Page 42

ESPORT

Iniciem un nou projecte: “Al pati, fem equip!” A la Vall creiem que el pati és un espai privilegiat, amb moltíssimes possibilitats i recursos per continuar la tasca educativa que es fa a les aules, i pot ser de gran utilitat per a l’educació integral de les alumnes.

E

l pati és l’estona pensada per al joc i l’esbarjo de les alumnes, on cadascuna d’elles actua i gaudeix dels jocs que més li agraden. Alhora ha de ser un espai educatiu on es puguin adquirir els valors necessaris per a un bon desenvolupament personal, així com afavorir les relacions socials i la cohesió de grup.

És per això que al llarg d’aquest curs hem iniciat un nou projecte de dinamització del pati que porta per lema “Al Pati: fem equip!”, i en el qual ens hem marcat tres objectius: 1. Fomentar l’activitat física i l’esport. Està clar que la realització d’activitats físico esportives ajuda a millorar el benestar físic i mental, i alhora com fomenta valors com el treball en equip, la fortalesa, l’alegria i la constància. 2. Aportar recursos i materials perquè les alumnes aprenguin a gestionar el temps de lleure adequadament, tot aprofitant les seves iniciatives i idees. 3. Afavorir la cohesió de grup-classe així com la relació entre grups, a través del joc cooperatiu per crear un clima favorable a la cooperació, l’ajuda mútua, el respecte per les diferències, la solidaritat, així com també anar incrementant la “consciència de grup”. Per portar a terme la dinamització, primer de tot s’ha fet un buidatge de jocs cooperatius, esports i activitats físiques que es poden realitzar al pati amb grups grans, i adequats a cadascun dels cicles. Després s’han classificat i ordenat, seguint la programació d’educació física, i finalment, s’ha fet una temporalització de les activitats de pati al llarg de tot el curs. Les activitats es van canviant cada setmana, estan dirigides per porfessorat d’educació física amb l’ajuda d’alumnes de l’ESO. El projecte ha tingut un gran èxit entre l’alumnat i ha omplert els camps d’esport de ganes de participar i gaudir de les activitats proposades. Estem a l’inici del projecte però la nostra il·lusió és que sigui un projecte de futur i que cada any anem avançant amb ell.

Estefanía Ariza PROFESSORA D’ESPORT EPRI

42

Revista 2015 - La Vall  

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentat...

Revista 2015 - La Vall  

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentat...

Advertisement