Page 5

FORMAR persones capaces. 4- Ajudar a tenir coneixement propi, autoestima, desenvolupament de la personalitat. 5- Anys clau per la formació integral de l’alumnat no només en hàbits de treball sinó en com ser un bon fill, un bon professional, una bona persona, un gran amic... 6- Es qüestió d’ensenyar a madurar, d’ensenyar a fracassar: tot un aprenentatge! 7- De la mà dels pares, com a primers educadors, es treballen les alumnes a nivell humà i espiritual.

Línies d’acció 1. Crear un equip de millora de la preceptuació, que elabori un pla per optimitzar, reflexionar, unificar visions, etc., en definitiva, per cercar l’excel•lència en la preceptuació. Hauria d’actualitzar les bibliografies i la documentació necessàries per facilitar la feina als preceptors, tant amb els alumnes com amb les famílies. Es poden fer guions de continguts per nivells d’edat, mètodes per fer les entrevistes, etc. Aquest equip hauria de coordinar el sistema d’avaluació de la preceptuació (tant quantitatiu com qualitatiu) i proposar un pla de formació i millora permanent dels preceptors. En aquest procés s’hi poden implicar tots els agents que hi participen: pares, professors i alumnes.

La preceptuació és un dels eixos del nostre projecte, que ens ajuda a créixer, ens ajuda a estar molt a prop teu” 2. Elaborar un pla actualitzat de formació de preceptors, que inclogui: •una programació de continguts per nivells on s’expliqui des dels fonaments •un assessorament dels preceptors nous per part dels veterans; •uns despatxos periòdics de seguiment dels preceptors amb el coordinador de l’etapa. •la participació de tots els preceptors en cursos de formació.

•Preparar un material adequat (un possible quadern-guió per a la preceptuació) i assegurar que tots els preceptors tinguin el perfil adequat per fer bé la seva tasca de preceptuació. 3. Confeccionar un argumentari i un pla per explicar la preceptuació als professors nous i a les famílies noves, de manera que des del primer moment entenguin amb profunditat la professionalitat d’aquest eix vertebrador del projecte educatiu, i es comprometin a portar-lo a la pràctica. En definitiva, la preceptuació és un dels eixos del nostre projecte educatiu, que es concreta en entrevistes periòdiques amb els pares i és un element clau del nostre clima de confiança, ens ajuda a créixer, ens ajuda a estar MOLT A PROP TEU! Roser Farrús SOTSDIRECTORA BATXILLERAT

A les preceptories es treballen aspectes relacionats amb el coneixement propi, la presa de decisions, la convivència i la responsabilitat individual

5

Revista 2015 - La Vall  

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentat...

Revista 2015 - La Vall  

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentat...

Advertisement