Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Page 1

El mapa municipal en qüestió i l’ajornament de la seva reforma Mendizàbal Riera, Enric Ferret Jacas, Joaquim El paper dels governs locals intermedis. Entre la vegueria i la província Casadevall i Camps, Robert Argullol i Murgadas, Enric Un nou paper per a les comarques. Qüestionarles, reforçar-les, reduir-les, ampliar-les? Font i Garolera, Jaume Fuentes i Gassó, Josep Ramon Realitats metropolitanes i governs locals Nel·lo, Oriol Renyer i Alimbau, Jaume

CONFERÈNCIES Vidal de La Blache i la modernitat Berdoulay, Vincent Els governs locals de l’Europa Occidental: una aproximació tipològica Bertrana, Xavier

TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA

The Conversion of Spatial Planning in Denmark: Changes in National and Regional Planning Policies and Governance Structures Galland, Daniel RESSENYES Crònica de la Societat Catalana de Geografia

78 desembre 2014 Treballs de la Societat Catalana de Geografia núm. 78 - desembre 2014

L’organització territorial dels governs locals

SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG ISSN: 1133-2190 (ed. impresa); 2014-0037 (ed. digital)