Page 1

APA INSTITUT BELLVITGE

Av. América 99. 08907 L’Hospitalet

Tf: 933358314

PROJECTE EDUCATIU CURS 10/11 El projecte educatiu a desenvolupar durant el curs 2010-2011 es basa en els següents objectius: 1. Millorar i modernitzar la gestió de la nostra associació per poder fer front d’una manera més diligent a les necessitats de les actuals famílies de l’alumnat del Institut. Contemplem l’ampliació de l’horari d’atenció als associats. 2. Convocar a les famílies al llarg del curs a diferents trobades per començar a crear complicitats i confiança entre la pròpia associació i les famílies de l’alumnat. 3. Relacionat amb l’objectiu anterior, donar la benvinguda i fer l’acolliment a les noves famílies de l’escola, en particular a les que començaran amb els seus fills a 1r de l’ESO i així ajudar-los a establir una primera relació entre ells. 4. Provar d’augmentar la participació de mares i pares en els òrgans decisoris de l’AMPA, i al Consell Escolar, per tal de garantir en el futur el traspàs de la gestió, amb garanties de transparència i continuïtat en les tasques de cooperació amb el projecte educatiu de l’ Institut. 5. Mantenir i millorar l’oferta d’activitats i recursos de lleure educatiu per a l’alumnat i les seves famílies, i si pot ser ampliant el

ventall,

consolidant-nos com un recurs que facilita la conciliació de la vida familiar i formativa dels fills i filles i de les mateixes famílies. 6. Mantenir la cooperació amb l’ AMPA del Institut Joan Miró i tanmateix el contacte i el treball en xarxa amb la resta d’ AMPA del barri de Bellvitge, en sintonia amb el Projecte Educatiu de Ciutat. Seguidament exposarem las tasques encaminades a aconseguir aquests objectius.

1


APA INSTITUT BELLVITGE

Av. América 99. 08907 L’Hospitalet

Tf: 933358314

1. Distribució de llibres i material escolar Facilitarem l’adquisició del material necessari al mateix institut a través de: a. la cooperativa ABACUS b. la gestió de llicències dels llibres digitals de 1r, 2on i 3r d’ ESO c. la col·laboració amb l’alumnat de batxillerat en la posada en marxa del mercat d’intercanvi de llibres usats.

2. Organització

de

les

activitats

extraescolars. Activitats extra escolars per l'alumnat El curs passat es van adreçar unes enquestes a l’alumnat per tal de perfilar unes activitats extraescolars més atractives. La varietat de propostes va fer prendre la decisió de demanar, a més a més de a la nostra pròpia asociació esportiva, al CONSELL ESPORTIU i a l’associació KAMPI KI PUGUI, ambdós de L’Hospitalet, que portin a terme l’oferta i gestió de les activitats, que són: •

Consell Esportiu: Escacs

Kampi ki Pugui: Dances urbanes, teatre, guitarra i percussió, tecnoart, dibuix graffitty i còmic i imatge digital.

AMPA Institut Bellvitge: voldríem oferir esporàdicament algun taller que resultés d’interès i que ajudés a afavorir la relació i coneixement entre joves amb unes mateixes inquietuds.

Associació esportiva del pla català de l’esport a l’ Institut Bellvitge:

2


APA INSTITUT BELLVITGE

Av. América 99. 08907 L’Hospitalet

Futbol sala categories infantil i cadet

Bàsquet 3 x 3 per alumnat i professorat

Voleibol per alumnat i professorat

Jornades d’atletisme puntuals

Cros escolar

Tf: 933358314

3


APA INSTITUT BELLVITGE

Av. América 99. 08907 L’Hospitalet

Tf: 933358314

Activitats per a pares i mares Voldríem augmentar l’oferta d’activitats, en particular aquelles que permetin millorar l’ús de les noves tecnologies, donat que l’alumnat de primer i segon comença amb el Projecte 1 x 1. Per aquest motiu s’ha demanat la col·laboració amb el Centre Esclat Bellvitge ja que disposa d’un Punt Omnia, pel qual podrem disposar de un aula amb ordinadors i una formadora. Els cursos de noves tecnologies són de caràcter trimestral i si l’usuari vol, pot continuar augmentant el nivell en successius trimestres. D’altra banda, s’ha demanat a l’Escola Esportiva de l’ Institut que disposés alguna franja horària per tal de que mares i pares puguin practicar un esport d’equip. Les activitats per aquest curs són: •

Futbol

Bàsquet

Informàtica

Aeròbic

3. Acolliment de les noves famílies Es vol estar pressent durant les jornades de portes obertes, abans de començar el període de matriculació per tal d’informar de l’existència de la nostra associació i de les actuacions que porta a terme. Es redactarà un tríptic informatiu.

4


APA INSTITUT BELLVITGE

Av. América 99. 08907 L’Hospitalet

Tf: 933358314

També volem preparar al llarg del curs l’acolliment de les famílies del nou alumnat del curs 2011/2012, per tal d’evitar una escassa participació i presència a les instal·lacions de l’ Institut.

5


APA INSTITUT BELLVITGE

Av. América 99. 08907 L’Hospitalet

Tf: 933358314

4. Participació en el projecte educatiu de centre Es vol mantenir una col·laboració molt estreta entre la junta directiva de l’ Institut Bellvitge, com a representat del claustre i la nostra junta, per tal de poder recolzar de la forma més eficaç possible les tasques i accions educatives. Volem aportar el nostre punt de vista la Carta de Compromís Educatiu entre l’ Institut i les famílies També continuarem compromesos i actuarem en coherència amb els compromisos ecològics de l’ Institut com a membre de la Xarxa d’Escoles Verdes. Sempre estarem al costat de tot el que representi un pla de millora educatiu per millorar el rendiment acadèmic i tant important com això, el grau de satisfacció de l’alumnat i la família per l’atenció educativa, formativa i específica segons la necessitat que poden rebre. Per aquest motiu l’ AMPA farà les següents aportacions econòmiques: •

Als viatges de final d’etapa educativa de 4rt d’ ESO i 2on de Batxillerat

Als viatges a França que organitza el seminari de francès.

També continuarem oferint ajudes econòmiques puntuals a aquelles famílies que així ho demanin,

per la realització de les esmentades

activitats.

6


APA INSTITUT BELLVITGE

Av. América 99. 08907 L’Hospitalet

Tf: 933358314

5. Participació en els jocs florals. Tradicionalment, l’ associació ha col·laborat econòmicament en la compra dels obsequis que s’entreguen als alumnes guanyadors del certamen. Voldríem aprofitar aquest acte cultural i festiu per a que, en algun moment, les famílies puguin estar pressents. Pensem que és una forma de trencar la sensació de que mares i pares ens quedem exclosos de la vida escolar dels nostres fills i filles.

6. Xerrades, ponències i tallers Aprofitant els ESDE, dins el programa PAEF de l’Ajuntament de l’Hospitalet, animarem les famílies de l’alumnat a participar en les seves accions formatives. Es realitzaran al Centre Cultural de Bellvitge. La coordinadora és Angélica Arranz, responsable del Pla Educatiu d’Entorn

del barri del Gornal. S’han

buscat experts en temes d’interès per donar un espai a les famílies de reflexió i debat educatiu. Farem difusió dels correus explicatius de cada xerrada que ens arribin de la coordinadora, a través de la nostra pàgina web i el facebook.

7


APA INSTITUT BELLVITGE

Av. América 99. 08907 L’Hospitalet

Tf: 933358314

7. Participació en projectes comunitaris L’Ampa col·laborarà en totes les activitats i esdeveniments proposats per l’Ajuntament, a través dels diferents departaments i organismes, com ja ha participat activament en el projecte PAEF, o en la celebració del dia de les AMPA. També tenim la voluntat d’estar pressents en esdeveniments del nostre barri i en totes aquelles accions que, en consonància amb el nostre projecte educatiu, proposi l’Associació de Veïns i Veïnes de Bellvitge i les seves vocalies. Finalment estarem sempre en disposició, en la mida de les nostres possibilitats, de col·laborar amb la resta d’AMPA del nostre barri per tal de millorar el treball en xarxa i aprofitar les sinèrgies de les nostres respectives actuacions.

8


APA INSTITUT BELLVITGE

Av. América 99. 08907 L’Hospitalet

Tf: 933358314

8. Tasques prioritàries de l’ Associació a. Redactar de nou els estatuts per tal d’adaptar-los a la nova realitat social i educativa de les famílies del institut i així complir amb els pressupostos legals. b. Convocar l’assemblea general de curs i aconseguir que augmenti l’assistència i l’interès de les famílies. El nostre objectiu es enfortir la junta de cara al proper curs. c. La nova junta ha de treballar per millorar la implicació de les famílies com a part de la comunitat educativa i per què vegin l’AMPA com una organització propera i disposada a afavorir l’enteniment entre el professorat i els pares i mares de l’alumnat. Millorar la comunicació entre els socis i la junta de l’AMPA amb les següents actuacions: o

Prestant un especial atenció, acollida i seguiment a les famílies de l’alumnat de 1r d’ESO.

o

Convocant a una mare o pare de cada curs per poder intercanviar impressions i conèixer millor les necessitats dels nostres associats i associades.

o

Elaborant tríptics informatius de l'AMPA per a totes les famílies de l'Institut.

o

Organitzant tallers sobre diversos temes que interessin als nostres associats/-des

d. Treballar amb l'equip directiu de l'escola per millorar en la col·laboració i gestió dels recursos de que disposem. e. Facilitar a les famílies l’accés materials informàtics de suport al programa educat 1x1 a preus més competitius. f. Redactar la memòria de l'Associació del curs 09/10

9


APA INSTITUT BELLVITGE

Av. América 99. 08907 L’Hospitalet

Tf: 933358314

L'objectiu final és aconseguir millorar la nostra aportació com a part de la comunitat educativa per tal d’afavorir el millor clima educatiu a l’ Institut i al barri de Bellvitge.

9. Pressupost: Calculem que el pressupost per al curs 2011-2012 serà el següent:

DESPESSES Aportacions econòmiques a les famílies de l’alumnat d’intercanvi de llengües estrangeres

2.800 €

Aportacions pel projecte educatiu de l’Institut

2.700 €

Equip informàtic

305 €

Materials consumibles

200 €

Material fungible

150 €

Quota FAPAES

255 €

INGRESSOS

Quotes socis

4.600 €

Rappel venda llibres

1.300 €

Subvenció RegidorIa

500 €

TOTALS

6.410 €

6.400 €

10

Projecte AMPA 2010/2011  

Projecte Educatiu de l'AMPA de l'Institut Bellvitge per al curs 2010/2011

Advertisement