Revista Mestral_Juny 2012

Page 1

número 3 juny de 2012

Un equip renovat per a un projecte compartit L’aprenentatge cooperatiu ha entrat amb força a Mestral


CURS 2011 - 2012


EDITORIAL

REVISTA 3 - JUNY 2012 SUMARI editorial Optimisme i il·lusió per a la feina ben feta ciència i tecnologia Maneres de treballar les ciències i la tecnologia al Mestral anglès The future is in English aprenentatge cooperatiu L’aprenentatge cooperatiu ha entrat amb força a Mestral àlbums Treball cooperatiu Excursió al circ atenció personalitzada La importància de l’atenció personalitzada i la preceptuació economia i emprenedoria La importància de la recerca i de l’esperit emprenedor en l’educació i en la vida professional

3

4

6 8

9

11

E

l món viu una situació econòmica complexa; la societat se’n ressent i l’escola no en queda al marge. Malgrat tot, és ara més que mai que l’educació està cridada a convertir els reptes en oportunitats de millora constant. És això justament el que hem intentat fer cadascun dels dies del curs escolar que ara acaba tot mirant de teixir complicitats entre els pares, el professorat, el personal no docent i els alumnes. És per això que recollim en aquest exemplar una selecció d’allò que hem cregut que il·lustra millor el treball quotidià de Mestral, la normalitat d’una escola inquieta, jove, dinàmica, que recolza el seu quefer ordinari en un projecte estratègic sòlid i compartit amb totes les altres dotze escoles de la Institució.

12

breus

14

àlbums Festa Major Sant Jordi esport i educació física Un esport educatiu, una proposta encertada

17

graduació de promoció Montblanc

22

famílies

26

20

convivències

29

escrits dels tutors

30

professors Professors que van més enllà de la tasca educativa al centre, professors emprenedors

34

EQUIP D’EDICIÓ director cap de redacció administració fotografia disseny impressió dipòsit legal

Optimisme i il·lusió per la feina ben feta

Jordi Viladrosa Ramon Rodríguez Joan Patró Claustre de professors Miquel Rossy Alfagraf Gràfiques L-818-2012

A Mestral tenim ara un professorat expert, més veterà, que fa equip amb mestres que porten menys cursos treballant a l’escola i també amb uns professionals més joves que hem incorporat darrerament, els quals aporten energia complementària a un equip educador que aposta per la permanent actualització de les seves competències docents. Sabem prou bé que els incentius econòmics són importants però que no ho són tot i, per això, necessitem més que mai el suport i la confiança de les famílies per tal de fer possible que puguem encomanar als nostres alumnes optimisme i il·lusió per la feina ben feta. Ha estat enguany un curs en què hem avançat força en l’ús de les eines digitals tant en la docència com en la comunicació amb les famílies: hem estalviat força paper i, alhora, hem guanyat molt de temps. El projecte in_TAC va trobant el seu espai a una velocitat considerable. No tot és Internet, però: les activitats formatives, les múltiples entrevistes de tutoria personal amb alumnes i amb famílies, les sempre variades gestions administratives, l’esport extraescolar, etc. també formen part de la nostra manera de treballar que mai no deixa de pensar que tenim sota la nostra responsabilitat els qui escriuran el futur de la nostra societat. Jordi Viladrosa i Clua DIRECTOR

Autovia A-2 km. 550 08719 JORBA (Barcelona) Tel. 938 033 566 mestral@institucio.org www.institucio.org/mestral

3


A Mestral treballem les ciències amb experiments al laboratori, programari informàtic, robots i treballs cooperatius.”

1

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

Maneres de treballar les ciències i la tecnologia a Mestral Es tracta d’un tipus d’aprenentatge pràctic, que recolza els fonaments teòrics que s’aprenen a l’aula. El resultat és un aprenentatge més significatiu i que té millor rebuda entre l’alumnat. Ramon Rodríguez PROFESSOR D'ECONOMIA D'EMPRESA I MATEMÀTIQUES

T

radicionalment, les ciències s’han considerat disciplines empíriques amb excés de formalisme. Tot i així, amb el pas del temps i amb les innovacions tecnològiques que ja tenim o tindrem, les ciències incorporen una vessant aplicada fonamental en els nostres dies.. Alguns experts del món de la didàctica i la pedagogia consideren

4

que aquest tipus d’aprenentatge, el pràctic, és més significatiu i és més ben rebut pels alumnes, i fa que interioritzin i relacionin millor els continguts.

Principals novetats a l’hora de treballar les ciències Aquest afany de treballar les ciències en la seva vessant més pràctica té manifestacions en moltes assignatures de diferents cursos. Per començar, cal destacar que a la matèria d’Informàtica i sota la

direcció del Sr. Arbó, els alumnes han muntat i programat robots amb LegoRobotics, arribant a fer autèntiques meravelles com pujar rampes, fer girs, agafar objectes o, fins i tot, fer zigs-zags. Per altra banda, els alumnes de 2n i 3r d’ESO han realitzat un treball aplicat: Unitat Didàctica d’Estadística. El treball consistia a fer un estudi estadístic, partint d’unes hipòtesis preestablertes i amb la intenció de recollir i estudiar dades per tal de contrastar-les. Molts han


estat els treballs realitzats, alguns dels quals hem publicat al web.. Un dels treballs més interessants, per exemple, va ser el que van realitzar en Jordi Casanellas, en Pol Vilarrubias, en Sergi Garcia i en Lluís Farré. Aquests alumnes van estudiar quina era la composició de la nostra cistella de la compra per determinar si compràvem més marques de distribuidor (MdD) o marques del fabricant (MdF). Per fer aquest estudi van realitzar enquestes a professors, fent-los triar entre un raspall de dents de marca coneguda i un altre de marca blanca (sense que es veiés el logotip). També van preguntar com estava composada la cistella de la compra d’algunes famílies del col·legi i van estudiar les vendes que feien dos coneguts supermercats d’Igualada en una tarda. En relació a aquests treballs, s’han presentat a un concurs de la Universitat Politècnica de Catalunya i, en breu, es publicaran els resultats. A tercer i quart d’ESO, a l’àrea de Matemàtiques, hem entrat sovint al laboratori i hem construït formes geomètriques, com ara l’ellipse, amb l’ajuda d’un pèndol i alguns elements plàstics com la pintura. Els alumnes, també han descobert l’apassionant món dels fractals, ja que n’han elaborat uns quants amb l’aplicació d’electricitat sobre determinats materials. El Sr. Menor, professor de l’assignatura de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials de Batxillerat, també ha introduït novetats en la manera de treballar les ciències. Ha aplicat les tècniques d’aprenentatge cooperatiu fent que els alumnes resolguin exàmens de selectivitat en grup i amb menys temps de l’habitual, fent que es retroalimentin entre ells amb els seus coneixements. Per altra banda, els alumnes de 1r de Batxillerat, dirigits pel Sr. Rodríguez, han elaborat un full d’Excel especialment preparat per a l’aprenentatge de les matemàtiques financeres. Cal dir que aquesta manera de treballar és la que s’aplica a moltes empreses del nostre entorn.

2

En alguns cursos s’ha utilitzat programari estadísticomatemàtic com el Geogebra per a l’estudi de la geometria i les funcions o la calculadora Wiris a Batxillerat. Ja per últim, però no menys important, els alumnes de 1r i 2n d’ESO han realitzat durant quatre setmanes consecutives un concurs batejat com a Olimpíada Matemàtica. Els alumnes havien de formular un seguit de preguntes sobre càlcul, geometria, estadística

33

i àlgebra. Els guanyadors de 1r d’ESO van ser en Xavi Domínguez i en Llorenç Jiménez, primer i segon classificats, respectivament. Pel que fa als de 2n d’ESO, els guanyadors han estat en Roger Argemí i en Sergi Coca. Felicitats a tots quatre i agrair també als altres alumnes la seva participació.

1. Alumnes de 2n de Batxillerat a la classe de matemàtiques. 2. Robot LEGO fent moviments programats. 3. Fractal obtingut amb electricitat.

5


ANGLÈS

The future is in English One of the most salient features of our school is the importance we attach to the teaching of English. It is a language which is pervasive in our society. Our children will have to acquire a good knowledge of it in order to succeed in their studies and professional career. EQUIP TÈCNIC DE LLENGÜES ESTRANGERES

E

nglish is the most widely spoken language in the world. It has become the single most important language on the planet. Others are important too, but for different reasons, such as for their local values and culture. The dominance of English now means that it is the only language which is truly universal. If not for it, world unity would not be what it is today. Not too many years ago. Language learning was seen merely as a necessity for travel. Nowadays it is an essential tool to be able to study at university or to obtain work at home or abroad. However, the new reality is that our children will not be able to survive without a

6

good knowledge of English. The presence of English as a universal language has rapidly increased, as both global communication through the Internet and international air travel have become far more accessible to all. Even more importantly, it is playing an ever-increasing role in education. For those who go abroad to study, it will inevitably be the means of communication over all other languages. As a consequence of this, Mestral gives its students the opportunity of using English not only in foreign language lessons, but also in other subjects which are taught through this medium. The English

Department has implemented several measures to improve the quality of teaching and learning: -We split groups in ESO in order to provide students with more personalised teaching. In this way, we are able to spend more time with individual learners and adapt to their needs, such as with revision and extension activities and with greater speaking practice. -Our students can learn Social and Science studies from 3rd of Primary education. The key factor is that they are exposed to English for a much greater period of time through lessons, homework, study, exams, etc. These are all conducted in the target language. Over the


years, students grow accustomed to this contact with a foreign language. As a result, its use in day to day school life becomes more natural. -Mestral is an authorised centre for the University of Cambridge external examinations. This means that our students are able to take the prestigious Cambridge exams here. They start in 3rd of Primary with the

English is the most widely spoken language in the world. It has become the single most important language on the planet” Young Learners’ exams, eventually leading to the First Certificate exam (Level B2 in the Common European Framework of Languages) when they reach Batxillerat. These qualifications have international recognition and act as a strong motivating factor for learners to

continue studying and improving in English. -In 6th of Primary or 1st ESO, they are given the opportunity to spend a term abroad in Ireland. They are able to study for almost three months in an Irish Secondary school, following the usual range of subjects and living with selected Irish host families, who have children of the same age. This provides total immersion in the target language, and leads to excellent progress. Moreover, it gives students an unforgettable experience, as well as having a positive effect on their education and

personal development. -Besides English, ESO students in Mestral can start studying a second foreign language (German) as an optional subject during 2nd and 3rd ESO and receive a basic grounding in this language. If they wish, they can continue to study it outside school. (Escola Oficial d’Idiomes, language schools, etc.) One of our greatest priorities and concerns in Mestral is the improvement in the quality of the teaching and learning of English. We are striving to fulfil this objective, in the knowledge that we will be providing an essential element of our students’ future in the modern world. Hence, we have implemented and will continue to build on this series of measures. With the help and support of the parents and families, we are convinced that our pupils will be able to achieve their full potential in foreign language learning.

7


APRENENTATGE COOPERATIU

L’aprenentatge cooperatiu ha entrat amb força a Mestral Aquest any hem iniciat una nova manera de treballar, el treball cooperatiu. Ja són moltes les aules que han incorporat aquesta metodologia en les seves classes.

R

esulta estrany passejar per Mestral i trobar una aula on no hi hagi taules grupals, alumnes discutint respostes en grup o treballant amb tècniques d’aprenentatge cooperatiu. Sembla que tendim a un model d’ensenyament en equip cooperatiu, on el paper del professor és, també, el d’assessorar i controlar el bon funcionament dels grups que s’han configurat a classe. I això no és gens fàcil. Per aconseguir que un grup treballi cooperativament és essencial la compenetració entre els components de l’equip. Aquesta entesa requereix, als inicis, un entrenament i, si és necessari, reajustaments en els grups. Superat aquest procés de sincronització, el grup ja està en disposició d’avançar en el seu aprenentatge. Clarament, aquesta tècnica ha estat més treballada en àrees com l’Educació Física, on els alumnes han de treballar ajudant-se els uns als altres per aconseguir un objectiu comú. Però qui hagués dit fa uns anys que aquestes tècniques també funcionarien a matemàtiques de 1r de primària o a Economia d’Empresa de 1r de Batxillerat? Qui hagués pensat que era possible avaluar una unitat sencera d’aquesta manera? Qui hagués pensat a deixar de banda la pissarra durant tres setmanes i treballar sense trobar-la a faltar per desenvolupar un tema? L’altre dia, quan em dirigia de camí a l’aula de 1r d’ESO, vaig poder veure pel vidre de la porta de 1r de primària que els alumnes tenien penjats uns rètols on s’indicava qui era el portaveu o qui era el secretari del grup, entre d’altres encàrrecs. Això mostra que fer un treball cooperatiu no es limita a agrupar els nens i ja està, sinó que cal una organització interna acurada i amb una divisió del treball precisada al detall. Pel que fa a la recepció d’aquesta forma de treballar per part dels alumnes, hi ha opinions de tot tipus però, en general, ho valoren positivament. Un noi de segon d’ESO comentava que aquesta tècnica el feia estar completament capficat en la feina i podia aportar al grup idees útils per assolir els objectius prefixats. També un altre comentava que, tot i que al principi no va ser del tot fàcil acostumar-s'hi, ara ho valora positivament perquè és un sistema que fa possible que tot el grup avanci veloçment en els coneixements. En definitiva, el treball cooperatiu resulta necessari per educar persones disposades a formar part d’un mercat laboral que cada vegada és més competitiu i on el treball en equip és un dels pilars fonamentals.

Ramon Rodríguez 3

PROFESSOR D'ECONOMIA D'EMPRESA I MATEMÀTIQUES


SECCIÓ FIXA TREBALL COOPERATIU

Titular de la notícia que pot tenir dues línies

Durant aquest any hem fet diferents treballs aplicant les dinàmiques del treball cooperatiu. Aquesta manera de treballar s’ha aplicat a totes les etapes educatives, des de Primària fins al Batxillerat.

Rud minit, si. Rud molorpe riliquat, sit, sis diat aut vel dolessit nonse tatie dionullutat nim nonsent ullam, con ulla faciliquis do eugait nim vulla faccum nosting etue dolorperosto odolor sequisi. Rosa Espinosa PROFESSORA DE PRIMÀRIA

A

met, consectetuer adipiscing elit. In molestie. Sed ipsum arcu, laoreet eget, interdumesis sed, ultrices nec, wisi. Mauris dignissim. Donec hendrerit risus ut orci. Maecenas sed felis. Integer vestibulum feugiat augue. Fusce scelerisque, lorem ut pretium accumsan, erat dolor eleifend massa, volutpat pretium ante urna interdum diam. Etiam non ligula vitae lorem vestibulum semper. Morbi varius, nisl eu rutrum molestie, eros est accumsan metus, vel fermentum felis velit vitae erat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Morbi sollicitudin Duis arcu velit, commodo sit amet, dignissim ut, facilisis eu, turpis. Vestibulum volutpat, magna nec posuere mattis, enim est facilisis metus, a adipiscing ligula ipsum 2 eget wisi, nisl eu rutrum molestie. Maecenas justo est, mollis id, viverra vitae, tincidunt pharetra, purus. Nunc iaculis venenatis odio. Ut interdum ornare odio. Nunc luctus posuere sem. Nulla pellentesque quam auctor orci ultricies rutrum. Praesent viverra. Aeneantellus tempus auctor. Phasellus luctus varius pede. Nunc accumsan blandit ipsum. Pellentesque tincidunt wisi. Etiam adipiscing lorem a nibh. Fusce tristique nibh sed arcu. Pellentesque pretium eros et ante. Quisque turpis nisl, 4 varius vel, fermentum vitae, nonummy et, magna. Nullam sagittis

tincidunt felis. Ut tempus. Morbi rhoncus pede dictum Aliquam erat volutpat. Mauris neceros. Quisque tempor nulla eget neque. Aenean vitae neque. Maecenas at augue quis nulla dignissim condimentum.

Praesent egestas placerat Donec in wisi. Nulla ut ante eget neque auctor posuere. Aenean sed augue. Etiam nec wisi at mi venenatis eleifend. Nulla vel risus. Aenean volutpat, velit sit amet 1 auctor posuere, risus dolor porta neque, in varius eu, dui. Cras non diam at risus consequat semper. erat. Phasellus a nunc. Curabitur posuere. Etiam viverra consequat mauris. Proin imperdiet. Suspendisse auctor. Vivamus enim nunc, aliquet non nunc. fgfdgfd is esto et wisl dunt landignibh essi bla facidunt ulla feum amcor sim iuscidu issent nonsed dignis euisi ea consent nos aut nim ipisi exerci tinim vel dolessendre dolortisisi. Henit iril utem dolore tate con ea ad 3 magnisi. Endre tem dolessecte conse tetue faciduisit lut incidunt la augait vullam, sum diam zzriureet augait iriustisi te minim ate do dolore dolor at. It lumsan velit lumsandreet praesendre dionsequat eum irilit et, ent at. Ut autat ilit ipisi. Sustion sequatem enit autet velit venibh eliquat. Ut wisi. Em zzrilis nisit am quipsusci ea faccum veliquis ad minit loreetum dui bla core eu faccumm odiatis essi.

Morbi sollicitudin 5

Duis arcu velit, commodo sit amet,

dignissim ut, facilisis eu, turpis. Vestibulum volutpat, m Ugiatuero od estrud tat, quate ea alit lorem nim nos nulla faccumsandio dolupta tuerius cincillum quat lore do deliquis del delit in utat la commy nulla feuis exer se core conse. Sandre tis nibh etue consequis nullaore eniam dolorpe rostrud eros nulputetum nisi el iril erci blaor iureros aliquis dolesti scilla commod elit, consed ming exer susci tem ip ea commy nim dolobore digna commy nisit nonum ipis dolor sustisim nit nisim iriliquat lum quisi bla feuis dolor sumsandre delisit wis nos am, quismod erostrud tet amet loreet vel dolore te minim ip esent nos dolorperosto od mod enit venis nibh et vulluptat in hendit wisim veliquate delit lor sustrud magna feum ent incilla mconulla faciliquam nonsequatie tatissis exero dunt venisit accum estrud et lorperos dit acilit ut at. Ut ullan ullandre doluptat, volor augueriuscil ilit nis doloreet ulput pratem atum do dolore velesse niamet wis nulluptat luptat. Ibh esecte dolorero ex eui etumsan velesti onsecte eu feugiamcorem in velessit, vel ex esto odolutatie consenim zzrit eugait nibh essed tiscinc ilisis nim dunt at, vercin velisi. Reet augiam, sit ulla faccum do esequi tat. Idunt veliquam quissit. Aborro bearum quibusamus, sum fugitat ibuscid et pro molorro videbis millori ssimpor untibus pa dolupture, audandanimin natem nonsectus voles dessit pa dolorem ex et earibero to volorum cus. 6 eos dolume num quae Lore quibusam repedi consedita si aspit

9


EXCURSIÓ AL CIRC (1r de primària) Els alumnes de 1r de Primària van anar al circ i van poder veure i participar en un espectacle. Tots els alumnes es van pintar i disfressar mentres jugaven amb malabars, plats, etc.

10


SECCIÓ FIXA ATENCIÓ PERSONALITZADA

Titular de la notícia que pot tenir La importància de l’atenció dues línies personalitzada i la Rud minit, si. Rud molorpe riliquat, sit, sis diat aut vel dolessit nonpreceptuació se tatie dionullutat nim nonsent ullam, con ulla faciliquis do eugait nim vulla faccum nosting etue dolorperosto odolor sequisi. >Taller de Recursos Musicals S’ofereix un resum del tema de la portada. Amb una fotografia diferent (que deixi el marge esquerre tapable). Cal tenir present que serà un tema important en la revista i que, per tant, no pot ocupar només un parell de pàgines.

Alfons Vila Rosa Espinosa PROFESSORA DE PRIMÀRIA SOTSDIRECTOR

A E

met, consectetuer adipiscing l elit. tret In més molestie. característic Sed ipsum de arcu, la laoreet nostra escola eget, interdumesis és l’atenció sed, personalitzada. ultrices nec,Siwisi. bé és Mauris cert que la dignissim. formació acadèmica Donec hendrerit és essencial risus ut en orci. l’acció Maecenas educativa, sedaquesta felis. Integer no és vestibulum l’única important. feugiatElaugue. propòsit Fusce del scelerisque, nostre col·legi lorem és oferir ut pretium als pares una accumsan, formació enerat totsdolor els àmbits eleifend permassa, als volutpat seus fills, pretium atenent ante a cadascú urna interdum de forma diam. personal. Etiam A Mestral non ligula ensvitae adrecem lorema vestibulum cada alumnesemper. pel seuMorbi nom, varius, perquè nisl és únic. eu rutrum molestie, eros est accumsan Per aquest metus, motiu, avelMestral, fermentum cada felis alumne velitcompta vitae erat. amb Vestibulum un professor, ante ipsum el preceptor, primis que in faucibus l’orientaorci en tots luctus et elsultrices aspectes: posuere acadèmics, cubiliasocials, de Curae; formació en el caràcter i espiritual, col·laborant així amb els seus pares Morbi sollicitudin en la formació del seu fill. Què Duis ha arcu develit, fer un commodo alumne quan sit amet, té dignissim alguna difi ut, cultat facilisisamb eu, turpis. una assignatura, amb els companys Vestibulum volutpat, magna neco en qualsevol altre àmbit? Acudir al seu posuere mattis, enim est facilisis preceptor. metus, a adipiscing ligula ipsum eget wisi, nisl eu rutrum molestie.

Per facilitarjusto aquesta Maecenas est, atenció, mollis id,cada viverra alumne, periòdicament, vitae, tincidunt pharetra,parla purus.amb el Nunc seu iaculis preceptor. venenatis Aquesta odio. entrevista Ut serveix interdum perornare orientar, odio. fixar Nunc unsluctus objectius, posuere sem. animar Nulla a renovar pellentesque l’esforç per quam estudiar, auctormillorar orci ultricies algunrutrum. aspecte del Praesent seu caràcter, viverra. etc. Aeneantellus Això és la preceptuació. tempus auctor. Phasellus luctus La varius preceptuació pede. Nunc integra, accumsan blandit ipsum. Pellentesque tincidunt wisi. naturalment, els aspectes acadèmics, Etiam adipiscing lorem a nibh. Fusce el rendiment escolar, i, sovint, és el tristique nibh sed arcu. Pellentesque tema central de l’entrevista. Ara bé, pretium erosque et ante. turpis no oblidem hi haQuisque molts altres aspectes nisl, variustan vel,importants fermentumcom vitae, aquest. A nonummy Mestral comptem et, magna.amb Nullam un pla sagittis de formació, tincidunt felis. que es Ut dóna tempus. a conèixer Morbi als alumnes rhoncus pede a pocdictum a poc, setmanalment, Aliquam erat durant volutpat. l’hora Mauris de la neceros. tutoria Quisque de grup. Després, tempor nulla durant eget la preceptuació, neque. Aenean individualment, vitae neque. Maecenas el preceptor at augue quis procura nulla dignissim que l’alumne condimentum. transformi la informació ha rebut en formació Praesentque egestas placerat personal. És a dir, que la interioritzi. Tota aquesta en Donec in wisi.acció Nullaesutrealitza ante eget estreta col·laboració amb els pares. neque auctor posuere. Aenean Són ben conegudes entrevistes, sed augue. Etiam necles wisi at mi les tutories trimestrals amb venenatis eleifend. Nulla velelrisus. preceptor. Aquestvelit és elsitmoment Aenean volutpat, amet auctor posuere, risus dolor porta

de fixar in elsvarius objectius deCras millora, neque, eu, dui. non tant a casa com al col·legi, per a les diam at risus consequat semper. properes setmanes. Naturalment, erat. Phasellus a nunc. Curabitur la freqüència deviverra les tutories es pot posuere. Etiam consequat augmentar les necessitats de mauris. Proinsegons imperdiet. Suspendisse cada alumne. auctor. Vivamus enim nunc, aliquet Inon quinnunc. és el contingut d’aquestes fgfdgfd is esto et wisl tutories? Quins són els que dunt landignibh essi blatemes facidunt s’han de tractar? El guió de la tutoria ulla feum amcor sim iuscidu issent depèn aliquipitdeam cada vulputat alumne autat. i de Ut les seves circumstàncies. nonsed dignis euisi La tutoria ea consent serveix als pares nos aut per nim a conèixer ipisi exerci el rendiment tinim vel escolar dolessendre del seu dolortisisi. fill, la relació amb els companys, la vida de pietat, etc. Per el quipsusci preceptorea potfacEm altra zzrilisbanda, nisit am conèixer millor circumstàncies cum veliquis adles minit loreetum dui de l’autonomia per blacada core alumne, eu faccumm odiatis essi. treballar a les tardes o per fer els Morbi sollicitudin deures, saber si ajuda a casa o si fa els etc. El fruit de les Duisseus arcuencàrrecs, velit, commodo sit amet, tutories és que els pares i el col·legi dignissim ut, facilisis eu, turpis. sumin els seus esforços la mateixa Vestibulum volutpat, m en Ugiatuero direcció. od estrud tat, quate ea alit lorem nim A Mestral l’atenció personalitzada nos nulla faccumsandio dolupta tu-no és un ideal, és una realitat. erius cincillum quat lore do deliquis del delit in utat la commy nulla feuis exer se core conse. Sandre tis nibh etue consequis nullaore eniam dolorpe rostrud

1111


La iniciativa emprenedora és una competència que també es treballa a Mestral”

1 1

ECONOMIA I EMPRENEDORIA

La importància de la recerca i de l’esperit emprenedor en l’educació i en la vida professional L’emprenedoria es configura com una de les sortides professionals més rellevants i vàlides. Per aquest motiu, des de Mestral, es treballa per potenciar l’esperit emprenedor. Josep Casanellas ALUMNE DE 1r DE BATXILLERAT

Zanini Autogrup. Un bon exemple d’emprenedoria a Batxillerat Els alumnes van tenir l’oportunitat d’estar amb en Joan Miquel Torras, president de Zanini Auto Grup, que va parlar sobre les funcions de l’empresari i les habilitats que hauria de tenir un bon emprenedor per tenir èxit al món empresarial. La

12

companyia es dedica a la fabricació de components per a l’automòbil i, tot i tenir un origen familiar, està present a altres llocs del món amb un èxit notable. FemCat, també va ésser protagonista durant la mateixa jornada. Una fundació que pretén dur a terme i donar suport a iniciatives que serveixen per al progrés de la societat catalana. Empresaris, directius i professionals, agrupats en un objectiu comú: donar

un important pas endavant en els propers 10 anys, convertint Catalunya en un dels països capdavanters socialment i econòmicament, a Europa i al món. FemCat, amb Joan Miquel Torras de representant de la fundació, va donar a conèixer les claus per a l’èxit empresarial, entre les quals podem trobar el lideratge, la disciplina, la creativitat, el compromís, l’honestedat i la iniciativa. Els alumnes de Batxillerat també han pogut gaudir durant aquest any


d’altres conferències, per a poder facilitar algunes idees sobre el seu futur universitari. L’enginyeria, el màrqueting i altres camps del món professional han estat protagonistes en les diferents xerrades que s’han fet durant l’any.

Business plan a 2n de Batxillerat A l’assignatura d’Economia d’Empresa II, els alumnes han analitzat la situació de diferents empreses actuals, amb l’ús d’instruments analítics com els que utilitzen les empreses reals i, a partir de les debilitats observades en cada diagnòstic, han proposat millores en els productes de les marques triades o han planificat noves estratègies per portar-les a l’èxit. Van sortir idees molt interessants i el treball va ser ben rebut pels alumnes perquè els permetia ser creatius al 100%. 2 2

Màrqueting a 1r de Batxillerat Els alumnes de 1r de Batxillerat han començat a desenvolupar-se en el món econòmic començant per una eina essencial en aquest món: el màrqueting. Durant tot el curs han anat duent a terme diferents projectes de publicitat, entre els quals destaquen els storyboards, business case i altres maneres de desenvolupar la matèria. La matèria d’Economia d’Empresa pretén transmetre als alumnes el funcionament de les empreses d’avui en dia, i aquestes experiències pràctiques són totalment imprescindibles per a la seva formació de cara al futur.

varen defensar el treball de recerca. Aquest treball té com a objectiu elaborar un marc teòric per a poder establir una hipòtesi i trobar-ne la resposta. A través de la localització i l’estudi del tema escollit, els alumnes presenten aquesta hipòtesi que volen verificar. Els alumnes van estudiar temes d’economia com la crisi econòmica actual, d’altres com l’Abric Romaní de Capellades i molts més temes d’interès.

Els treballs de Recerca, una bona eina per posar en pràctica l’esperit emprenedor Enguany s’han realitzat projectes de recerca tant en l’àrea de les ciències socials i humanístiques, com químiques i tècniques. Durant el passat desembre de 2011, els alumnes de 2n de Batxillerat

33

Nous treballs, noves empremtes Actualment, comencem a veure futurs treballs de recerca realitzats pels alumnes de Batxillerat, que ja han començat a elaborar-lo. Ens hem fixat amb un d’ells. Es basarà en la remodelació d’una finca familiar utilitzada per a fer un negoci a petita escala i treure’n més profit. L’autor és en Josep Morera Sandiumenge. Hem volgut particularitzar aquest treball per la seva capacitat d’emprenedoria i valentia, ja que no serà fàcil poder convertir una masia pròpia en un negoci que t’asseguri posar-te el plat a taula. Aquest serà el seu objectiu final, la possibilitat de fer solvent el negoci familiar.

1. Joan Miquel Torras amb els alumnes de Batxillerat. 2. Exposició del Treball de Recerca. 3. Brainstorming sobre característiques de l’emprenedor.

13


1

BREUS

Noves incorporacions a l’equip educador de secundària Aquest any hi ha hagut canvis a secundària i hem tingut dues noves incorporacions; el Sr. Andreu Arbó i el Sr. Ramon Rodríguez. EQUIP DE REDACCIÓ

A

l principi d’aquest curs es van incorporar dos professors nous a Mestral: Sr. Andreu Arbó, llicenciat en matemàtiques, és el nou professor de matemàtiques i informàtica al segon cicle d’ESO i Batxillerat. Paral·lelament, també s’encarrega de

14

la coordinació TIC. Per altra banda, el Sr. Ramon Rodríguez, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, és el nou professor de matemàtiques al primer cicle d’ESO, d’Economia d’Empresa a Batxillerat i des del tercer trimestre, s’encarrega de la coordinació de comunicació i imatge del centre.

Tots dos valoren positivament el seu primer any al centre i destaquen la bona rebuda que han tingut tant per part dels professors més veterans com dels seus alumnes. Com veieu, l’equip educador de Mestral va canviant però, en essència, continuem oferint un projecte comú, configurat i elaborat entre tots.


>Granges ecològiques: aposta de futur Durant tota la jornada els alumnes van poder conèixer de primera mà les característiques d’una granja porcina. Però no es tracta d’una granja qualsevol, sino d’una granja sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

breus 3r i 4t de Primària visiten la Biblioteca d’Igualada: Els alumnes de 3r i 4t de Primària, acompanyats dels seus tutors van visitar la Biblioteca de Cal Font d’Igualada. Aquesta és una més de les moltes activitats que ofereixen els Serveis Educatius Municipals als escolars igualadins dins del Programa Aire. Vàrem conèixer de ben a prop les instal·lacions i serveis que ens ofereix aquest equipament cultural de la ciutat. Molt ben atesos per la Sra. Regina que va resoldre tots els dubtes dels nostres alumnes, ens va passar el temps volant. Molts alumnes ja tenien el carnet d’usuari de la Biblioteca i esperem que a partir d’ara en siguin molts més i en facin un bon ús. Val molt la pena!

Jordi Casanellas finalista en el concurso de St Paul’s School:

de escritores, les dijo: “Todo sueño conlleva sacrificios y renuncias, pero si es lo que uno desea, merece la pena luchar por ello.”

Sortida a Vandellòs i Tarragona romana: El dia 26 de març, els alumnes de Batxillerat van visitar la central nuclear de Vandellòs i la ciutat de Tarragona. El 26 de març, els alumnes de Batxillerat van fer una sortida cultural a Vandellòs i a Tarragona

ciutat. Els de ciències, acompanyats pel Sr. Menor, van visitar la central nuclear on van tenir una xerrada sobre física nuclear i sobre el funcionament d’una central nuclear; van fer un taller interactiu on van poder observar les cel.les de combustible, així com les maneres d’emmagatzemar els residus radiactius. També van poder veure com és la protecció radiològica amb un taller on es van vestir de manera adequada per treballar a una central. Ja per últim, van visitar la part superior del reactor i allà van poder veure l’interior (el nucli) amb càmeres mòbils. Per altra banda, els del batxillerat social van visitar la Tàrraco romana i van poder veure els diferents monuments i construccions que encara conserva la ciutat.

Setmana de l’Esport 2012: Els alumnes de 4t i 6è de primària, i els de 2n i 4t d’ESO, han assistit a les competicions que s’han fet amb

El pasado jueves 19 de abril, tuvo lugar en el colegio St. Paul’s la entrega de premios del concurso internacional anual de relatos para jóvenes. Jordi Casanellas, alumno de 2º de ESO, estuvo entre los finalistas en la categoría de relato en lengua catalana. El acto contó con la presencia del prestigioso escritor Paulo Coelho, quien dirigió unas palabras a los jóvenes escritores animándoles a continuar escribiendo, y a los que, refiriéndose al deseo de muchos de ellos de seguir con su afición

15


motiu de la setmana de l’esport d’Igualada. Durant el mes de maig, s’ha celebrat la 13a Edició de la Setmana de l’Esport d’Igualada. Diferents cursos del col·legi hi han participat molt activament. Dilluns va ser el torn dels alumnes de 4t de Primària que van gaudir d’una Trobada de mini-atletisme a l’Estadi Atlètic d’Igualada. Posteriorment hi han participat els cursos de 2n i 4t d’ESO i 6è de Primària en les Trobades Poliesportives infantil, cadet i aleví respectivament. Unes jornades plenes d’esport no competitiu i convivència amb els alumnes de totes les escoles d’Igualada. També s’ha celebrat la Trobada prebenjamí d’atletisme on van participar els alumnes de 1r i 2n de Primària. Com a punt i final els alumnes Gerard Trueba (5ê de Primària) i Xavi Carrillo (3r d’ESO) han rebut el Premi Neptú als millors esportistes de l’escola.

area at Montclar, with the winners receiving special t-shirts for the occasion. Football tournaments were held in Mestral, with the participation of ex-pupils such as Frank Beltran and Jordi Torras. There was no shortage of food, as the mobile paella unit fed more than two hundred people, followed by the announcement of the results of the dessert competition. Some of the younger children had an afternoon nap, while many students and parents followed the progress of the Formula 1 race from Montmeló. Many thanks to all those who make it a very enjoyable day!

JJEE, punt i final a la temporada 2011-2012 Els Jocs Escolars d’enguany han posat el punt i final. Els equips Benjamins del col·legi van rebre les seves medalles acreditatives com a

1r Classificat l’equip de 4t de Primària (Grup A) i com a 2n classificat l’equip de 3r de Primària (Grup B). Tots dos equips han fet un excel·lent campionat en aquesta modalitat poliesportiva tan arrelada. Pel que fa al futbol sala infantil i cadet, tots dos equips van aconseguir el passi a la final després d’emocionants semifinals, No sempre hem tingut massa sort en les finals, històricament, Mestral ha caigut en moltes… Però aquest any calia trencar amb la tradició i tant l’equip infantil, entrenat pel Sr. Torras, com el cadet, entrenat pel Sr. Fernández, van aconseguir proclamar-se campions.

Diada Familiar 2012: The annual ‘festa major’ of Mestral and Montclar was held on Sunday 13th May. In the morning after Mass, a make-up session and running races were held in the pre-school

>Continuing Professional Development Several teachers from Institució attended the 2012 APAC (Associació de Professors d’Anglès de Catalunya) conference recently. A series of lectures and workshops were given by some famous names from the world o English teaching.


DIADA FAMILIAR 2012 SECCIÓ FIXA El dia 13 de maig es va celebrar la diada familiar de Mestral i Montclar. Com cada any, les famílies van poder gaudir de partits de futbol, inflables, karaoke, concurs de pastissos i una bona paella.

Titular de la notícia que pot tenir dues línies 1. Professors durant la Diada Familiar. 2. Preparació de la paella. 3. Bar-cantina.

4. Famílies gaudint de la paella. Rud minit, si. Rud molorpe riliquat, sit, sis diat aut vel dolessit non5. Els més petits jugant. se tatie dionullutat nim nonsent ullam, con ulla faciliquis do eugait 6. Panoràmica del pati durant la Diada Familiar.vulla faccum nosting etue dolorperosto odolor sequisi. nim

Rosa Espinosa PROFESSORA DE PRIMÀRIA

A

met, consectetuer adipiscing elit. In molestie. Sed ipsum arcu, laoreet eget, interdumesis sed, ultrices nec, wisi. Mauris dignissim. Donec hendrerit risus ut orci. Maecenas sed felis. Integer vestibulum feugiat augue. Fusce scelerisque, lorem ut pretium accumsan, erat dolor eleifend massa, volutpat pretium ante urna interdum 1 diam. Etiam non ligula vitae lorem vestibulum semper. Morbi varius, nisl eu rutrum molestie, eros est accumsan metus, vel fermentum felis velit vitae erat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Morbi sollicitudin Duis arcu velit, commodo sit amet, dignissim ut, facilisis eu, turpis. Vestibulum volutpat, magna nec posuere mattis, enim est facilisis metus, a adipiscing ligula ipsum 24 eget wisi, nisl eu rutrum molestie. Maecenas justo est, mollis id, viverra vitae, tincidunt pharetra, purus. Nunc iaculis venenatis odio. Ut interdum ornare odio. Nunc luctus posuere sem. Nulla pellentesque quam auctor orci ultricies rutrum. Praesent viverra. Aeneantellus tempus auctor. Phasellus luctus varius pede. Nunc accumsan blandit ipsum. Pellentesque tincidunt wisi. Etiam adipiscing lorem a nibh. Fusce tristique nibh sed arcu. Pellentesque pretium eros et ante. Quisque turpis nisl, 45 varius vel, fermentum vitae, nonummy et, magna. Nullam sagittis

tincidunt felis. Ut tempus. Morbi rhoncus pede dictum Aliquam erat volutpat. Mauris neceros. Quisque tempor nulla eget neque. Aenean vitae neque. Maecenas at augue quis nulla dignissim condimentum.

Praesent egestas placerat Donec in wisi. Nulla ut ante eget neque auctor posuere. Aenean sed augue. Etiam nec wisi at mi venenatis eleifend. Nulla vel risus. Aenean volutpat, velit sit amet 1 2 auctor posuere, risus dolor porta neque, in varius eu, dui. Cras non diam at risus consequat semper. erat. Phasellus a nunc. Curabitur posuere. Etiam viverra consequat mauris. Proin imperdiet. Suspendisse auctor. Vivamus enim nunc, aliquet non nunc. fgfdgfd is esto et wisl dunt landignibh essi bla facidunt ulla feum amcor sim iuscidu issent nonsed dignis euisi ea consent nos aut nim ipisi exerci tinim vel dolessendre dolortisisi. Henit 35 iril utem dolore tate con ea ad magnisi. Endre tem dolessecte conse tetue faciduisit lut incidunt la augait vullam, sum diam zzriureet augait iriustisi te minim ate do dolore dolor at. It lumsan velit lumsandreet praesendre dionsequat eum irilit et, ent at. Ut autat ilit ipisi. Sustion sequatem enit autet velit venibh eliquat. Ut wisi. Em zzrilis nisit am quipsusci ea faccum veliquis ad minit loreetum dui bla core eu faccumm odiatis essi.

Morbi sollicitudin 56

Duis arcu velit, commodo sit amet,

dignissim ut, facilisis eu, turpis. Vestibulum volutpat, m Ugiatuero od estrud tat, quate ea alit lorem nim nos nulla faccumsandio dolupta tuerius cincillum quat lore do deliquis del delit in utat la commy nulla feuis exer se core conse. Sandre tis nibh etue consequis nullaore eniam dolorpe rostrud eros nulputetum nisi el iril erci blaor iureros aliquis dolesti scilla commod elit, consed ming exer susci tem ip ea commy nim dolobore digna commy nisit nonum ipis dolor sustisim nit nisim iriliquat lum quisi bla feuis dolor sumsandre delisit wis nos am, quismod erostrud tet amet loreet vel dolore te minim ip esent nos dolorperosto od mod enit venis nibh et vulluptat in hendit wisim veliquate delit lor sustrud magna feum ent incilla mconulla faciliquam nonsequatie tatissis exero dunt venisit accum estrud et lorperos dit acilit ut at. Ut ullan ullandre doluptat, volor augueriuscil ilit nis doloreet ulput pratem atum do dolore velesse niamet wis nulluptat luptat. Ibh esecte dolorero ex eui etumsan velesti onsecte eu feugiamcorem in velessit, vel ex esto odolutatie consenim zzrit eugait nibh essed tiscinc ilisis nim dunt at, vercin velisi. Reet augiam, sit ulla faccum do esequi tat. Idunt veliquam quissit. Aborro bearum quibusamus, sum fugitat ibuscid et pro molorro videbis millori ssimpor untibus pa dolupture, audandanimin natem nonsectus voles dessit pa dolorem ex et earibero to volorum cus. 6 eos dolume num quae Lore quibusam repedi consedita si aspit

17


SANT JORDI Durant la setmana del 23 d’abril vam organitzar una sèrie d’activitats relacionades amb la diada de Sant Jordi: certamen literari, concurs de relats breus, poemes matemàtics, etc.

Nen de primària realitzant la seva pròpia rosa de Sant Jordi.

Representació teatral d'una versió moderna de la llegenda de Sant Jordi per part dels alumnes de 4t d'ESO.

El Sr. Calafell i els professors de primària van ajudar als alumnes a fer les seves roses.

L'escriptor David Pàges signant el llibre de visites de Mestral.

18

Lliurament de premis del certàmen literari.

Concurs de relats breus a Batxillerat, organitzat pel Sr. Valls.


1.550 convenis amb empreses

160 convenis d’intercanvi internacional Coaching i borsa de treball

1.216.000 euros en beques, ajudes i descomptes

Món professional

UIC CONNECTA AMB EL QUE VOLS SER GRAUS Medicina Odontologia Infermeria Fisioteràpia

Arquitectura Periodisme Publicitat i Relacions Públiques Comunicació Audiovisual

Humanitats i Estudis Culturals Ciència Política i Gestió Pública Educació Infantil Educació Primària

Administració i Direcció d’Empreses ADE in English Dret Criminologia (Llic. 2n cicle)

DOBLES TITULACIONS ADE + Enginyeria (Politecnico di Torino) Dret + Ciència Política i Gestió Pública Humanitats i Estudis Culturals + Ciència Política i Gestió Pública

www.uic.es 19


L’esport és una activitat formativa que imparteix i reforça els valors en les persones”

ESPORT I EDUCACIÓ FÍSICA

Un esport educatiu, una proposta encertada L’esport és una peça important del puzzle educatiu que construïm a Mestral. Moltes són les competicions i sortides culturals que fem i que estan relacionades amb l’Educació Física. EQUIP TÈCNIC D’ESPORTS I EDUCACIÓ FÍSICA DE MESTRAL

S

ón molts els nostres alumnes que practiquen esport, tant en els equips de l’escola que participen en els Jocs Escolars de l’Anoia, com formant part de la multitud d’oferta esportiva federada. És un fet que moltes famílies aposten per la pràctica esportiva

20

pels seus fills i, com diuen els experts, “l’esport és una activitat formativa que imparteix i reforça els valors en les persones, especialment en els nens, ja que és en la infància on comença el procés educatiu i s’adquireixen hàbits per a tota la vida.” Amb l’esport és innumerable la llista de valors que es poden assolir o consolidar. De fet , no sorprèn parlar d’esport formatiu, d’escola esportiva,

etc. Esport i educació són dos termes que van plegats. Donem una breu repassada a alguns d’aquests valors que l’esport porta impresos en el seu ADN.

Compromís Quan el coordinador d’esports d’una escola, el director esportiu d’un club, o qualsevol entrenador d’un esport d’associació enceten la


temporada, parlen als seus jugador de compromís. Formar part d’un equip implica entrega, la temporada serà llarga i els moments i situacions molt variables. Caldrà, doncs, plantejar-se els caps de setmana, les activitats familiars, els estudis etc. tenint en compte que s’ha adquirit un compromís amb l’equip de l’escola o amb el del club. És obvi que aquest compromís del jove esportista va intrínsecament lligat amb el compromís de la família. El compromís dóna resultats: com més implicats estem més a gust es fan les tasques i més iniciatives s’aporten. El compromís es reforça amb el contacte constant i diari del dia a dia. No podem aconseguir esportistes compromesos si no ho estan els seus entrenadors ni les seves famílies. Un exemple de compromís proper són els alumnes de 3r i 4t de Primària que participen en el Campionat Poliesportiu dels Jocs Escolars de l’Anoia. Una de les jornades programades correspon a la Competició de Natació. Les

curses comencen a la 1 del migdia. Cada equip format per 4 nedadors competeix en una cursa de relleus. Exemple de compromís donat per una família aquest any és que per només 25 metres que ha de nedar el seu fill, tota la família anima des de la grada esperant que la cursa acabi per anar a un dinar familiar a més de 100 km arribant segurament tard. Compromís i coherència van units. Els fets, sovint, parlen de nosaltres més que les paraules.

Esportivitat. Saber guanyar i saber perdre. La competició, guanyar i perdre són conceptes inherents a l’esport. Els nens i les nenes, els joves, els adults, els amateurs i els professionals, quan juguem ho fem, amb major o menor mesura, amb la intenció de guanyar. Voler guanyar és lícit. Quan un nen torna a casa trist després d’haver perdut un partit els seus pares el tranquil·litzen i li diuen: ”tranquil, l’important és participar,” És una frase bonica però difícil de dur

a la pràctica. Unes hores després, pot sentir a aquell mateix pare de savis consells, mirant al seu equip preferit per la televisió deixar anar improperis i desqualificatius. A vegades pot passar també que els nens no admetin que la causa de la derrota hagi estat una equivocació seva, una manca d’esforç o que senzillament sigui perquè l’altre equip hagi estat millor. També sol passar que després d’una victòria els guanyadors no siguin respectuosos amb els rivals i fanfarronegin dels seus èxits. En definitiva, la vida no és sempre un camí de roses i això, l’esport ens ho pot ensenyar. Tolerar la frustració, sobreposar-se a la derrota, assumir els èxits amb senzillesa ens fan créixer i madurar com a persones. L’èxit meu no ha de ser el teu fracàs, la meva victòria no ha de representar la teva derrota. No valen aquestes dicotomies en l’esport. En la derrota i en la victòria tots dos podem millorar i créixer.

21


GRADUACIÓ

Graduació de la promoció Montblanc La promoció Montblanc va celebrar el seu acte de graduació el dia 3 de maig. Alumnes, pares i professors van viure una nit carregada d’emocions i moments inoblidables Xavi Canela DELEGAT DE 2n DE BATXILLERAT

E

l passat dia 3 de maig es van graduar els alumnes de 2n de Batxillerat, la promoció Montblanc. L’acte va començar amb una missa a la qual van assistir els professors, alumnes i familiars. Posteriorment vam anar a la sala d’actes de Mestral i es va procedir a la imposició de beques als professors que presten el seu servei des de fa més de 10 anys, als pares encarregats de curs i als autèntics protagonistes de la nit, els alumnes de la promoció que es gradua. Cal destacar que a l’acte va assistir-hi com a padrí de la promoció l’Il·lm. Senyor Marc Castells, alcalde de la ciutat d’Igualada, que va fer un discurs parlant de la ciutat com a generador d’oportunitats i va donar bons consells als seus apadrinats. Per

22

part dels alumnes, el seu delegat Xavier Canela va fer un discurs de graduació d’allò més emocionant on parlava dels seus companys de manera individual i destacant la unió que havien creat. El Sr. Viladrosa, director de Mestral, també va fer un discurs on mostrà la importància de ser graduats i el pas tan important que estaven donant els nostres alumnes. Ja per últim vam cantar tots plegats l’himne universitari, el Gaudeamus Igitur. Un cop acabat l’acte formal, tots els assistents van anar al menjador a prendre un refrigeri i allà els alumnes van mostrar uns quants videos carregats de sentiment i nostalgia. Als videos es podien veure imatges de quan eren petits i de l’etapa actual, mostrant que tot i que passin els anys, els vincles afectius creats entre ells continuen sent els mateixos o inclús, més forts. També

van fer una paròdia on imitaven a alguns professors, video que va amenitzar encara més la vetllada. Finalment, van cantar una cançó que van escriure ells mateixos i on feien menció a anècdotes que han viscut durant l’any i a detalls que els han marcat. Desitgem que tinguin una vida plena d’èxits i satisfaccions i que assoleixin els reptes que es vagin proposant. Visca la promoció Montblanc!

Discurs de Graduació Il·lustríssim senyor Alcalde, membres del consell de direcció, claustre de professors, famílies i companys, Bona nit a tots i gràcies per estar amb nosaltres aquesta vetllada tan important i que romandrà sempre en la nostra memòria. Ens trobem al final d’una etapa llarga, magnífica i especial per a


tots nosaltres. El transcurs d’aquests anys ha unit grans persones i s’han aixecat amistats fermes i sòlides. Amistats que sempre ocuparan un espai del nostre cor, un espai que s’ha generat amb la convivència i l’educació al col·legi Mestral. Ha sigut la nostra segona casa, el lloc on tots nosaltres hem construït la base per afrontar els nous reptes que apareixeran d’immediat. Objectius que requeriran tot el nostre esforç i segurament, el suport entre nosaltres. Serà llavors quan haurem d’exercitar l’esperit de treball i de superació que se’ns ha impartit al llarg d’aquests anys. Ha arribat l’hora d’aixecar el vol amb les nostres pròpies ales, l’hora de posar de manifest tot allò que hem après dels pares i de les persones que ens estimen. Persones que s’entreguen i donen tot el que està a les seves mans per fer millor el nostre futur. Un futur que suposarà esforç i dedicació, però sempre amb el record inesborrable d’aquesta època. En nom dels meus companys i en el meu, vull aprofitar aquesta ocasió per agrair als pares i als professors tot el que heu fet per nosaltres. Als pares, perquè ens ho heu donat tot. El vostre suport mai ha minvat, mai heu faltat quan us hem necessitat, i sobretot, ens heu perdonat. Hem sigut els culpables de moltes desil·lusions i desenganys, però finalment esperem que us sentiu orgullosos de nosaltres. No rebeu l’amor que us mereixeu, no som capaços de compensar tot el que feu però avui aprofitem per donar-vos les gràcies i dir-vos que sou el més important en la nostra vida. Us estimem. Als professors, que ens han vist créixer, que ens han format, no tan sols acadèmicament, sinó que ens han fet créixer com a persones, han fet de nosaltres persones amb valors i amb ambicions. Un professorat que ha anat molt més enllà dels simples exàmens i que han tractat cada alumne de manera diferent i amb el tacte i amor que cadascú ha necessitat. Companys i amics, mai us oblidaré i sempre us portaré al meu cor. És per

això que us vull donar les gràcies a tots de manera individual: Jordi Altarriba: Gràcies, Alta, per la teva sinceritat, per la teva alegria, pels moments de bogeria al teu costat i per evitar que passéssim gana en qualsevol dels aniversaris celebrats! Jordi Biosca: Gràcies, Bisky, pel teu silenci d’amistat i per l’estima que en tots nosaltres has generat. Acabem un camí junts, però en comencem un altre amb nous objectius que amb la nostra unió, força i confiança arribarem on ens proposem. Sé que aquesta amistat al teu costat seguirà i no s’acabarà. Jordi Canal: Gràcies pel teu desordre, per l’espontaneïtat en els teus actes

i per ensenyar-nos a cadascú de nosaltres a fer l’orni quan se’ns 2 ha acusat de qualsevol cosa, amb o sense raó. Recordaré sempre el ritme de la teva bateria, que espero que em guiï pel bon camí. Guillermo Cubero: Gràcies per la delicadesa, la cura i la subtilesa en el nostre tracte. Per la poesia que sempre has portat en tu i que has sigut capaç de plasmar en un full de paper. Un full que de ben segur porta la grandesa i l’amor que et caracteritza. Nil De Belza: Gràcies per ser tu, per no amagar cap faceta de la teva personalitat i per alegrar-me els dies més foscos. Agrair-te la fidelitat de la

3

23


nostra amistat, la simpatia i la bondat que reflexa el teu somriure, així com també la dedicació i atenció pels problemes que junts hem carregat aquests darrers quinze anys. Ian Duran: Gràcies per l’esforç i el teu compromís amb tot el grup. Sempre has treballat a la rereguarda, com aquell que no diu res, però no! Jo vull mostrar el meu agraïment i, per suposat, destacar els teus acudits, la destresa per fer el comentari més adient i posar-nos al dia del “cuantocabrón”. Jordi Fabregat: Gràcies per la teva voluntat, per corregir els errors que apareixien entre els companys, per la teva qualitat de saber escoltar i intentar orientar al desencaminat. Un alumne modèlic que sempre ha recolzat el més feble, encara que ho facis tard, més que res per la teva puntualitat. Joel Figuerola: Gràcies per les teves peculiaritats i pel teu inconformisme. Per la classe que mostres amb el vestuari i la mirada penetradora i sincera que s’amaga rere les “rayban”. I, evidentment, destacar el teu fer de poble que et fa gran i especial, així com també, la relació inseparable amb el teu cosí. Juan José González: Gràcies per formar part d’aquest magnífic grup

24

i per involucrar-te amb il·lusió. Una qualitat que no et falta mai i que és la que et permet fer feliç a les persones que t’envolten i superar

qualsevol adversitat. Xavier Lladó: Gràcies pel teu deliri que ens ha tret innombrables somriures. Somriures de felicitat i


despreocupació. Rialles al teu costat que no tenen preu i que espero no perdre per molt que s’acabi aquesta llarga etapa. Felip Palmés: Gràcies pel repertori de valors essencials. Els adjectius senzillesa, humilitat, simpatia i amor, et descriuen a la perfecció i es queden curts per fer-me una idea de la grandesa i la bondat que ens has lliurat dia a dia. Jaume Ventura: Gràcies per mostrar sempre el teu caràcter i no amagar mai quines son les teves intencions. Per lluitar i aconseguir els teus objectius a tota costa. I no seré jo el que recordi totes les anècdotes que ens has fet viure al teu costat, perquè l’acte no acabaria mai ni mai més. Lluís Vidal: Gràcies per ser el referent, el líder i el model a seguir. Una figura d’estudiant excel·lent amb una cara humana transparent i sincera. Un company i amic que ha repartit alegria i valors com la constància, el respecte i l’obediència. David Vilanova: Gràcies per ser el petit del grup que ha omplert amb petits detalls l’essència de la promoció. Un amic fidel als seus ideals, que lluita pel que es proposa i que no recula davant les dificultats. No deixis que ningú et canviï. Miguel Vizuete: Gràcies per la presència, la representació i la consolidació com a pilar d’aquesta classe. Per formar part d’un gran grup, amb persones sanes, bones i especials com tu. Nois que aprenien i agafaven exemple de les teves accions, sempre amb una intenció formativa i envejable. Francesc Xicola: Gràcies per la teva bogeria, les teves imitacions, els teus invents i els sorolls respectius. Per alegrar al més tristos i per fer que cada dia al col·legi sigui diferent. Sé que no deixaràs de ser així i també sé que ho trobarem a faltar. Per últim, només m’agradaria acomiadar-me de tots vosaltres i desitjar-vos moltíssima sort ens els camins respectius. Us trobaré molt a faltar i sempre ocupareu una part del meu cor. No oblidaré mai a cap dels que esteu aquí presents.

FOTOGRAFIES

El Sr. Torras amb alguns alumnes del batxillerat humanístic i social.

Alumnes del Batxillerat científic just abans de començar la classe.

Alumnes treballant durant la classe de matemàtiques del Sr. Arbó.

25


1

1. Família Palmés

EX ALUMNE DE MESTRAL

Entrevista a antics alumnes que ara són pares de Mestral Aquests dos antics alumnes ens parlen de les seves primeres experiències com a pares de Mestral Frederic Palmés ___

Exalumne de Mestral

1. Escollir Mestral Crec que el fet principal, és que sóc exalumne del col·legi. Tampoc

26

vàrem buscar altres opcions. Suposo que entre les opcions de l’escola concertada de segur que hi ha diferències, però el fet de conèixer-lo doncs aporta més confiança. Almenys a nivell personal em vaig sentir molt a gust. Justament fa poc vàrem fer un dinar amb els amics que encara conservo del temps de Mestral.

2. Com us ajuda l’escola Doncs tens tota la raó, de ser pare se

n'aprèn i ningú te n’ensenya. El que sí que és veritat és que intentes repetir el que els teus pares varen fer per tu. I fins ara quasi no reconeixes l’esforç que varen fer. El fet que existeixin les tutories fa que tinguis una orientació més profunda de com ajudar el teu fill a millorar i que tinguem les eines per ajudar-lo a desenvolupar-se a nivell personal. Respecte als professors, doncs no cal dir, que el fet de conèixer-los, i el tracte


2

2. Família Canela

més proper, doncs, fa que la confiança augmenti.

3. Ajuda els pares joves Avui, crec que no és fàcil ser pare. A més de ser difícil conciliar vida laboral i familiar, i que voldries tenir més temps per a ells, el fet que la societat actual s’està tornant molt més egoista i materialista, doncs no ajuda a desenvolupar les conviccions que voldries que els nostres fills tinguessin. L'ajuda més interessant és la formació als pares i les tutories, que ens guien per fer el seguiment de l’educació dels nostres fills. Un tema que comença a preocupar-nos seria el mal ús que es pugui fer de les noves tecnologies, com per exemple, internet.

4. Paper del col·legi En part ve en la resposta anterior. El fet que estem en una societat amb valors molt materialistes, els qui volem

créixer amb altres valors i transmetre’ls als nostres fills, doncs busquem una opció educativa diferent. El col·legi ofereix una línia educativa no només a nivell acadèmic, sinó com a persones i amb valors cristians.

5. Recomanar Mestral Sens dubte, però sobretot amoïnats amb una educació en valors cristians. Per a una educació només acadèmica, em suposo que hi ha altres opcions també vàlides. Però crec que cal formar persones, i el millor formades possible, no només “cervells”, per saber encaixar els cops bons i no tan bons que pots rebre al llarg de la vida.

Xavier Canela ___

Exalumne de Mestral

1. Escollir Mestral Sens dubte, el primer aspecte ha estat el de ser antic alumne i guardar un molt bon record del col·legi. Junt amb això, hem valorat molt amb la meva dona la visió que té el col·legi de l’educació, una educació que integra la formació acadèmica, humana i espiritual.

2. Com us ajuda l’escola Les tutories ens han ajudat molt per diverses raons: complementen la visió que els pares tenim de cada fill, t’ajuden a educar en positiu, t’apropen a la realitat que el nen viu fora de

27


l’àmbit familiar i que pels pares no sempre és fàcil de percebre…

mitjans que tinguem a l’abast– ja és un gran pas per aconseguir ser-ho.

3. Ajuda els pares joves

4. Paper del col·legi

Penso que és tan fàcil i tan difícil com sempre. La formació i l’ajuda que facilita el collegi especificament per als pares és una molt bona eina per nosaltres: tutories, cursos d’orientació familiar, reunions al collegi, trobades familiars del curs… Diuen que intentar ser un bon pare –i per tant aprofitar els

El collegi ha d’ésser un col·laborador molt destacat dels pares en l’educació dels fills. Un col·legi no pot únicament transmetre coneixements, sinó que també ha de transmetre valors que permetin que els nostres fills tinguin una educació integral com a persones. Que els criteris i valors que viu una

família tinguin continuïtat en el que s’ensenya i es viu en el collegi és bàsic. És per això que és de gran importància l’elecció que una família fa de l’escola dels seus fills.

5. Recomanar Mestral Per suposat que sí. Ho faria per totes aquestes raons que hem anat comentant. A Mestral es valora la educació integral de la persona, no quedant-se únicament en transmetre coneixements; l’educació personal per a cada alumne i el tracte pròxim amb els pares.

LES PREGUNTES 1. Quins aspectes us han cridat més l’atenció per escollir Mestral per a l’educació dels vostres fills? 2. Sobre els primers anys com a pares, diuen que al ser pare se n’aprèn. Com us ajuden les tutories i els professors? 3. Creieu que és fàcil ser pare avui? Quins aspectes penseu que necessiten més ajuda els pares avui? 4. Quin paper juga el col·legi i la seva elecció en l’educació dels vostres fills? 5. Per a uns pares amoïnats per l’educació dels seus fills i que busquen un bon col·legi, els hi recomanaríeu Mestral? Per quins motius? 28


CONVIVÈNCIES SECCIÓ FIXA Com cada any i amb l’objectiu de fer més forta la germanor entre professors i alumnes, els alumnes de Mestral han anat de convivències i han fet nombroses sortides culturals.

Titular de la notícia que pot tenir dues línies

Rud minit, si. Rud molorpe riliquat, sit, sis diat aut vel dolessit nonse tatie dionullutat nim nonsent ullam, con ulla faciliquis do eugait nim vulla faccum nosting etue dolorperosto odolor sequisi. Rosa Espinosa PROFESSORA DE PRIMÀRIA

A

met, consectetuer adipiscing elit. In molestie. Sed ipsum arcu, laoreet eget, interdumesis sed, ultrices nec, wisi. Mauris dignissim. Donec hendrerit risus ut orci. Maecenas sed felis. Integer vestibulum feugiat augue. Fusce scelerisque, lorem ut pretium accumsan, erat dolor eleifend massa, volutpat pretium ante urna interdum diam. Etiam non ligula vitae lorem vestibulum semper. Morbi varius, nisl eu rutrum molestie, eros est accumsan metus, vel fermentum felis velit vitae erat. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Morbi sollicitudin Duis arcu velit, commodo sit amet, dignissim ut, facilisis eu, turpis. Vestibulum volutpat, magna nec posuere mattis, enim est facilisis metus, a adipiscing ligula ipsum eget wisi, nisl eu rutrum molestie. Maecenas justo est, mollis id, viverra vitae, tincidunt pharetra, purus. Nunc iaculis venenatis odio. Ut interdum ornare odio. Nunc luctus posuere sem. Nulla pellentesque quam auctor orci ultricies rutrum. Praesent viverra. Aeneantellus tempus auctor. Phasellus luctus varius pede. Nunc accumsan blandit ipsum. Pellentesque tincidunt wisi. Etiam adipiscing lorem a nibh. Fusce tristique nibh sed arcu. Pellentesque pretium eros et ante. Quisque turpis nisl, varius vel, fermentum vitae, nonummy et, magna. Nullam sagittis

tincidunt felis. Ut tempus. Morbi rhoncus pede dictum Aliquam erat volutpat. Mauris neceros. Quisque tempor nulla eget neque. Aenean vitae neque. Maecenas at augue quis nulla dignissim condimentum.

Praesent egestas placerat Donec in wisi. Nulla ut ante eget neque auctor posuere. Aenean sed augue. Etiam nec wisi at mi venenatis eleifend. Nulla vel risus. Aenean volutpat, velit sit amet auctor posuere, risus dolor porta neque, in varius eu, dui. Cras non diam at risus consequat semper. erat. Phasellus a nunc. Curabitur posuere. Etiam viverra consequat mauris. Proin imperdiet. Suspendisse auctor. Vivamus enim nunc, aliquet non nunc. fgfdgfd is esto et wisl dunt landignibh essi bla facidunt ulla feum amcor sim iuscidu issent nonsed dignis euisi ea consent nos aut nim ipisi exerci tinim vel dolessendre dolortisisi. Henit iril utem dolore tate con ea ad magnisi. Endre tem dolessecte conse tetue faciduisit lut incidunt la augait vullam, sum diam zzriureet augait iriustisi te minim ate do dolore dolor at. It lumsan velit lumsandreet praesendre dionsequat eum irilit et, ent at. Ut autat ilit ipisi. Sustion sequatem enit autet velit venibh eliquat. Ut wisi. Em zzrilis nisit am quipsusci ea faccum veliquis ad minit loreetum dui bla core eu faccumm odiatis essi.

Morbi sollicitudin Duis arcu velit, commodo sit amet,

dignissim ut, facilisis eu, turpis. Vestibulum volutpat, m Ugiatuero od estrud tat, quate ea alit lorem nim nos nulla faccumsandio dolupta tuerius cincillum quat lore do deliquis del delit in utat la commy nulla feuis exer se core conse. Sandre tis nibh etue consequis nullaore eniam dolorpe rostrud eros nulputetum nisi el iril erci blaor iureros aliquis dolesti scilla commod elit, consed ming exer susci tem ip ea commy nim dolobore digna commy nisit nonum ipis dolor sustisim nit nisim iriliquat lum quisi bla feuis dolor sumsandre delisit wis nos am, quismod erostrud tet amet loreet vel dolore te minim ip esent nos dolorperosto od mod enit venis nibh et vulluptat in hendit wisim veliquate delit lor sustrud magna feum ent incilla mconulla faciliquam nonsequatie tatissis exero dunt venisit accum estrud et lorperos dit acilit ut at. Ut ullan ullandre doluptat, volor augueriuscil ilit nis doloreet ulput pratem atum do dolore velesse niamet wis nulluptat luptat. Ibh esecte dolorero ex eui etumsan velesti onsecte eu feugiamcorem in velessit, vel ex esto odolutatie consenim zzrit eugait nibh essed tiscinc ilisis nim dunt at, vercin velisi. Reet augiam, sit ulla faccum do esequi tat. Idunt veliquam quissit. Aborro bearum quibusamus, sum fugitat ibuscid et pro molorro videbis millori ssimpor untibus pa dolupture, audandanimin natem nonsectus voles dessit pa dolorem ex et earibero to volorum cus. Lore eos dolume num quae quibusam repedi consedita si aspit

29


ELS TUTORS PARLEN

Valoracions del curs pogut, per exemple amb la sortida a fer pa, però també amb activitats de la classe, i amb els patis, entre altres coses. A més, les convivències de pares i fills, que tanta il·lusió fan, tant als nens com als pares, han estat una bona experiència.” Sr. Valls

1r de primària: El primer curs de Primària és sempre un gran repte: tant per als alumnes, com per als pares i els professors. Tots comencem el curs amb grans expectatives, amb algunes inquietuds però amb molta il·lusió. Dia a dia, al llarg d’aquests mesos, hem anat veient com aquests nens han crescut, han après, i han anat madurant. Ha estat un curs mogut, i, com a nens, s’ho han passat molt i molt bé jugant… de vegades massa i tot! Però, des d’aquestes línies, m’agradaria felicitar-los un a un: ha estat un curs divertit, imaginatiu i afectuós, treballador, com a bones formiguetes, i han aconseguit molts hàbits tot i les distraccions que són tan normals en aquesta edat. Han fet grans progressos,

30

sobretot en lectura i en càlcul i, en especial, m’ha cridat l'atenció la seva gran disposició d’ajudar-se els uns als altres. Han après a ser bons companys i bons amics i això s’ha posat ben de manifest quan hem dut a terme el projecte de treball cooperatiu, que es fonamenta precisament en què els nens s’ajudin els uns als altres a aprendre, a raonar, i a entendre els diferents conceptes que es treballen a classe. Així mateix, m’agradaria expressar el meu agraïment i les meves felicitacions a tots els pares i mares, ja que tots aquests progressos, evidentment, també són fruit del seu esforç i dedicació. Sr. Ortolà

2n de primària: “Durant aquest curs s’ha anat veient una progressió en el grup i en cadascun dels nens de 2n, la qual cosa és un estímul no petit per als que estem amb ells. Gràcies a Déu, comptem amb un equip de docents amb el qual seria estrany que no s’obtinguessin uns bons resultats; hauria de ser que les circumstàncies fossin molt adverses. I aquesta millora l’hem feta, a més, passat-nos-ho bé, sempre que hem

3r de primària: Després de més de 10 anys dedicat bàsicament a l’educació física i a l’esport extraescolar, aquest any la direcció del col·legi em va encomanar la tutoria de 3r de Primària. Quan el curs posarà ja aviat el punt i final em demanen de fer una petit escrit sobre l’experiència. Utilitzaré només dues paraules: fantàstica vivència. He gaudit molt aquest any de l’estret contacte amb els alumnes i les famílies, he recuperat sensacions de mestre d’aula: atendre un alumne amb alguna dificultat al llegir, resoldre un petit problema entre companys de classe, tranquil·litzar alguna angoixa, corregir una llibreta o preparar una activitat engrescadora de matemàtiques… Tot allò que correspon a aquesta feina nostra que tant estimo. Feina de mestre. Mestres i alumnes de 3r hem crescut junts durant tots aquests mesos. Moltes gràcies a tots, ha estat una gran i enriquidora experiència. Sr. Vicens

4t de primària: Mi experiencia como tutor ha resultado muy gratificante tanto en el terreno profesional como en el personal. En el ámbito profesional me ha permitido adquirir una experiencia impagable ya que la proximidad a los alumnos y las familias te hace percibir el proceso educativo en su globalidad y desde el punto de vista personal me llevo el aprecio y la ayuda recibida por parte de compañeros padres y alumnos. Mr. Albert


5è de primària: El dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, els alumnes de 5è d’Educació Primària vam fer una representació de l’adaptació teatral de l’obra “El fantasma del castell”de l’autora Carme Susqué, davant dels alumnes de primer, segon i tercer de Primària. Per poder realitzar aquesta representació hi va haver alumnes que van fer els decorats, uns altres van fer els “efectes especials”, altres van portar part del material, etc. La veritat és que va quedar prou bé, a excepció d’algun personatge que no recordava alguna cosa, o també que alguns ens vam posar a riure, però quasi no es va notar. Podem dir que va estar molt bé i que el públic es va divertir molt. Estem esperant repetir-ho el proper any. Joan Manso (Alumne de 5è de primària)

6è de primària: La prova de Competències Bàsiques de 6è d'Epri Els dies 7 i 8 de Maig vam realitzar les proves de Competències Bàsiques. Aquestes proves són uns exàmens que fa el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per avaluar i conèixer el nivell dels alumnes de 6è d’Epri que han de passar a l’ESO. En general les quatre proves (català, castellà, matemàtiques i anglès) d'aquest any han estat molt fàcils. Ja feia setmanes que repassàvem les proves d'anys passats. Al principi estàvem molt nerviosos,

però quan vam veure que eren fàcils ens vam tranquil·litzar. Només els dictats, que eren molt ràpids i la comprensió oral d'anglès ens van donar algun problema. És bo que vingui un professor de fora a passar-les, sinó ens podrien ajudar més del compte, com també és bo que els exàmens els corregeixin fora perquè així no es poden manipular. El Senyor Jordi , el professor que ens va passar les proves, ens va explicar molt bé tot el que havíem de fer. Ara només ens queda esperar que els resultats siguin positius. Carles Berloso i Daniel Galván (Alumnes de 6è de primària)

1r d’ESO: La clase de 1º de ESO ha hecho un tremendo cambio este curso. Se han incorporado tres nuevos compañeros, además del nuevo tutor, con quien ya tratamos en 1º de Primaria. El primer ejemplo de cambio que se ha producido ha sido la necesidad de dedicar una hora y media diaria a los deberes y al estudio, a lo que nos han animado insistentemente los profesores, para que así nuestras notas sean mejores. Por otro lado, nos han enseñado técnicas de estudio como por ejemplo: mapas conceptuales, resúmenes, síntesis, etc. Uno de los mejores cambios ha sido que se facilite la agenda virtual en la página web de Mestral. Hay

31


que reconocer el esfuerzo de los profesores por tenerla actualizada. A esto hay que añadir el envío de las cartas y notas mediante el correo electrónico, para avisar a las familias si no las reciben mediante sus hijos. En resumen: aunque 1º de ESO sea más complicado, con responsabilidad, el apoyo de los profesores y las nuevas tecnologías, podremos superarlo. Llorenç Jiménez Peinado (Alumne de 1r d’ESO)

2n d’ESO: Aquest curs ha estat molt especial per a mi, ja que ha estat el primer com a tutor després de 15 anys a Mestral. En començar el curs vaig intentar inculcar a tots els alumnes l’esperit d’equip, intentar que tothom sumés i que cap de nosaltres restés i això sempre des del respecte per a tots els professors i alumnes. Una de les coses de què em sento més orgullós és que hem anat de menys a més en quant a treball, cosa que no és gens fàcil amb les facilitats que ens dona la vida avui en dia. He intentat aportar tot allò que l’esport em va donar i em segueix donant per fer-los veure que no són tan diferents, els valors que ensenya l’esport i els valors que es poden aplicar al llarg de la nostra vida diària. Hem passat estones de tot, hem fet sortides: culturals, convivències, esportives, etc. i sempre el balanç ha estat molt positiu i enriquidor, la qual cosa ens ha ajudat a enfortir la nostra relació humana. Bon estiu! I EQUIP I FORÇA! Sr. Folguera

3r d’ESO: Quan vàrem començar 3r d’ESO al setembre semblava que se’ns faria llarg, però el curs ens ha passat realment ràpid. Han estat uns mesos molt intensos, però molt agradables. Recordarem en especial emoció la visita a les Coves del Salnitre i al Museu de la Ciència de Terrassa. Fins i tot hem superat la part més dura del curs: el darrer trimestre. Hem fet un últim esforç per tal de poder aprovar-ho tot, o per treure la millor nota possible, a fi de marxar a l’estiu amb la ment posada ja en el següent curs. Sr. Marmelada

32


4t d’ESO: Aquest any a 4t ESO s’ha anat produint una maduració col·lectiva respecte el curs passat. Podríem assegurar amb certesa que tots ens hem fet més amics dels nostres amics, i millorat la nostra convivència amb els companys, en un sentit ampli de respecte i solidaritat. Hem après molt, però el més important és que ho hem fet amb un somriure. A part de fer classe, però, hem representat obres de teatre, hem fet sortides culturals, la setmana de l’esport, els jocs florals i la necessària sortida de final de curs. Durant l’any tots hem treballat en el projecte de recerca i en molts altres treballs cooperatius. Alguns han fet l’examen d’anglès (PET), de Cambridge; s’han realitzat les proves extraordinàries PISA i també les competències bàsiques de Catalunya, amb uns resultats excel·lents. Miquel Nafría (Alumne de 4t d’ESO)

1r de batxillerat: Aquest any que s’acaba per als alumnes de 1r de Batxillerat és tan sols un punt i seguit, perquè el curs vinent, a 2n, tindran un altre curs per refer-se de les oportunitats que han perdut durant aquest curs o per seguir treballant de valent en busca d’aquella nota que els permetrà estudiar allò que s’han marcat com a objectiu. En qualsevol cas, ha sigut un curs intens, ple d’activitats i que se’ns ha passat volant a tots. Personalment, vull agrair als meus alumnes de 1r de Batxillerat que el meu debut com a tutor hagi estat tan fàcil i còmode gràcies a ells perquè si aquest grup destaca per alguna cosa, és per la seva humanitat i la seva companyonia.

Al començament del curs deia als pares i als alumnes que estàvem a punt de treure el “producte final”, aquest producte tant desitjat i en el que portàvem treballant molt de temps. Veient el “producte final”, tractant als alumnes, vas descobrint totes les mans per les quals han anat passant. Descobreixes coses apreses a Primària amb la paciència i el bon fer dels mestres, quan tot és bonic i “tranquil”, o al menys així ho recorden. També, encara que sembla impossible, veus coses dels anys de l’ESO, anys de plena efervescència adolescent, quan sembla que tots els esforços no han servit de res i on els pares i professors a vegades han de fer veritables esforços per no perdre aquesta paciència. I al final el batxillerat, el somiat i esperat batxillerat, sinònim de treball, maduresa i responsabilitat... o al menys això era el que ens deien, ja que després la vida ens ha ensenyat que el dia a dia és molt més ric del que podíem esperar. Ara que ja hem fet la festa de graduació i els hem vist a tots amb americana i corbata, que hem acabat les classes i que ja estem preparant aquesta nova etapa que comença amb la selectivitat, és quan podem dir que tot ha valgut la pena i que tenim un bon “producte final”. Sr. Sidera

Sr. Fuentes

2n de Batxillerat: Intentar reflectir en unes poques línies el que ha estat tot un curs sempre resulta complicat, en què t’has de fixar? a què has de donar importància? Es tal la riquesa d’un curs que per més que ho intentis sempre veus que et deixes coses. A més a més aquesta feina es complica considerablement si aquest curs és 2n de batxillerat, ja que en el fons no parles d’un curs sinó de tota una trajectòria.

33


PROFESSORS

Professors que van més enllà de la tasca educativa al centre, professors emprenedors A

1

mb motiu del primer aniversari de la beatificació de Joan Pau II, el professor del Centre Educatiu Mestral Carlos Alberto Marmelada ha publicat en la Editorial Sekotia, la primera biografia novel·lada sobre l’anterior Sant Pare. A través d’una trama ideada per l’autor, se’ns expliquen fets reals rellevants de la vida de Karol Wojtyla; de tal manera que el lector podrà endinsar-se en el món espiritual d’aquest personatge històric de gran importància per al món occidental, fent un recorregut per la seva aventura existencial. D’aquesta forma el podrem acompanyar des de la seva infantesa fins a la proclamació de la seva santedat, coneixent tots els detalls decisius de la seva vida. A mesura que s’avança en la lectura, la novel·la ens va descobrint el perfil humà de Karol Wojtyla del qual emergeix el seu afany de santedat, en un relat que està emmarcat en un context històric rigorosament documentat. Però la novel·la no és redueix a un relat en el qual purament se’ns mostren dades biogràfiques d’aquest gran home, sinó que també se’ns proposen motius per a la reflexió; com és el cas del capítol XXI, on l’autor fa anar als personatges que estan col·laborant en la recerca d’informació per al procés de beatificació a Auschwitz-Birkenau i allà, durant una conversa amb un dels guies, es debat sobre la compatibilitat de l’existència de Déu amb l’experiència del mal moral en el món. Però tot això es fa en un llenguatge planer i entenedor que resulta accessible a tots els lectors.

M

ÍNNIM no és sinònim de simplicitat. Treballa petites emocions i sentiments que neixen en el més personal de l’autor, en Santi Méndez. Són estats d’ànim que no es detecten a primer cop d’ull. Els mínnims són petites històries que descriuen, des de la intimitat, sensacions universals. T’ofereix l’essència, el concentrat més íntim de Santi Méndez en pot petit. Molts anys tocant la guitarra amunt i avall en diverses formacions i fent cançons a casa que acaben guardades en un calaix… Ha arribat el moment de posar-hi coratge i cantar aquests temes abans que quedin oblidats… Amb un to personal i proper, explora diferents estils i gèneres que han marcat la seva vida, fins a aconseguir el més important: cançons que expressin els seus sentiments, les seves vivències i les seves inquietuds musicals.

34


35


www.montferri.com info@montferri.com admin@montferri.com

TRANSPORT PÚBLIC

DE VIATGERS

PER CARRETERA

Més de 80 anys a l'avantguarda

del Transport de Viatgers

C/ MAJOR, 3 (08786) Capellades Telf. 93 - 801 0359 Fax. 93 - 801 2651

36