Page 1

Bouwen op de ziel van Oosterhout Oosterhout, een stad als atelier

ErasmusPC is the international network for cities and culture

Wat is de toegevoegde waarde van hoogbouw voor Oosterhout over een paar jaar terugkijkend?

Oosterhout 2025

1


Brabantstad (De bestuurlijke samenwerking van de steden Breda, Eindhoven, Helmond, 's Hertogenbosch en Tilburg en de Provincie Noord-Brabant beoogt BrabantStad verder uit te bouwen als groen stedelijk netwerk en Brabant nadrukkelijk op de Europese kaart te zetten als toonaangevende kennis- en innovatieregio. Er wordt samengewerkt op economisch, ruimtelijk, sociaal en cultureel terrein. Met een verzorgingsgebied van 1,4 miljoen mensen en 20% van de industriële productie van Nederland behoort BrabantStad tot één van de belangrijkste stedelijke regio's van Nederland. )

Het Brabants parel netwerk (De bestuurlijke samenwerking van 10 landelijke gemeenten in Noord Brabant beoogt het Parel Netwerk verder uit te bouwen als groen rood woon en werk netwerk in Brabant waarin typische streekgebonden Brabandse eigenschappen op en top vertegenwoordigd zijn. Er wordt samengewerkt op economisch, ruimtelijk, sociaal en cultureel terrein. De vrijkomende woningvoorraad van 50.000 woningen en een landelijk/recreatiefgebied zo groot als de provincies Utrecht en Drente maakt het Parelnetwerk de aantrekkelijkste landelijke regio van Nederland. Hoe maken we dat en hoe behouden we dat?)

Waalwijk

Oosterhout

Oisterwijk Etten Leur

Het Brabants parel netwerk

2


……het netwerk ontmoeten….

•Ontmoetingen tussen diciplines •Ontmoetingen met doelgroepen •Ontmoetingen en inspiratie …………

Ontmoeting tussen disciplines: cultuurhistorie kaart 1870 -1879

3


Ontmoeting tussen disciplines: cultuurhistorie luchtfoto 2000..X..

……het resultaat oud en nieuw ontmoeten elkaar……..

4


Ontmoeting tussen diciplines:

....data verzamelen‌.

?

? ? Ontmoeting met de doelgroepen:

.... jongeren, maar welke ?‌.

5


Antoine Trommelen

Lia van Bekhoven

Gerrit Brokx

Kees Pijl

Annette Sekrève

Christiaan Snouck Hurgronje

Marlies Dekkers Kaz Lux

Ontmoeting en inspiratie …..de beroemde Oosterhouters…

Ontmoeting en inspiratie ….de evenmenten…..

6


Ontmoeting en inspiratie ….de kleine verhalen….

Ontmoeting en inspiratie ….de grote verhalen….

7


Erasmuspc Dublin cultural chance salons

De ontmoeting tastbaar maken ….confrontatie…

De ontmoeting tastbaar maken ….instituten en instanties…

8


De ontmoeting tastbaar maken ….de Oosterhout maquette…

http://www.verhalenvandordrecht.nl/kaart.php De ontmoeting tastbaar maken ….het Oosterhouts verhaal….

9


Wat is de toegevoegde waarde van hoogbouw voor Oosterhout over een paar jaar terugkijkend?

….als de bewoners zullen zeggen “ja dit is Oosterhout, en dit is onze hoogbouw”

….want als je de ziel van Oosterhout weet te raken, gaat het echt bruisen….

10

3.-soul-csaba-zsiros2  
3.-soul-csaba-zsiros2  

Oosterhout2025 Oosterhout, een stad als atelier 1 ErasmusPC is the international network for cities and culture Het Brabants parel netwerk 2...

Advertisement