Page 1

SAX

Grzejnik malowany, kolor Szary Quartz (kod. 31)

Grzejnik dekoracyjny SAX SAX jest odpowiedzią na nowoczesną tendencję profilu prostokątnego rurek zachowując smukłą linię produktu. Modularność elementów grzewczych rozwiązuje wszelkie wymogi ciepła. Wysokości zmieniają się od 500 mm do 2000 mm oraz od 4 do 40 elementów w liczbie parzystej. SAX może być zamontowany zarówno pionowo jak i poziomo.

Szczegół grzejnik Sax malowany, kolor Kwarc 1 (kod. 1C)


SAX Ø30

55

GRZEJNIK SAX MOŻE BYĆ ZAMONTOWANY ZARÓWNO PIONOWO JAK I POZIOMO

95 40

10

20

H±2

25

H’± 2

20

10 55

DANE TECHNICZNE: głębokość 54 mm i kolektory o przekroju okrężnym o średnicy 30 mm; rury stalowe o przekroju prostokątny 20x25 mm; nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2” Gas prawa; maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar; maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Na zdjęciu: Grzejnik Sax pion. Wysokość 1800 mm, 10 elementów, kolor Quartz 1 (kod. 1C).

470 650 870 1470 1770 1970

0,45 0,61 0,81 1,34 1,61 1,79

0,25 0,32 0,41 0,65 0,78 0,86

36,6 29,2 48,2 38,4 62,1 49,5 100,4 79,7 120,1 95,3 133,3 105,8

22,2 29,1 37,4 60,1 71,7 79,7

15,5 20,4 26,1 41,8 49,7 55,3

AL

∆t 20°C Watt

IDE

∆t 30°C Watt

Nośność n.

9,4 12,3 15,7 25,0 29,7 33,0

1,236 1,243 1,250 1,265 1,272 1,270

K

ZE

500 680 900 1500 1800 2000

∆t 40°C Watt

A

IE

UR

54 54 54 54 54 54

∆t 50°C Watt

DO INST

JI

SX10500 yy 01 SX10680 yy 01 SX10900 yy 01 SX11500 yy 01 SX11800 yy 01 SX12000 yy 01

Głębokość Wysokość Rozstaw Ciężar Pojemność ∆tt 60°C P mm H mm H’mm Kg lt Watt

Y

AC

500 680 900 1500 1800 2000

Kod

Moc Cieplna

N

IS ON

MOD.

DANE ODNOSZĄCE SIĘ DO MONTAŻU PIONOWEGO

L

(*) DZIĘKI WYSOKIM OSIĄGOM KORPUSÓW GRZEWCZYCH IRSAP SAX, ∆t IDEALNY DO PROJEKTÓW W NISKIEJ TEMPERATURZE WYNOSI ∆t PRZY 30°C

AT JT EMPER

05 EN442-1

01 = kod w kolorze białym standardowym – odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki.

Wydajności są obliczone i są w fazie certyfikacji. Moc obliczona przy ∆t 60°C. • Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

yy = ilość elementów 130/047

Ceny obejmują: Chela do zamocowania na ścianie, wyposażona w śruby i kołki, zawór odpowietrzający 1/2” chromowany, ślepą zatyczkę 1/2” chromowaną z przykrywką.

20

Specjalne obróbki Tuleje przyspawane na dolnym kolektorze (do Sax montażu pionowego) / boczny (do Sax montażu poziomego) mogą być ustawione w dowolnym punkcie z określonym rozstawem osi. Ta typologia instalowania przewiduje obowiązkowo założenie przepony, w celu prawidłowego funkcjonowania produktu. Minimalny możliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (patrz rys. 2), podczas gdy maksymalny jest powiązany z długością / wysokością baterii. Maksymalnym rozstawem osi może być: H’= 40 x (il. elementów -1) (patrz rys. 1).

rys. 1

40 20

rys. 2

PRZEPONA WEWNĘTRZNA

20

WL.

20

WY. Tuleje przyspawane

40

PRZEPONA WEWNĘTRZNA

50

WL. WY. Tuleje przyspawane ze skokiem 50 mm Podłączenie uniwersalne

IRSAP SPA 45031 Arquà Polesine (RO) - Tel. 0425.466611 - Fax 0425.466662 - e-mail: info@irsap.it - Web: http://www.irsap.com

Scheda_sax_pol  

Grzejnik dekoracyjny SAX SAX jest odpowiedzią na nowoczesną tendencję profilu pros- tokątnego rurek zachowując smukłą linię produktu. Modula...