Revista Les Alzines 2008

Page 1

REVISTA Nº 43 JULIOL 2008

Any de les Matemàtiques: sumant esforços, multipliquem resultats  Intel·ligències Múltiples Hi ha moltes maneres de ser intel·ligent

 Batxillerat Internacional Una experiència per a afrontar els reptes del món actual

 XXV Jocs Florals de Les Alzines Recitals poètics, ball de sardanes, audicions musicals...

INSTITUCIÓ INSTITUCIÓ FAMILIAR FAMILIAR D'EDUCACIÓ D'EDUCACIÓ