Page 1

avaluació educació secundària obligatòria 4t d’ESO

curs 2011- 2012 tudiant

informació per a l’es

Per primer cop es fa una prova externa d’avaluació de tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya, que afecta al voltant de 65.000 estudiants i més de 1.000 centres. Perquè aquest esforç tan considerable sigui útil, i especialment per a tu, cal que t’hi impliquis i la facis el millor que puguis. Per això és essencial que tu, que n’ets protagonista, tinguis ben clar en què consisteix i què s’espera de tu.

tant per seguir estudiant com per entrar en el món laboral: comprendre el que llegeixes, expressar-te amb claredat i correcció, tenir un nivell bàsic d’una llengua estrangera i saber resoldre problemes matemàtics semblants als que has de resoldre a la teva vida quotidiana.

Per què es fa aquesta avaluació?

La prova no requereix que estudiïs qüestions diferents i al marge de les que ja treballes a cada matèria. Convé que et familiaritzis amb el tipus d’exercicis i de preguntes de les proves. Al web del Departament d’Ensenyament hi ha exemples orientatius de les proves, però sobretot fes cas de les indicacions dels teus professors i professores.

L’avaluació servirà per mostrar la situació del sistema educatiu català i la de cadascun dels centres, i això permetrà adoptar les mesures de millora adequades. També et proporcionarà una informació que, juntament amb les que ja té el teu centre, t’ajudarà a orientar el teu futur en acabar l’escolarització obligatòria.

Quins apartats té cada prova? Llengua catalana, llengua castellana (i també aranès a l’Aran)

• 2

textos de comprensió escrita

• 1

redacció

Llengua estrangera

• 2

textos de comprensió oral

• 2

textos de comprensió escrita

• 2

redaccions breus

Matemàtiques

• Numeració • Relacions • Espai,

i càlcul

i canvi

forma i mesura

• Estadística

i atzar

Què avaluen les proves? Les proves no avaluen tots els continguts i coneixements de quart d’ESO, només algunes de les competències que necessites

Com t’has de preparar per fer bé la prova?

Quin dia i a quina hora es fan les proves? Dimecres 15 de febrer •• Llengua catalana •• Matemàtiques •• Aranès (només a l’Aran) Dijous 16 de febrer •• Llengua castellana •• Llengua estrangera Disposaràs de 60 minuts per fer cada prova, sense incloure-hi el temps dedicat a explicar les instruccions. Les proves començaran cada dia a les 9 h.

On faràs les proves? Al teu centre, preferentment a la teva aula. Tingues en compte, però, que el professorat que aplicarà les proves vindrà d’altres centres.

www.gencat.cat/ensenyament


Quin material has de portar per fer les proves?

Com se’t comunicaran els resultats?

A totes les proves has d’usar bolígraf (no llapis).

Amb un informe del Departament d’Ensenyament en què es detallen els resultats que hagis obtingut en cadascuna de les proves.

A la prova de matemàtiques pots utilitzar la calculadora, però sense passar-la als companys. Atenció: no pots fer servir el mòbil ni cap altre aparell electrònic.

Qui corregeix les proves? Les corregeixen professors que no són del teu centre. Els codis de barres amb les teves dades garanteixen que el corrector o correctora no sàpiga ni el teu nom ni el del teu centre. Per això, cal que no escriguis el teu nom ni signis cap dels quaderns de les proves.

Quan sabràs els resultats? S’ha previst que els resultats s’enviïn als centres a finals de març, abans de les vacances de Setmana Santa.

Quina repercussió poden tenir per a tu els resultats que hagis obtingut? El teu equip de professors i professores tindrà en compte els resultats de la prova i els incorporarà a tota la informació que ja té de la teva trajectòria acadèmica. Tot aquest conjunt de dades és el que es valorarà a la teva avaluació de final de curs i d’etapa.

On pots obtenir més informació? Si tens dubtes sobre alguna de les qüestions relacionades amb la prova, adreça’t als teus professors i professores. També pots trobar informació al web del Departament d’Ensenyament.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ.

www.gencat.cat/ensenyament


avaluació educació secundària obligatòria 4t d’ESO

curs 2011-2012 informació

s per a les famílie

finalitat

resultats

Entre les mesures que s’han emprès per millorar els resultats del sistema educatiu de Catalunya, el Departament d’Ensenyament endega per primer cop una prova d’avaluació externa de tot l’alumnat de quart curs d’educació secundària obligatòria.

La prova vol oferir informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada centre i alumne o alumna seran confidencials.

Els resultats de la prova proporcionaran informació acurada de tot l’alumnat en l’últim curs de l’escolarització obligatòria, que permetrà que cada centre –fent ús de la major autonomia que atorga la Llei d’educació de Catalunya (LEC)– pugui potenciar els seus punts forts i corregir-ne els febles.

Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa, tot i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu.

què avalua

quan i on es farà

La prova mesurarà en quin grau l’alumnat és capaç d’aplicar els coneixements, les habilitats i les actituds que ha adquirit per resoldre problemes o situacions semblants als que haurà d’afrontar en la seva vida ciutadana, tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral.

La prova es farà els dies 15 i 16 de febrer de 2012 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne o alumna farà la prova al seu Febrer centre, la qual serà corregiDl. Dm. Dc. Dj. Dv. Ds. Dg. da per professorat extern.

Concretament, s’avaluaran les competències i els coneixements bàsics que els i les alumnes han d’haver adquirit en els àmbits de matemàtiques i llengua (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera). A la Val d’Aran, s’hi afegirà una prova d’aranès.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita. L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística.

www.gencat.cat/ensenyament

Avaluació de 4t  

informacions del Departament d'ensenyament

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you