte 2010-14


Context social i acadèmic del centre Centre de tipologia C en els indicadors de Sistema de Catalunya

Majoria de famílies de nivell social, econòmic i cultural baix

Dificultats en el pagament de l AMPA, el material i la compra de llibres

Nombre important de famílies d origen estranger

Nombre elevat de nouvinguts

Elevada mobilitat de l alumnat a causa de la seva complexitat social i cultural

Efectes:

resultats acadèmics limitats dificultats de cohesió social


Actuacions institucionals El Pla d Autonomia de Centre (PAC09) •  –  –  –  –  –  –  –  –  •  –  –  –  –  –  –  •  –  –  – 

Objectiu 1. Millorar els resultats educatius Pla de lectura Pla de millora i d estudi assistit Promoció i graduació a l ESO i el Batxillerat Preparació de les proves d Avaluació diagnòstica de 3r i Proves d avaluació externes de 4t Lluita contra l absentisme i l abandonament escolar Augment hores en matèries instrumentals a 1r i 2n ESO Participació en programes de reforç escolar: ÈXIT, Repesca d estiu Potenciació de les TIC/TAC a les aules Modernització de les aules multimèdia i d informàtica Objectiu 2. Millorar la cohesió social Adequació de les instal·lacions del centre: gimnàs, laboratoris Comissions escolars: agenda 21, delegats verds Pla d acollida 1r ESO Aula d acollida Tallers, conferències, activitats extraescolars Reforma de la pàgina Web Millores en l organització del centre Coordinadors amb responsabilitats addicionals Llocs singulars específics: 3 professors incorporats a la plantilla Pressupost econòmic per al desenvolupament del projecte 3


PRESSUPOST PAC 2010-14 Institut Bernat Metge Pla d'Autonomia de Centre (PAC) 2010-2014 Pressupost en â‚Ź 180.000

167.961

160.000 140.000

125.050

120.000

118.989

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

6.061

0

Pressupost inicial

Ingressos reals

Despeses

Romanent

4


Institut Bernat Metge.Pla d'Autonomia de Centre (PAC) Objectiu 1. Millorar resultats educatius. 2010-14 Despeses per cursos en € 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2010-11 8888

2011-12 7614

2012-13 3750

2013-14 4365

Aules informàtica i multimèdia

9197

7799

2637

17014

Ordinadors, material

1003

1007

343

Perifèrics, xarxa, laboratori

2203

7296

2869

2072

1183

Classes d’estudi assistit

Pla de lectura Material didàctic

1291

5


Institut Bernat Metge. Pla d'Autonomia de Centre (PAC) Indicadors de rendiment acad猫mic. Promoci贸 o graduaci贸 d'alumnes i absentisme escolar en % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

Batxillerat

Absentisme

2012-13

80,2

76

75,3

77,9

56

3,6

2013-14

84,7

78,3

78,6

73,8

61,7

1,6

6


Institut Bernat Metge. Pla d'Autonomia de Centre (PAC) Indicadors de rendiment acadèmic Proves d'avaluació diagnòstiques de 3r. per matèries. 2010-14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Català

Castellà

Matemàtiques

2010-11

44,4

69

52,8

2011-12

57,7

59,5

50

2012-13

77,4

65,7

58,3

Curs 13-14

48,4

65,7

55,6

2014-15

69,5

72,9

48

7


Institut Bernat Metge. Pla d'Automia de Centre (PAC) Indicadors de rendiment acadèmic. Competencies bàsiques de 4t. 2011-2014 80

70

60

50

40

30

20

10

0

2011-12

Català 52,6

Castellà 45,8

Anglès 26,7

Matemàtiques 23,8

2012-13

50,9

65,1

29,7

32,3

2013-14

71,2

71,4

57,2

67,2

8


Institut Bernat Metge. Pla d'Autonomia de Centre (PAC) Objectiu 2. Millorar la cohesió social. 2010-14 Despeses per cursos en € 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2010-11

2011-12

Tallers E. per a la salut

220

367

Tallers Impulsem

300

4902

Llibres biblioteca

689

1349

2012-13

2013-14

678

Conferències

450

570

Material didàctic

2198

4585

Pàgina Web

2678

Sala actes, gimnàs

409

16634

Futbol

570

429

Altres

127

Laboratoris

1606

9

Presentació PAC 2010-14  
Presentació PAC 2010-14  
Advertisement