Page 1


IEVADVĀRDI / EDITO Après les célébrations du 5ème anniversaire du printemps français en Lettonie en mai dernier, l’Institut français propose toujours au public letton une programmation culturelle riche et variée, en collaboration avec les institutions culturelles les plus prestigieuses du pays. Quels que soient vos goûts, quelles que soient vos aspirations, il y a fort à parier que vous pourrez satisfaire vos envies. Mordus de musique classique ? Laissezvous séduire par le talent, le charme et l’élégance de Vanessa Wagner, pianiste internationalement reconnue. La photographie vous attire ? Rencontrons-nous à Madona, Cēsis, et à l’Institut français pour l’exposition de l’artiste letton Reinis Hofmanis. À moins que vous ne préféreriez la science ? Auquel cas, l’Académie des sciences de Riga, le Centre Z(in)oo de Cēsis et l’Université de Daugavpils vous ouvrent leurs portes pour une exposition interactive consacrée à l’énergie… Septembre coïncide aussi avec le souhait de se lancer de nouveaux défis. Certains ont peut-être l’intention d’apprendre une nouvelle langue. Pourquoi pas le français, langue internationale, parlée dans les plus grandes instances multilatérales, dont la Commission européenne ? Auquel cas, dites-leur que l’Institut français de Lettonie est une adresse tout indiquée pour un apprentissage de qualité, grâce à des professeurs bien souvent natifs et à des outils pédagogiques innovants, le tout dans une ambiance conviviale. Nous serons également ravis de vous accueillir dans notre médiathèque  ou lors de nos séances de ciné-club, dont la première, le 12 septembre, inaugurera le cycle – entièrement gratuit - consacré à « l’Amour au cinéma » ! Tout un programme ! À très vite ! Denis Duclos Directeur de l’Institut français de Lettonie Retrouvez-nous sur notre site www.institut-français.lv

et sur notre compte Facebook

Pēc bagātas kultūras pasākumu programmas, ar kuru šī gada maija mēnesī tika atzīmēta Francijas Pavasara piektā gadskārta, Francijas institūts saviem cienītājiem sagatavojis jaunu, interesantu un daudzveidīgu piedāvājumu, kas tapis, sadarbojoties ar nozīmīgākajām Latvijas kultūras iestādēm. Pat, ja publikas gaume un intereses var izrādīties stipri atšķirīgas, esam pārliecināti, ka katrs tomēr atradīs kādu savām vēlmēm atbilstošu notikumu. Jums patīk klasiskā mūzika? Tad lai jūs savaldzina starptautiski pazīstamās pianistes Vanesas Vāgneres talants, šarms un elegance! Jūs saista fotogrāfija? Uz tikšanos Madonā, Cēsīs un Francijas institūtā Rīgā jaunā latviešu fotogrāfa Reiņa Hofmaņa izstādē! Ja dodat priekšroku zinātnei, tad jums durvis plaši vērs Latvijas Zinātņu Akadēmija, Z(in)no Cēsīs un Daugavpils Universitāte, lai iepazīstinātu ar interaktīvu, enerģijai veltītu izstādi. Daudzi no jums, iespējams, tieši septembrī pieņem lēmumus par jauniem izaicinājumiem dzīvē, piemēram, - apgūt kādu jaunu valodu. Varbūt franču valodu, kuru plaši pielieto vislielākajās starptautiskajās organizācijās, tostarp Eiropas Komisijā?! Tādā gadījumā Francijas institūts Latvijā būs īstā vieta, kur, pateicoties augsti kvalificētiem pasniedzējiem, kuru lielākajai daļai dzimtā valoda ir tieši franču, kā arī inovatīvām valodas apgūšanas metodēm un draudzīgai, nepiespiestai atmosfērai, jūs varat apgūt franču valodu atzīstamā līmenī. Tāpat būsim priecīgi, ja apmeklēsiet arī mūsu mediatēku vai atnāksiet uz kādu no piedāvātajiem franču kino kluba seansiem. Nenokavējiet jaunā cikla „Mīlestība kino pasaulē” sākumu jau 12. septembrī! Ieeja bez maksas! Uz drīzu redzēšanos !

Denī Diklo Francijas institūta Latvijā direktors Apmeklējiet arī mūsu mājas lapu www.institut-français.lv un Facebook kontu

1


2

3


IZSTĀDE / EXPOSITION

Mikaels Maršāns FESTIVĀLĀ Survival Kit 4

Tabakas fabrikā Miera ielā 58, Rīgā

06-16 SEPTEMBRIS

Aizsācies 2009. gadā kā reakcija uz ekonomiskās krīzes izraisītajām problēmām, gadskārtējais laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit šogad veltīts pārstrādes jēdzienam. Skatītājs ir aicināts paskatīties ar kritisku aci uz saviem patērētāja ieradumiem, kā arī tradicionāli pieņemto uzskatu par to, ko dēvē par „panākumiem”. Jaunais franču mākslinieks Mikaels Maršāns piedāvās savu ekpresinstalāciju SUPERstructure. Mākslinieks bieži vien rada savus darbus, izmantojot ielās atrastus vecus un nederīgus priekšmetus. Ar šo mākslas žestu viņa radītie darbi kļūst par pilsētvides un vietas, kur tie tapuši, neatņemamu sastāvdaļu. Šo pašu radošo pieeju Maršāns izmantos Survival Kit ietvaros, liekot kopā ne tikai pilsētā atrastas lietas, bet izmantojot arī citu festivāla dalībnieku materiālus, tādējādi piedāvājot festivālu komentējošu mākslas darbu.

Mickaël Marchand au festival Survival Kit 4

Tabakas fabrika à Riga

Lancé en 2009, en réaction à la crise économique, le festival annuel d’art contemporain Survival Kit est consacré cette année à la notion de régression. A travers ce concept, les spectateurs sont invités à poser un œil critique sur leurs habitudes de consommation et leur perception traditionnelle de ce que l’on nomme le « succès ». Le jeune artiste français Mickaël Marchand proposera SUPERstructure, une installation éphémère. Le travail de Mickaël Marchand se fait souvent à partir d’objets obsolètes trouvés dans la rue. Par ce geste artistique, ses créations deviennent inséparables de l’environnement urbain et de la situation qui les ont vues naître. Pour Survival Kit, Mickaël Marchand suivra ce même processus créatif en assemblant non seulement des objets trouvés dans la ville mais aussi des matières collectées dans les œuvres des autres artistes présents dans le festival, proposant ainsi une œuvre-commentaire du festival.

http://lcca.lv http://mickaelmarchand.com

4

5


IZSTĀDE / EXPOSITION

Reiņa Hofmaņa „Akmeņi”

Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā Cēsu izstāžu namā Francijas institūtā Skolas ielā 10a, Madonā Pils laukumā 3, Cēsīs Elizabetes ielā 59, Rīgā

07.–30. SEPTEMBRIS 04.–11. NOVEMBRIS 20.–29. NOVEMBRIS

Reinis Hofmanis, viens no daudzsološākajiem jaunajiem Latvijas fotogrāfiem, 2011. gada septembrī uzturējās mākslinieku rezidencē Strasbūrā. Ceļojuma rezultātā tapa izstāde „Akmeņi”, kurā R. Hofmanis izceļ vietas Strasbūras pilsētvidē, kas iezīmētas ar milzu akmens kompozīcijām. Šie it kā vienkāršie objekti, kas radīti pilsētvidē un kalpo par sava veida fortifikācijas elementiem, rosina domāt arī par dzīvi ārpus kadra – kāda būtu Strasbūra bez šiem saviem sargiem. • No 7. līdz 30. septembrim – Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā • No 4. oktobra līdz 11. novembrim – Cēsu izstāžu namā • No 20. novembra līdz 29. decembrim – Francijas institūtā

Pierres de Reinis Hofmanis

Musée d’histoire de la région et d’art de Madona, Maison des expositions de Cēsis et Institut français Reinis Hofmanis, jeune photographe letton prometteur, est parti en résidence à Strasbourg en septembre 2011. De son voyage, il a tiré l’exposition Pierres. À travers cette série de photographies, il met en lumière les endroits marqués, dans la ville, par des compositions de pierres gigantesques. Tout à la fois objets ordinaires, parties de l’environnement urbain et nouveaux éléments de fortification de la cité, ces pierres photographiées par Reinis Hofmanis invitent le spectateur à rêver l’existence au-delà du cadre photographique et à imaginer ce que serait la vie à Strasbourg sans elles. • Du 7 au 30 septembre : Musée d’histoire de la région et d’art de Madona • Du 4 octobre au 11 novembre : Maison des expositions de Cēsis • Du 20 novembre au 29 décembre : Institut français

www.reinishofmanis.com www.madonasmuzejs.lv www.cesis.lv

6

7


Populārzinātniska izstāde / Exposition scientifique

„Enerģija ilgtspējīgai pasaulei”

Latvijas Zinātņu akadēmijā Bērnu Zinātnes centrā „Z(in)oo”, Cēsīs Daugavpils universitātē Akadēmijas laukumā 1, Rīgā Poruka ielā 8, Cēsīs Vienības ielā 13, Daugavpilī

28. SEPTEMBRIS – 14. OKTOBRIS 16. – 26. OKTOBRIS 29. OKTOBRIS 2. NOVEMBRIS

Starptautiskā „Ilgtspējīgās enerģijas gada visiem” ietvaros Latvijas publikai tiek piedāvāta interaktīvā izstāde „Enerģija ilgtspējīgai pasaulei”. Izstāde ir veids kā pievērst plašākas sabiedrības uzmanību enerģijas pieejamības jautājumam jaunattīstības valstīs, enerģētiskās efektivitātes uzlabošanai pārtikušajās valstīs un atjaunojamās enerģijas izmantošanai. Nāciet un ar pašrocīgi veiktiem eksperimentiem izmēģiniet kā darbināt automašīnu ar ūdeņradi, kā ražot enerģiju ar saules palīdzību, vai arī pārliecinieties par tik daudz dzirdētā siltumnīcas efekta iedarbību! Jums būs iespēja veikt šo eksperimentu gan Zinātnieku nakts laikā Latvijas Zinātņu akadēmijā, gan zinātnes piedzīvojumu centrā Z(in)oo Cēsīs, gan arī Zinātnes festivālā Daugavpils universitātē.

Energies, pour un monde durable

Académie des Sciences de Riga du 28 septembre au 14 octobre Centre « Z(in)oo » de Cēsis du 16 au 26 octobre Université de Daugavpils du 29 octobre au 2 novembre A l’occasion de l’Année internationale de l’énergie durable pour tous, l’Exposition interactive Energies, pour un monde durable s’installe en Lettonie ! Cette exposition est l’occasion de sensibiliser le grand public à l’importance de l’accès à l’énergie des pays en voie de développement, de l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les pays riches et du recours aux énergies renouvelables. Venez découvrir en vous amusant et en menant vous-mêmes les expériences  suivantes  : comment faire rouler nos voitures à partir d’hydrogène, comment produire de l’énergie avec le soleil ou encore qu’est ce que l’effet de serre dont on entend si souvent parler… Vous aurez tout le temps pour mener ces expériences scientifiques à l’occasion de la Nuit des Chercheurs à l’Académie des Sciences, au Centre Z(in) oo de Cesis ou bien encore lors de la Fête de la Science de l’Université de Daugavpils.

www.lza.lv www.centre-sciences.org http://du.lv/lv www.zinoo.lv

9


Izstāde / Exposition

„Brasēns vai brīvība”

Ventspils Teātra namā „Jūras Vārti” Cēsu izstāžu namā Karlīnes ielā 40, Ventspilī Pils laukumā 3, Cēsīs

6. SEPTEMBRIS – 1. OKTOBRIS 8. NOVEMBRIS – 2. DECEMBRIS

Kas bija Brasēns? Viņpus aizgājušo laiku Francijas dvesmas apvītajam mākslinieka tēlam slēpjas reti sastopams indivīds, izsmalcināts franču dzejas pazinējs, anarhists, kurš nekad nav sekojis nekam citam kā vien savai iekšējai mūzikas balsij. Tāds ir Brasēns, kuru jūs iepazīsiet Klementīnes Derudilas un Joana Sfāra izveidotajā izstādē. 6. septembrī plkst. 19.00, izstādes atklāšanā koncertu sniegs Rolands Lappuķe.

Brassens ou la Liberté

Maison du théâtre « Jūras vārti » de Ventspils, Maison d’expositions de Cēsis Qui était Brassens ? Derrière une figure de la France d’antan se cache un individu hautement lettré, fin connaisseur de la poésie française, un libertaire s’opposant à la morale bien-pensante et à l’arbitraire de la justice, une force tranquille qui n’a jamais suivi que sa musique intérieure. C’est ce Brassens là que vous découvrirez dans une exposition imaginée par Clémentine Deroudille et Joann Sfar. Son excellence M. Rolands Lappuķe donnera un concert exceptionnel le 6 septembre à 19h00, lors du vernissage de l’exposition.

„Latvija Parīzē. 1925. 1937.”

Francijas institūtā

8. SEPTEMBRIS – 16. NOVEMBRIS

Elizabetes ielā 59, Rīgā Izstādes, kas veltīta Latvijas dalībai Pasaules Dekoratīvās mākslas un moderno tehnoloģiju izstādēs Parīzē 1925. un 1937. gadā, iecere ir iepazīstināt ar Latvijas mākslas un moderno tehnoloģiju sasniegumiem 20. gs. 20.-30. gados, to augsto novērtējumu vispasaules kontekstā, kā arī popularizēt šos plašākai publikai maz zināmos faktus.

La Lettonie à Paris. 1925. 1937.

Institut français

Consacrée à la participation de la Lettonie à l’Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels (1925) et à l’Exposition Internationale des Arts et techniques dans la Vie moderne (1937) qui se tinrent à Paris, cette exposition vise à faire découvrir au public les réussites méconnues de la Lettonie sur la scène internationale dans les domaines artistiques et technologiques lors des années 1920-1930.

10

11


Performance Francijas institūtā no plkst. 20.00

Baltā nakts

Elizabetes ielā 59, Rīgā

08

SEPTEMBRIS

Francijas institūts Latvijā šogad pirmo reizi piedalīsies Baltās Nakts pasākumos Rīgā. Atsaucoties uz Parīzē notiekošās Baltās Nakts pasākumiem, kas veltīti mūsdienu mākslas aktivitātēm, institūts vērs savas durvis jauno latviešu mākslinieku ideju izpausmēm. Vakara gaitā varēsim vērot dažādas performances un instalācijas, radītas ar mērķi izdaiļot Francijas institūta ēku Elizabetes ielā 59 un likt uz to paskatīties citām acīm. Liepājas mākslinieku kolektīvs „VADI” (Vocals Are Dead technological), kas savā radošumā ietekmējies no amerikāņu komandas „Soundwalk Collective”, sniegs performanci, kurā attēli miksēsies ar skaņu un ļaus improvizētā veidā no jauna iepazīt institūta ēku. Tiem, kas vēlēsies vakara gaitā ieturēt nelielu pauzi, Francijas institūta galerijā būs pieejama franču kafejnīca.

La Nuit blanche

Institut français à partir de 20h00 Pour sa première participation à la Balta nakts de Riga, l’Institut français se fait l’écho de la célèbre Nuit blanche parisienne dédiée à l’art contemporain et ouvre grand ses portes à la jeune scène artistique contemporaine lettone. Tout au long de la soirée, de jeunes artistes lettons sont invités à investir, embellir, détourner le bâtiment de l’Institut grâce à des performances et des installations. Ainsi, le collectif « VADI » (Vocals Are Dead technological) de Liepāja, inspiré du collectif américain «  Soundwalk Collective », donnera une performance qui mélangera les images, le son et une part d’improvisation. Pour ceux qui souhaiteraient faire une pause gourmande dans leur déambulation nocturne, il sera possible de faire une halte au café français GU qui sera installé pour l’occasion dans la cour et la galerie de l’Institut.

www.baltanakts.lv

12

13


Kino / Cinéma

Kino klubs: „Mīlestība kino pasaulē”

Francijas institūta Konferenču zālē, plkst. 19.00 Elizabetes ielā 59, Rīgā

12. UN 26. SEPTEMBRIS 10. UN 24. OKTOBRIS 7. UN 21. NOVEMBRIS 5. UN 19. DECEMBRIS

Francijas institūta Kino klubs turpina franču kino izpēti un piedāvā jaunu tematisko ciklu „Mīlestība kino pasaulē”. Katra no programmā piedāvātajām 8 filmām atklāj kādu mīlas izpausmju šķautni – nelaimīgi mīlētāji, izjukušas vai jaunatrastas attiecības, glābjoša vai postoša mīlestība. Katrai filmai ir savs skatījums uz šo dziļo, iekšējo satricinājumu, kuru izraisa mīlestība. • 12. septembrī: „Parasta nāvessoda izpilde”, rež. Marks Digēns • 26. septembrī: „Šambona jaunkundze”, rež. Stefans Brizē* • 10. oktobrī: „Nešķiramie”, rež. Kristīne Dorī • 24. oktobrī: „Ezers”, rež. Filips Gandrē • 7. novembrī: „The Ballad of Genesis and Lady Jaye”, rež. Marī Lozjē • 21. novembrī: „Laulība trijatā”, rež. Žaks Doijons • 5. decembrī: „Sena mīļākā”, rež. Katerina Breijā • 19. decembrī: „Uzvārds”, rež. Mišels Leklērs

* Eiropas valodu dienu ietvaros

Ciné-club : Cycle L’amour au cinéma

Salle de conférence de l’Institut français à 19h00

Le ciné-club de l’Institut français continue son exploration du cinéma français contemporain et présente son nouveau cycle thématique L’amour au cinéma. Les 8 films de ce programme révèlent chacun une facette du sentiment amoureux : des amants blessés, des harmonies détruites ou retrouvées, des amours salvatrices ou dévastatrices. Chaque film porte un regard différent sur ce profond bouleversement intérieur que provoque l’amour. • 12 septembre : Une exécution ordinaire de Marc Dugain • 26 septembre : Mademoiselle Chambon de Stéphane Brizé * • 10 octobre : Les inséparables de Christine Dory • 24 octobre : Un lac de Philippe Gandrieu • 7 novembre : The Ballad of Genesis and Lady Jaye de Marie Losier • 21 novembre : Le mariage à trois de Jacques Doillon • 5 décembre : Une vieille maîtresse de Catherine Breillat • 19 décembre : Le Nom des gens de Michel Leclerc

* Dans le cadre de la Journée européenne des langues

www.institut-francais.lv

15


Kino / Cinéma

FILMU Cikls „Izdzīvot savu jaunību”

Francijas institūtā Kino K-Suns Elizabetes ielā 59, Rīgā Elizabetes ielā 83/85, Rīgā

6., 8., 13., 15. NOVEMBRIS 7. – 13. DECEMBRIS

Ciklu „Izdzīvot savu jaunību” veido dokumentālo un mākslas filmu programma. Katra no tām jaunā skatījumā aplūko jauniešu konfliktus, vēlmes un attiecības ar pasauli. Dokumentālo filmu mēnesis Francijas institūtā, seansu sākums plkst.19.00 (ieeja brīva, ar subtitriem angļu valodā): • 6. novembrī: „Māceklis”, rež. Samuels Kolardē • 8. novembrī: „Zilumi”, rež. Flēra Albēra • 13. novembrī: „Septiņpadsmit gadi”, rež. Didjē Nions • 15. novembrī: „Mēs, Klēves princeses”, rež. Režiss Sodē Mākslas filmu programa kino K.Suns no 7. līdz 13. decembrim (ar tulkojumu latviešu valodā un subtitriem angļu valodā): • „Skaistais ērkšķis”, rež. Rebeka Zlotovski • „Memory Lane”, rež. Mikaels Erss • „Spēcīgā inde”, rež. Keitela Kvijeverē • „Skaistie puiši”, rež. Riads Satufs • „Un kurš ir Tavs sirdsāķīt’s?”, rež. Lola Duajona • „Viss, kas mirdz”, rež. Žeraldīne Nakaša un Ervē Mimrans • „Meitenes melnā”, rež. Žans Pols Siveiraks

Cycle Vivre sa jeunesse

Institut français les 6, 8, 13 et 15 novembre Cinéma K-Suns du 7 au 13 décembre Le cycle Vivre sa jeunesse comprend d’une part des documentaires et d’autre part des films de fiction, qui tous expriment un regard neuf sur les conflits des jeunes, leurs désirs, leurs rapports au monde. Films documentaires à l’IF, séances à 19h00 (entrée libre, sous-titres en anglais) • 6 novembre : L’Apprenti de Samuel Collardey • 8 novembre : Ecchymoses de Fleur Albert • 13 novembre : Dix-sept ans de Didier Nyon • 15 novembre : Nous, princesses de Clèves de Régis Sauder Films de fiction au K-Suns du 7 au 13 décembre (traduction en letton, soustitres en anglais) • Belle épine de Rebecca Zlotowski • Memory Lane de Mikhaël Hers • Un poison violent de Katell Quillévéré • Les beaux gosses de Riad Sattouf • Et toi t’es sur qui ? de Lola Doillon • Tout ce qui brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran • Des filles en noir de Jean-Paul Civeyrac www.moisdudoc.com www.kinogalerija.lv

17


MŪZIKA / MUSIQUE

Anrī Demarkets un orķestris „Sinfonietta Rīga”

Lielajā Ģildē plkst. 19.00 Amatu ielā 6, Rīgā

21

SEPTEMBRIS

Sezonas atklāšanai orķestris „Sinfonietta Rīga”, Normunda Šnē vadībā, uzaicinājis čellistu Anrī Demarketu. Būdams kaislīgs mūziķis un daudzšķautņaina personība, Anrī Demarkets spēlē čellu tā, it kā gribētu apskaut dziļu mežu; itin neviens viņa lociņa piesitiens neatstāj vienaldzīgu, jo atmodina mūzikas zemapziņu. Sezonas atklāšanas tikšanās reizē Anrī Demarkets spēlēs Šostakoviča „Pirmo koncertu čellam”.

Henri Demarquette et l’orchestre Sinfonietta Rīga

Grande Guilde de Riga à 19h00 Pour ouvrir sa saison, l’orchestre Sinfonietta Rīga dirigé par Normunds Šnē invite le violoncelliste Henri Demarquette. Musicien passionné, Henri Demarquette joue du violoncelle comme on embrase une forêt profonde ; pas un de ses coups d’archet ne laisse indifférent car il réveille l’inconscient de la musique. Pour ce grand rendez-vous de rentrée, Henri Demarquette interprètera un concerto pour violoncelle de Chostakovitch. www.henridemarquette.com www.sinfoniettariga.lv

Trio Delbecq 3

Spīķeru koncertzālē 29. septembrī plkst. 22.00 Ventspils Teātra namā „Jūras Vārti” 30. septembrī plkst. 17.00

Maskavas ielā 4/1, Rīgā Karlīnes ielā 40, Ventspilī

29. UN 30. SEPTEMBRIS

Delbecq 3 ir starptautisks džeza trio, kurā muzicē virtuozais franču pianists Benuā Delbeks, kanādiešu kontrabasists Mailzs Pērkinss un bundzinieks no Kongo Emils Biajenda. Trio piedāvā ar stila, eksperimenta un improvizācijas talantu apveltītā un starptautiski pazīstamā mūziķa B. Delbeka krāšņās kompozīcijas. Delbecq 3 smeļas iedvesmu arī āfrikāņu ritmos, ar savu meistarīgo un saulaino mūziku liekot publikai doties iztēles ceļojumā.

Trio Delbecq 3

Salle de concert « Spikeri » à Riga le 29 septembre à 22h00 Théâtre « Juras Varti » de Ventspils le 30 septembre à 17h00 Delbecq 3 est un trio de jazz international formé autour du pianiste virtuose Benoît Delbecq, accompagné du contrebassiste canadien Miles Perkins et du batteur d’origine congolaise Emile Biayenda. Le trio offre des compositions riches des talents d’écriture, d’expérimentation et d’improvisation de Benoît Delbecq, artiste internationalement reconnu. Delbecq 3 puise aussi ses influences dans des rythmiques africaines, faisant voyager le public avec sa musique experte et sereine.

www.delbecq.net/bd/bd2.html www.latvijaskoncerti.lv www.jurasvarti.lv 18

19


MŪZIKA / MUSIQUE

Fransuā Beils festivālā „Skaņu Mežs”

Kinoteātrī Splendid Palace plkst. 20.00 Elizabetes ielā 61, Rīgā

11

OKTOBRIS

Nepieradinātās mūzikas festivāls „Skaņu Mežs” šogad atzīmē savu desmitgadi ! Jubilejas reizē uz Splendid Palace skatuves ar īpašu koncertu uzstāsies pasaulslavenais music concrete žanra elektronisko skaņdarbu komponists Fransuā Beils. Laikā no 1966. līdz 1997. gadam, būdams Muzikālo pētījumu grupas vadītājs, viņš ir piedalījies, novērojis un ierosinājis lielu daļu mūzikas pētījumu. Viņa muzikālās aktivitātes saistītas ar elektroakustisko mūziku vai, Beila vārdiem sakot, lemtas „akusmatiskai” (kad klausītājam nav redzams skaņas avots) izpētei. Komponists pirmoreiz to nodeva klausītāju vērtējumam ar skaļruņu orķestra starpniecību, kas šodien jau ir kļuvis par teju tradicionālu „akusmatiskas” mūzikas atskaņošanas veidu. Izbaudīsim to klātienē 11. oktobrī!

François Bayle au festival La Forêt des sons

Cinéma Splendid Palace à Riga à 20h00

Le festival de musique expérimentale La Forêt des sons fête cette année ses 10 ans d’existence ! Pour cette édition anniversaire, le festival convie le compositeur-explorateur François Bayle sur la scène du Splendid Palace pour un concert exceptionnel. Directeur du Groupe de recherche musicale de 1966 à 1997, François Bayle a accompagné, observé, initié une grande partie de la recherche musicale. Toute son activité musicale se déploie autour de la musique électroacoustique ou, plus exactement, est vouée à l’exploration du monde « acousmatique », selon sa propre expression. François Bayle a ouvert cette musique nouvelle au public, via notamment l’invention de l’acousmonium, cet orchestre de haut-parleurs qui est devenu aujourd’hui une forme presque traditionnelle de diffusion de la musique acousmatique. À découvrir en live le 11 octobre !

www.skanumezs.lv www.francoisbayle.fr www.splendidpalace.lv

20

21


MŪZIKA / MUSIQUE

RAy Bartok festivālā „ZEMLIKA”

Durbes kultūras namā plkst. 22.00 Skolas ielā 5, Durbē

27

OKTOBRIS

Vizuāls, mežonīgs un elegants – muzikālais parīziešu duets Ray Bartok nelielu izvilkumu dzīvajā, kas pārpilns ar dīvainām skaņām, pretstata sitaminstrumentiem ar dzelžainiem skaņu celiņiem. Duetu 2007. gadā izveidojuši divi pieredzes bagāti mūziķi: Fils Rejs B - sitaminstrumenti un Tino Rejs – muzikālie izvilkumi, balss; viņi abi ir gluži kā savādie, melnie putni no Aki Kaurismaki filmas.

Ray Bartok au Festival Zemlika

Salle municipale de Durbe à 22h00

Visuelle, sauvage et élégante, la musique du duo parisien Ray Bartok confronte un sampler joué live, gorgé de sons étranges, à une batterie au groove implacable. Le groupe a été formé en 2007 par deux musiciens déjà rompus à de belles expériences, Phil Ray B (batterie) et Tino Ray (sampler, voix), drôles d’oiseaux noirs tout droit sortis d’un film d’Aki Kaurismaki. Ray Bartok invente un électro-pulp-rock aux influences hybrides, post-punk, BO, jazz. A vérifier sur la scène du festival Zemlika, le 27 octobre ! www.raybartok.com http://skyr.wordpress.com

MOUSSU T E LEI JOVENTS FESTIVĀLĀ „PORTA”

Koncertzālē „Palladium” plkst. 19:00 Marijas ielā 21, Rīgā

09

NOVEMBRIS

Aiz šī mīklainā vārda slēpjas oksitāniešu un provansiešu kultūrā sakņojusies grupa. Grupa izveidojusies 2004. gadā, daudzveidīgajā Marseļas reģionā. Tā iedvesmojusies no provansiešu dziesmām, blūza, džeza un latīņu mūzikas. Grupa sniegs koncertu pasaules mūzikas festivāla „Porta” ietvaros. Tikšānās ar grupu MOUSSU T e lei Jovents 7. novembrī, Eiropas mājā, plkst. 19:30.

MOUSSU T E LEI JOVENTS AU FESTIVAL PORTA

Salle de concert Palladium à Riga à 19h00

Derrière ce nom énigmatique se cache un groupe fortement ancré dans la culture occitane et provençale. A l’image de la diversité de la région de Marseille où le groupe s’est formé en 2004, MOUSSU T e lei Jovents s’est créé un style inspiré de la chanson provençale, mais aussi du blues, du jazz et des musiques latines. Le groupe se produira dans le cadre du festival Porta. Le groupe MOUSSU T e lei Jovents rencontrera son public le 7 novembre à la Maison de l’Europe à 19h30. http://moussut.ohaime.com www.esmaja.lv www.palladium.lv

22

23


MŪZIKA / Musique

Vanesa Vāgnere

Daugavpils Vienības namā J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Siguldas koncertzālē „Baltais Flīģelis”

28., 29. UN 30. NOVEMBRIS

Rīgas ielā 22a, Daugavpilī, Kr. Barona ielā 1, Rīgā Šveices ielā 19, Siguldā Vanesu Vāgneri, kas beigusi Parīzes Nacionālo Augstāko konservatoriju ar Pirmo godalgu, var uzskatīt par zinātkāru pianisti. Viņa mīl ceļot visdažādākajos repertuāros, sākot no klavierspēles klasikas līdz pat mūsdienu kompozīcijām. Pateicoties izjustai spēlei, mākslinieciski eklektiskai un pārdomātai skaņdarbu izvēlei, pianistes sniegums ir zināmā mērā unikāls. Pianiste sniegs trīs koncertus Latvijā, izpildot franču komponistu Debisī, Ravēla un Disapēna darbus. Koncerts Daugavpilī, kuru māksliniece sniegs kopā ar Daugavpils Kamerorķestri, veltīts Daugavpils Vienības nama 75. gadskārtai. Vanesa Vāgnere pasniegs arī meistarklasi J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 30. novembrī. • 28. novembrī: Daugavpils Vienības namā plkst. 18.00 • 29 novembrī: J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā plkst. 19.00 • 30 novembrī: Siguldas koncertzālē Baltais Flīģelis plkst. 19.00

Vanessa Wagner

Maison de l’Unité de Daugavpils le 28 novembre à 18h00 Académie de la musique à Riga le 29 novembre à 19h00 Le Piano Blanc à Sigulda le 30 novembre à 19h00 Premier prix du Conservatoire National Supérieur de musique de Paris, Vanessa Wagner est une pianiste curieuse. Cet artiste aime voyager à travers un vaste répertoire : celui du piano forte, qu’elle pratique, jusqu’à la musique de notre temps. Son jeu sensible et réfléchi, ses choix artistiques éclectiques et engagés, font d’elle une musicienne singulière. Pour ses trois concerts en Lettonie, Vanessa Wagner interprétera des œuvres de Mozart, Debussy, Ravel et Dusapin. Son concert à Daugavpils avec l’orchestre de Daugavpils sera l’occasion de célébrer le 75ème anniversaire de la Maison de l’Unité. Vanessa Wagner donnera également une master classe à l’Académie de la musique de Lettonie, le 30 novembre. www.vanessa-wagner.com www.vienibasnams.lv www.jvlma.lv www.baltaisfligelis.lv

24

25


Literatūra / Littérature

„Ziemeļi-Dienvidi.” Ārvalstu dzejnieku lasījumi

Jaunā Rīgas teātra Mazajā zālē plkst. 19.00 Lāčplēša ielā 25, Rīgā

10

SEPTEMBRIS

„Dzejas Dienu 2012” ietvaros - lasījumi un tikšanās ar Samiru Negruši (Alžīrija) un Nastju Deņisovu (Krievija). S. Negruša ir jauna berberu kultūras dzejniece, kas izvēlējusies rakstīt franču valodā, meklējot sevī ietekmes no abiem Vidusjūras krastiem, Rembo un Bellē daiļrades, kā arī no ievērojamo alžīriešu rakstnieku Mohameda Dibas un Jasina Kateba daiļrades. S. Negruša ir viena no talantīgākajām Magrebas jaunās paaudzes dzejniecēm. Vakaru vadīs Sergejs Timofejevs, piedaloties tulkotājām Gitai Grīnbergai un Ingmārai Balodei.

NORD-SUD : LA POESIE EN TRAIT D’UNION DANS LE CADRE DES JOURNEES DE LA POESIE

Petite salle du nouveau Théâtre de Riga à 19h00

Venez rencontrer Samira Negrouche, jeune poétesse de culture berbère qui a choisi d’écrire en français. Cherchant ses influences des deux côtés de la Méditerranée, dans l’œuvre de Rimbaud et Du Bellay comme chez les grands écrivains algériens Mohammed Dib ou Yacine Kateb, elle est l’une des plus talentueuses représentantes de la nouvelle génération d’auteurs du Maghreb. Soirée animée par Sergei Timofejev, avec la participation des traducteurs Gita Grīnberga et Ingmāra Balode. http://dzejasdienas.lv/2012/

Romāna „Atjaunošana” atvēršanas svētki un lekcija

Mākslas muzejā Rīgas Birža plkst. 18.00 Francijas institūtā Doma laukumā 6, Rīgā

21 22

UN NOVEMBRIS

Kinorežisors, dramaturgs un rakstnieks Ežēns Grīns tiksies ar lasītājiem sava romāna „Atjaunošana” atvēršanas svētkos Latvijā. Tā ir grāmata, kurā stāstījums trešajā personā savērpts kopā ar dienasgrāmatu, dziļi un ar humoru iztirzājot gana bīstamu uzdevumu literatūrā - atmiņas. 21. novembrī plkst. 17.30, Francijas institūtā Latvijā, Ežēns Grīns lasīs lekciju „Kinematogrāfa poētika”.

Présentation de l’ouvrage La Reconstruction ET CONFÉRENCE d’EUGÈNE GREEN

Musée de la Bourse de Riga à 18h00

Le cinéaste, dramaturge et écrivain Eugène Green rencontre son public à l’occasion de la sortie en Lettonie de son roman La Reconstruction. Un livre qui laisse s’enchevêtrer un récit à la troisième personne avec un journal intime, traitant de la question du souvenir, avec profondeur et humour. Le 21 novembre à 17h30, Eugène Green donnera une conférence intitulée Poétique du cinématographe à l’Institut français.

26

27


lekcija & diskusija / Conférence et Débat d’idées

Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu mantojumS

Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā plkst. 15.00 Riņka ielā 2, Ventspilī

07

SEPTEMBRIS

Ievērojama Latvijas kultūras mantojuma daļa ir saistīta ar jūras un iekšējiem ūdeņiem. Tieši tāpēc 2012. gada Eiropas Kultūras mantojuma dienas veltītas Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu mantojumam. Franču eksperts no Larošelas, tūkstošgadīgas pilsētas Atlantijas okeāna krastā, dalīsies pieredzē par to, kā piekrastes zona var kļūt par lielisku pilsētas ekonomiskās, tūrisma un kultūras attīstības trumpi.

le patrimoine du littoral de la mer baltique et des eaux intérieures

Musée ethnographique de Piejūra (Ventspils) à 15h00

Une part considérable du patrimoine culturel letton est liée à l’eau, qu’elle soit maritime ou fluviale. C’est pourquoi les journées du patrimoine 2012 seront consacrées au patrimoine du littoral de la mer Baltique et des eaux intérieures. Un expert français de La Rochelle, cité millénaire nichée sur la côte Atlantique, viendra partager l’expérience de cette ville qui a su faire de son ancrage maritime un formidable atout de développement économique, touristique et culturel. www.mantojums.lv www.ventspils.lv www.larochelle.fr

„Publiskās mākslas politiskie aspekti”

Gētes institūtā Rīgā no plkst. 10.00 līdz 14.00 Francijas institūtā Torņa ielā 1, Rīgā

4. – 5. OKTOBRIS

Tēlniecības kvadriennāle RĪGA 2012 ir veltīta tēmai „Integrācijas anatomija”. Lai mākslas darbi būtu viegli pieejami plašākai sabiedrībai, lielākā daļa festivāla ekspozīcijas tiks izvietota publiskajā telpā – pilsētvidē Rīgas centrā. Kvadriennāle tiks atklāta ar Starptautisku konferenci 4. un 5. oktobrī „Publiskās mākslas politiskie aspekti”. Franciju tajā pārstāvēs divi mākslinieki, kuri sniegs lekciju arī Francijas institūtā..

les aspects politiques de l’art public

Institut Goethe de Riga de 10h00 à 14h00

La nouvelle édition de la quadriennale internationale de sculpture Riga 2012 est dédiée à l’Anatomie de l’intégration. Pour rendre l’art accessible au plus grand nombre, la majorité des œuvres seront exposées dans l’espace public du centre de Riga. La quadriennale s’ouvrira les 4 et 5 octobre sur une conférence internationale consacrée aux aspects politiques de l’art public. Deux artistes français y prendront part. Une intervention de leur part se tiendra également à l’Institut français. www.squadrennial.eu 28

29


lekcija & diskusija / Conférence & débat d’idées

„1914. uz Brīvības ielas”

Mākslas muzejā „Rīgas Birža”

10

Doma laukumā 6, Rīgā

OKTOBRIS

Atzīmējot Pirmā pasaules kara simtgadi, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs paredzējis rīkot izstādi ar nosaukumu „1914”. Ievadot projektu „1914”, muzejs aicina uz starptautisku konferenci un diskusiju. Kāpēc šodien būtu jārunā par Pirmo pasaules karu? Kā Eiropa un tās valstis mēģina pārvarēt vēsturiskās „traumas”? Vai tās ir daļa no Eiropas kopīgas identitātes? Vai tā laika sociālie kodi ir aktuāli arī mūsdienās? Konferencē piedalīsies speciālisti no Pirmā pasaules kara memoriāla Peronā (Francija), Latvijas Universitātes, Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja.

Centenaire de la Première Guerre Mondiale : 1914, sur la rue de la Liberté Musée de la Bourse de Riga le 10 octobre

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, le Musée National des Beaux-arts de Lettonie accueillera en 2014 l’exposition 1914. Prémices de cette exposition, une conférence scientifique internationale est organisée pour introduire le projet 1914 et ouvrir la discussion sur le thème de cette guerre : Pourquoi parler aujourd’hui de la guerre de 1914 ? Comment l’Europe essaie-t-elle de surmonter les traces et émotions laissées par cette guerre ? Comment a-t-elle influé sur la notion d’identité européenne ? Les codes sociaux de l’époque sont-ils ceux d’aujourd’hui ? Participeront à cette conférence des chercheurs de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne (France), de l’Université de Lettonie, de l’Académie de la Culture de Lettonie et du Musée National des Beaux-arts de Lettonie.

www.historial.org www.lnmm.lv www.riga2014.lv

30

31


Vismazākajiem / Pour les plus petits

TREŠDIENAS PASAKU PĒCPUSDIENAS

Francijas institūta mediatēkā plkst. 17.00 Elizabetes ielā 59, Rīgā

26. SEPTEMBRIS 17. OKTOBRIS 14. NOVEMBRIS 19. DECEMBRIS

Francijas institūts saviem visjaunākajiem apmeklētājiem (vecumā no 4 gadiem) piedāvā pasaku pēcpusdienas: • 26. septembrī: „Armanda – govs, kas nemīlēja savus plankumus”*

Armanda ir mīļa, balta gotiņa ar melniem plankumiem. Kaut visi viņu mīl tieši tādu, kāda tā ir, Armanda nolemj savu izskatu mainīt. • 17. oktobrī: „Trīs aitiņas” Kaut arī mežā dzīvo vilks, trīs aitiņas dodas piedzīvojumu meklējumos tieši uz turieni! • 14. novembrī: „Spoka Poka piedzīvojumi” Poks ir viltīgs un veikls spociņš, kas naktī dodas meklēt piedzīvojumus. Iepazīsimies ar trim no tiem – „Pirāta dārgumi”, „Dinozauru mežs” un „Lohnesa ezera spoki”. • 19. decembrī: „Ziemeļbrieža skūpsts” Samuēls ir laimīgs: Šonakt viņu ir apmeklējis Ziemassvētku vecītis. Viens no ziemeļbriežiem pat ienāca viņa istabā… un viņu noskūpstīja. Tas tik ir notikums, ar ko padalīties! * Eiropas valodu dienu ietvaros

LES MERCREDIS DU CONTE

Médiathèque de l’Institut français à 17h00 Un mercredi par mois, l’Institut français propose à son plus jeune public (à partir de 4 ans) un après-midi de découverte autour d’un conte. • 26 septembre : Armande, la vache qui n’aimait pas ses taches*

Armande est une adorable vache blanche à taches noires. Alors que tout le monde l’apprécie telle qu’elle est, elle est bien décidée à changer d’apparence. • 17 octobre : Trois petits moutons Trois petits moutons décident de s’aventurer dans la forêt alors que le loup y est ! Mais ils ont plus d’un tour dans leur sac pour lui échapper ! • 14 novembre : Les aventures de Pacôme le fantôme Pâcome est un petit fantôme malin et passe-partout, qui sort la nuit pour vivre ses aventures. Viens découvrir 3 de ses contes : Trésor du pirate, La foret des dinosaures et Les fantômes au Loch-Ness. • 19 décembre : La bise du renne Samuel est heureux : le Père Noël est venu le voir cette nuit. Un des rennes du traîneau est même entré dans sa chambre... et l’a embrassé. Quelle histoire à raconter ! * Dans le cadre de la Journée européenne des langues www.institut-francais.lv

32

33


KALENDĀRS / CALENDRIER

34

35


PIEZĪMES / NOTES

36

Programme culturel septembre-décembre 2012  

Programme culturel de l'Institut français de Lettonie, du mois de septembre à décembre 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you