Page 1

NET

Grzejnik malowany, kolor Biały Perłowy (kod. 16)

Grzejnik łazienkowe NET NET jest suszarką do ręczników, w której prostokątny profil rurek poziomych przecina się z kolektorem o przekroju okólnym nadając grzejnikowi szczególną linię i proporcję. Jej geometria doskonale integruje się z pomieszczeniem łazienki nadając jej wyjątkowy charakter.

Szczegół rurek kwadratowych zukosowanych pod kątem 45°.

Szczegóły grzałki elektrycznej z kontrolą elektroniczną, dostępne również wireless. Obie Grzałki są montowane jako opcja do mieszanego funkcjonowania grzejnika.


NET 38 rur (6+8+10+14)

NET 50 mm

L±2

32 rur (8+10+14) 26 rur (4+8+14)

L±2

380 100

380

550

100

1440 ± 2

550

550

20 40

100

10

100

800 ± 2 550

1200 ± 2

300

10

L±2

1760 ± 2

100

100

100

25

300

L±2

X = L+33 ± 3

ø30

100

18 rur (4+14)

55

L±2

L±2

L±2

L±2

800

1200

1440

1760

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z poziomymi elementami z prostokątny rur sekcja 20x25 mm; kolektory okrągłe stronie średnica 30 mm; nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2” Gas prawa; maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar; maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Na zdjęciu: Grzejnik Net. Wysokość 1751 mm, szerokość 600 mm, kolor Amarantowy (Kod. 06).

TULEJE PRZYSPAWANE BOCZNIE: Mogą być dostarczone grzejniki z 2 tulejami 1/2” przyspawanymi bocznie do kolektora, który posiada w górnej części otwór do zaworu odpowietrzającego. Zostaje założona przepona wewnątrz kolektora w celu zoptymalizowania cyrkulacji. Moc Cieplna

MODEL

Kod

Głębokość Wysokość Szeroko Rozstaw

Ciężar Pojem.

P mm

H mm

L mm

L’ mm

Kg

lt

∆t 60°C ∆t 50°C ∆t 40°C ∆t 30°C ∆t 20°C Nośność Funk. Miesz. Watt

Watt

Watt

Watt

Watt

n.

Watt

800

N X S050 01

54

800

500

470

7,7

4,6

564

454

349

248

154 1,184

400

N X S075 01

54

800

750

720

10,9

6,4

794

642

495

354

221 1,165

700

1200

N X M050 01

54

1200

500

470

11,2

6,7

807

648

495

350

215 1,203

700

N X M075 01

54

1200

750

720

1440

H mm 800 18 RUR 1 PRZERWA

H mm 1200 26 RUR 2 PRZERWY

N X S060 01

N X M060 01

54

54

800

1200

600

600

570

9,0

5,3

657

530

7,8 9,3

1117

931

750

575

408

252 1,190

8,2

1015

813

620

437

267 1,216

889

633

392 1,182

15,7

903

54

1440

500

470

13,7

N X L075 01

54

1440

750

720

19,3 11,4

1436 1157

1760

N X E050 01

54

1760

500

470

16,4

1203

N X E075 01

54

1760

750

720

23,0 13,7

H mm 1760 38 RUR 3 PRZERWY

N X E060 01

54

1440

1760

600

600

180 1,177

13,0

N X L050 01

54

291

570

H mm 1440 32 RUR 2 PRZERWY

N X L060 01

408

570

570

15,9

9,5

9,8

19,0 11,3

1184

951

964

695 727

497

515

309 1,169

400

700

1000 700

316 1,203

1000

1000

735

518

317 1,215

1000

1659 1336 1025

728

450 1,187

1000

1385 1112

850

601

369 1,204

1000

01 = kod w kolorze białym standardowym – odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki. X = T do łączników na końcówkach grzejnika; H do łączników 50 mm

Wydajności są obliczone i są w fazie certyfikacji. Moc obliczona przy ∆t 60°C. Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

Ceny obejmują: 1 zawór odpowietrzający 1/2” chromowany nastawny; 1 para CHELA do montażu na ścianie; 1 element odległościowy regulowany ścienny.

IRSAP SPA 45031 Arquà Polesine (RO) - Tel. 0425.466611 - Fax 0425.466662 - e-mail: info@irsap.it - Web: http://www.irsap.com

Scheda_net_pol  

NET jest suszarką do ręczników, w której prostokątny profil rurek poziomych przecina się z kolektorem o przekroju okólnym nadając grzejnikow...