Page 1

Llengua & Literatura

RESSENYES I NOTES CRÍTIQUES 129 CRÒNICA

Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (Filial de l’Institut d’Estudis Catalans)

Directors: August Bover (UB), Josep Moran (IEC).

Llengua & Literatura

Anna Fernàndez Clot: Seminari de Literatura i Cultura de l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna (SLIMM) del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona (20142015)251 Ramon Panyella i Farreres: Història, política, literatura. A 150 anys de la Historia de cataluña y de la corona de aragón de Víctor Balaguer. Jornades Internacionals 257 Isabel de Riquer i Lola Badia: In memoriam Prof. M. de Riquer. Recull de manifestacions d’homenatge dels anys 2013-2015 261 Damià Pons: La commemoració del 150è aniversari del naixement de Miquel dels Sants Oliver 269 Pol Sarrabassa i Puntí i M. Àngels Verdaguer Pajerols: «1714. Del conflicte a la història i el mite, la literatura i l’art»: Una mirada interdisciplinària des de 2014 275 Aitor Carrera: El Congrés Internacional d’Estudis Occitans de Lleida 279 M. Àngels Verdaguer i Pajerols: III Jornada sobre Edició de Textos Catalans 283 Amanda Ulldemolins Subirats: Jornada sobre la Divulgació de la Normativa als Mitjans de Comunicació 284 Laura Villalba Arasa: X Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics288 Joaquim Rafel i Fontanals: Antoni Maria Badia i Margarit 291 Jordi Cornudella: Carles Miralles (1944-2015): Una nota necrològica295 Enric Sullà: Joaquim Molas (1930-2015) 301 Montserrat Terradas Batlle: Adéu a Modest Prats 307 Francesc Parcerisas: Josep Miquel Sobrer (1944-2015) 309

26 2016

Llengua & Literatura

Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (filial de l’Institut d’Estudis Catalans)

26 2016

Consell de redacció: Rosanna Cantavella (UV), Daniel Casals (UAB), Josep M. Domingo (UdL), Josep Massot i Muntaner (IEC), Gemma Rigau (UAB), Mila Segarra (UAB), Caterina Valriu (UIB), Anna Maria Villalonga (UB). Comitè assessor: Lola Badia (UB), Antoni M. Badia i Margarit (UB) †, Alberto Blecua (UAB), Jordi Carbonell (UAB), Glòria Casals (UB), Germà Colón (Universität Basel), Jo­ seph Gulsoy (University of Toronto), Joan Mas i Vives (UIB), Joaquim Molas (UB) †, Joan Anton Rabella (IEC), Martí de Riquer (UB) †, Beatrice Schmid (Universität Basel), Amadeu Soberanas (UAB) †, Giuseppe Tavani (Università di Roma – La Sapienza), Curt Wittlin (University of Saskatchewan) i Marie-Claire Zimmermann (Université Paris Sorbonne - Paris IV).

SUMARI ESTUDIS I EDICIONS

http://revistes.iec.cat/index.php/LliL ISSN (ed. impresa): 0213-6554 / ISSN (ed. electrònica): 2013-9527

Montserrat Forcadell: Desaccentuació no estàndard en català: estratègies per al doblatge 7 Ares Llop-Naya: La negació en els parlars pirinencs centrals. Sintaxi de la partícula emfàtica cap 31 Denise Boyer: Les digressions reflexives dels contes caldersians: de la personalitat del narrador impersonal com a recurs humorístic61 Inga Baumann: Nation-building per a joves catalans. La història nacional en la narrativa juvenil en català (Teixidor, Vallverdú, Cabré i altres autors) 77

Institut d’Estudis Catalans Coberta_llengua_26.indd 1

19/01/16 08:13

Profile for Institut d'Estudis Catalans

Llengua & Literatura  

Número 26 - 2016

Llengua & Literatura  

Número 26 - 2016