Page 3

EDITORIAL

REVISTA 18 - JUNY 2015 SUMARI Editorial Aprendre a estimar

3

Preceptuació Dress code

4 7

L’aula al bosc English in preschool

9 11

EntusiasMat Intercanvis a l’estranger

12 14

English in Preschool Running4her

16 18

Entrepreneurship. Go ahead! Celebrem Sant Jordi

35 37

EYP. Opening minds Esport. Al pati fem equip

40 42

Agenda “Creant futur” L’experiència de sentir i viure l’art

43 44

Projecte de lectura Setmana d’orientació professional

48 49

Projecte Richie Talents Equip de serveis

51 52

Robòtica Cultura audiovisual

54 57

Currículum bimodal Xarxes socials

62 64

Premi Dialoga d’ESADE EASSE. Educació diferenciada

67 68

Projecte Lidera+ Jubilació Maria Madrigal

70 72

EQUIP D’EDICIÓ directora

Laura Pons

administració

Carmen Vera

publicitat

MªAntònia Rich Alícia Robert

col·laboradors

Belén Clapés, MªÀngels López, Rosa Morera, Teresa de Paz, Patricia Pujol

disseny

Miquel Rossy

maquetació

Laura Pons

impressió

Codipre, Arts Gràfiques

Aprendre a estimar És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentatge de les noves competències per al segle XXI... convençuts que hem de preparar els nostres alumnes per fer front a la seva futura realitat plena de reptes. Els nostres joves hauran de ser molt flexibles i molt creatius, amb una gran capacitat d’adaptació al canvi, a un futur tecnològic que encara no podem albirar. És per això que cada vegada més haurem de treballar per projectes i ens haurem de qüestionar quina relació hi ha entre continguts i aptituds en el currículum escolar. Què és necessari que coneguin? Quines oportunitats els haurem de donar perquè es posin en joc les seves capacitats? Ens posarem d’acord en les noves competències? Tenim el perill que l’escola resti un pas enrere respecte al que la societat reclama. En qualsevol cas, sempre serà necessari  ajudar els alumnes a descobrir les grans assignatures de la vida i, entre elles, la que més sembla urgent i necessària per fruir de la vida és la d’aprendre a estimar. No em sembla que puguem donar una educació de qualitat sense posar l’accent en les qualitats personals que faran possible l’establiment de relaciones personals riques. El coneixement propi i dels altres, la preocupació pels altres, la construcció de la confiança i de la lleialtat tenen, possiblement, en l’entorn escolar un reforç important i necessari perquè es converteixin en part del bagatge d’aprenentatge que s’enduran de la seva infantesa cap a la maduresa humana quan hagin de prendre decisions que no seran d’estratègia professional, però que tindran més a veure amb la seva felicitat personal. Hem de fer una creuada per alfabetitzar les relacions. Donem importància, doncs, al pla de formació que es desenvolupa a l’escola i als referents que seran la convivència en el centre escolar i el testimoniatge de com els adults ens relacionem. Teresa Martínez DIRECTORA DE LA VALL

Ctra. Sabadell a Bellaterra, Km. 4,6 08193 BELLATERRA (Barcelona) Tel. 93 580 37 37 lavall@institucio.org www.institucio.org/lavall

3

Revista 2015 - La Vall  

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentat...

Revista 2015 - La Vall  

Aprendre a estimar. És un bon títol per a un editorial de la revista d’un col·legi? Estem acostumats a tractar temes acadèmics, d’aprenentat...

Advertisement