Page 1

TESI Rozstawy osi Żeliwo

Grzejnik Tesi kolor Amarantowy (kod. 06).

Grzejnik dekoracyjnywielokolumnowy

TESI

Rozstawy osi Żeliwo "Termoarredatori®" TESI to najbardziej funkcjonalny i elegancki system ogrzewania pomieszczeń. Stalowa struktura rurowa optymalizuje wykorzystanie energii, gwarantując wysoką wydajność również w instalacjach niskotemperaturowych. Inną charakterystyczną cechą grzejników TESI jest ogromna różnorodność kompozycyjna, możliwa dzięki gamie dostępnych wymiarów: 5 głębokości; 19 wysokości; nieograniczona długość będąca wielokrotnością 45 mm. Z tego względu systemy TESI są powszechnie stosowane podczas regeneracji i przekształcania już istniejących instalacji. Dzięki zaokrąglonym kształtom, które ograniczają do minimum niebezpieczeństwo wypadków, mogą być z powodzeniem wykorzystywane w lokalach publicznych, instytucjach, szkołach i szpitalach. Grzejnik Tesi Biały kolor Standardowy (kod. 01).


TESI Rozstawy osi Żeliwo TESI 4

TESI 3

TESI 2

TESI 5

TESI 6

DANE TECHNICZNE: rury stalowe o średnicy 25 mm; kolektory z wytłaczanej stali; długość elementów 45 mm (skok elementu); nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1”1/4 Gas prawe i lewe; maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar; maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Na zdjęciu: Grzejnik Tesi 6. Sześć kolumny, wysokość 600 mm, 8 elementów, kolor Amarantowy (kod. 06).

(*) DZIĘKI WYSOKIM OSIĄGOM KORPUSÓW GRZEWCZYCH IRSAP TESI, ∆t IDEALNY DO PROJEKTÓW W NISKIEJ TEMPERATURZE WYNOSI ∆t PRZY 30°C

1,04 1,32

0,69 0,85

∆t 60°C

61,3 61,3

TESI 3 MOD.

Kod

685 RT30685 yy 01 885 RT30885 yy 01 Kod

685 RT40685 yy 01 885 RT40885 yy 01

P mm

101 101

H mm

687 887

H’mm

620 820

Ciężar Pojemność Kg

1,54 1,96

lt

0,99 1,23

∆t 60°C

∆t 50°C

∆t 60°C

∆t 50°C

Watt

86,5 109,8

Kod

685 RT50685 yy 01 885 RT50885 yy 01

P mm

139 139

H mm

687 887

H’mm

620 820

Ciężar Pojemność Kg

2,07 2,63

lt

1,33 1,65

Watt

MOD.

685 RT60685 yy 01 885 RT60885 yy 01

Watt

68,3 86,4 Watt

113,2 143,8

89,1 112,6

25,4 32,0

∆t 20°C

15,2 19,0

n.

1,269 1,285

∆t 40°C

Watt

51,2 64,5

∆t 30°C

Watt(*)

Watt

∆t 20°C

Nośność.

21,0 26,0

n.

35,4 44,2

1,290 1,312

∆t 20°C

Watt

Nośność.

26,8 33,0

n.

1,312 1,341

∆t 20°C

Watt

Nośność.

31,8 39,0

n.

1,336 1,367

∆t 20°C

Watt

Nośność.

36,6 44,7

n.

Y

DO INST

A

K

IE

AT JT EMPER

05 EN442-1

∆t 60°C

∆t 50°C

∆t 40°C

Watt

66,5 83,5

∆t 30°C

Watt(*)

45,6 56,8

130/047

Moc Cieplna Głębokość Wysokość Rozstaw P mm

177 177

H mm

687 887

H’mm

620 820

Ciężar Pojemność Kg

2,64 3,35

lt

1,60 2,00

Watt

137,9 175,0

TESI 6 Kod

36,7 46,3

∆t 30°C

N

Moc Cieplna Głębokość Wysokość Rozstaw

TESI 5 MOD.

48,7 61,7

∆t 40°C

Nośność.

Moc Cieplna Głębokość Wysokość Rozstaw

TESI 4 MOD.

∆t 50°C

Watt

AL

lt

Watt(*)

ZE

620 820

Kg

Watt

IDE

687 887

H’mm

Watt

JI

65 65

H mm

Watt

AC

P mm

Ciężar Pojemność

IS ON

685 RT20685 yy 01 885 RT20885 yy 01

Moc Cieplna Głębokość Wysokość Rozstaw

L

MOD.

Kod

UR

TESI 2

Watt

∆t 40°C

Watt

108,1 80,2 136,4 100,5

∆t 30°C

Watt(*)

54,6 67,8

Moc Cieplna Głębokość Wysokość Rozstaw P mm

215 215

H mm

687 887

H’mm

620 820

Ciężar Pojemność Kg

3,15 3,99

lt

1,98 2,46

∆t 60°C

Watt

∆t 50°C

Watt

∆t 40°C

Watt

162,8 127,1 93,8 206,5 160,2 117,4

∆t 30°C

Watt(*)

63,5 78,6

1,359 1,394

01 = kod w kolorze białym standardowym – odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki.

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

yy = ilość elementów

IRSAP SPA 45031 Arquà Polesine (RO) - Tel. 0425.466611 - Fax 0425.466662 - e-mail: info@irsap.it - Web: http://www.irsap.com

Scheda_tesi_ghi_pol  

Grzejnik dekoracyjnywielokolumnowy TESI Rozstawy osi Żeliwo Grzejnik Tesi kolor Amarantowy (kod. 06). Grzejnik Tesi Biały kolor Standardowy...

Advertisement