Page 35

ENTREPRENEURSHIP

Entrepreneurship Go ahead! Des de fa quatre anys, les alumnes de 3r d’ESO poden cursar l’optativa d’emprenedoria, una assignatura impartida en llengua anglesa, que pretén apropar el món de l’empresa a l’aula. Aprendre a emprendre L’emprenedoria permet desenvolupar l’autonomia, capacitat de lideratge i innovació, aprendre a acceptar el fracàs com a font d’experiència, per a desenvolupar les actituds per al treball cooperatiu i les habilitats necessàries per emprendre projectes de millora real de la seva pròpia vida i del món que els envolta.

Gemma Arasanz PROF. ENTREPRENEURSHIP

De vegades pensem que un emprenedor és algú excepcional, i sempre els exemples són persones com Steve Jobs o Mark Zuckerberg. L’emprenedor neix o es fa? Es pot ensenyar a emprendre? És clar que es pot ensenyar, un emprenedor no és més que una persona amb unes actituds i aptituds determinades, que ha adquirit amb coneixements i experiències. Per això, avui dia és molt important i necessari fomentar i desenvolupar les competències de la cultura emprenedora a l’aula. Ensenyar a emprendre vol dir que capacitem les alumnes a afrontar reptes i assumir riscos de forma proactiva, analitzant el seu entorn i prenent decisions en el marc d’un treball en equip. Com es viu la cultura emprenedora a La Vall? A La Vall la cultura emprenedora és

un eix fonamental en l’educació de les alumnes. Quan pensem en algú emprenedor, sempre destaquem els seus valors de confiança en un mateix, esperit de superació personal, perseverança, autocontrol, responsabilitat, etc. Tots aquests valors o virtuts es treballen en totes i cadascuna de les assignatures del currículum i als projectes transversals que cada any es desenvolupen.

Ensenyar a emprendre vol dir que capacitem les alumnes a afrontar reptes i assumir riscos de forma proactiva, analitzant el seu entorn i prenent decisions en equip.

Quines competències es treballen a l’assignatura d’emprenedoria? A l’assignatura d’emprenedoria treballem, a més a més de les competències personals esmentades, les competències socials i de negoci. El treball en equip, l’empatia, la comunicació, el lideratge; la innovació, la definició i gestió de tots els aspectes d’un nou negoci, la presa de decisions i la capacitat d’afrontar els problemes i trobar solucions en són alguns exemples. Com es treballa a l’aula? Des del punt de vista didàctic, l’instrument principal d’aprenentatge és l’elaboració d’un projecte de treball cooperatiu que consisteix en la creació d’una empresa, el desenvolupament d’un producte o servei i la definició del seu pla de negoci. Per a aconseguir aquest ambiciós objectiu, proporcionem a les alumnes els conceptes teòrics i les eines bàsiques necessàries. Així les alumnes

35

Revista 2015 - La Vall  

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentat...

Revista 2015 - La Vall  

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentat...

Advertisement