Page 55

First Lego League Lleida El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Lleida, Jesús Castillo, va lliurar el premi a la investigació a L’equip New Now de La Vall. L’equip Pixel La Vall  també s’emportà el premi MacMillan a la presentació. Aquesta competició se celebrà a l’Escola Politècnica Superior de la UdL 3

First i VEX Robotics

Participar en aquestes competicions és una manera de promoure la ciència, la tecnologia, l’enginyeria... alhora que es fomenten valors com el treball en equip, la innovació, la creativitat i la cultura de l’esforç.

El dissabte 14 de febrer de 2015, alumnes de 3r, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat van participar en dues competicions tecnològiques de prestigi en el món de la robòtica. L’equip Kronos (3r d’ESO) i l’equip RTM (4t d’ESO) van participar a la First Lego League de Barcelona i van obtenir una meritòria posició! Cal destacar també el premi al “treball en equip” que va obtenir el grup RTM.

També és una manera de potenciar i impulsar les vocacions cientificotecnològiques entre les alumnes ja que en aquest procés extraescolar d’aprenentatge s’afavoreix el descobriment i l’entusiasme per la ciència i la tecnologia a partir de reptes que han de resoldre les alumnes, ja sigui programant un robot o cercant informació sobre un determinat tema al qual han d’aportar diferents solucions. Tot aquest treball extraordinari i extracurricular desenvolupa o reforça les habilitats de treball en equip i també reforça l’autoestima, la confiança i la satisfacció de posar-se davant d’un tribunal per superar diferents proves, superar nervis, desenvolupar la iniciativa...

4

6

7

VEX Robotics Competition A més de participar a la First Lego League, un equip de 2n de Batxillerat va competir a la VEX Robotics Competition i es va classificar per passar a la final que se celebrà a Barcelona el passat 8 de març. Els robots han d’aconseguir la major quantitat de punts possibles a través de diferents proves en les quals han de col•locar el màxim de pilotes que es troben en diferents posicions i alçades en unes zones concretes.

5

1. 1r Batxillerat 2014. Premi al projecte científic 2. 2n ESO 2014. Premi a la cortesia professional 3. 4t ESO 2015. Equip New Now. Premi a la investigació 4. Competició VEX. Classificació per a la final 5. 4t ESO 2015. Equip RTM. Premi al treball en equip 6. 4t ESO 2015. Equip Píxel. Premi Macmillan a la presentació 7.3r ESO 2015. Equip Kronos. 7ena posició programació robot

55

Revista 2015 - La Vall  

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentat...

Revista 2015 - La Vall  

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentat...

Advertisement