Page 1

Pixlr:

Principalment ens trobem amb aquesta finestra:

Tenim 5 opcions: -Crear imatge -Obrir una imatge de fitxer -Obrir una imatge de internet -Obrir imatge de la biblioteca -Obrir via mòbil Agafem una imatge qualsevol -Aquesta Ês la barra de eines: -Hi ha diferents eines que podem utilitzar


Ara anem a retallar una part de la imatge: -Agefem l'eina de retallu i retallem el cap

-Ara anem a canviar el color de la zona -elegim la eina de pintar

I aixĂŹ canviem el color retallem i editem una imatge amb Pixlr

Manual de pixtr  
Manual de pixtr  

Manual del wen pixtr