Page 1

MOTOR JIKOV Group a.s. PREZENTACE

MOTOR JIKOV GROUP


HISTORICKÉ MILNÍKY MOTOR JIKOV Group a.s. 1899

JULIUS ŠKARLAND a spol. Zaloţen základ strojírenské a slévárenské výroby.

1911

UNION akc. strojírna a slévárna České Budějovice.

Výroba vodních turbín, montáţe a opravy motorů. 1948

MOTOR UNION, národní podnik. Výroba komponent pro automobilový průmysl.

Výroba dvoudobých a čtyřdobých motorů. 1954

MOTOR, národní podnik. Zaměření výroby na automobilový průmysl pod ochrannou známkou „JIKOV“ – palivové a vzduchotlakové soustavy.

1980

Zahájení výroby prvků palivové soustavy a karburátorů pro vozy ŠKODA 105, ŠKODA 120 a následně Škoda Favorit. Zahájení výroby vysokotlakých kompresorů.

1989

MOTOR JIKOV, státní podnik. Zaloţení zájmového sdruţení automobilového průmyslu AutoSAP.

1991

MOTOR JIKOV, akciová společnost.


HISTORICKÉ MILNÍKY MOTOR JIKOV Group a.s. 1992

Zaloţení společného podniku s firmou Robert Bosch.

1995

Začlenění společnosti MOTOR JIKOV a.s. do strojírenské skupiny M.I.C.B., a.s.

Produkce značky MOTOR JIKOV získává mezinárodní certifikaci. Zahájení výroby komponent do airbagů pro firmu TRW Aschau. Převzetí podniku Lada Soběslav.

1996

Zahájení licenční výroby čtyřdobých motorů Fichtel & Sachs. Vznik společnosti Fostron a.s. sloučením nástrojárny. MOTOR JIKOV a.s. a Lada JH.

1997

Zaloţení dceřiných akciových společností.

1998

Zahájení výroby slévárenských produktů pro firmu Brose.

2000

Zaloţení společného podniku s firmou Tecumseh Products Company. Zahájení výroby tlakových forem pro firmu MAGNA.

2001

Zahájení výroby nýtovacích pistolí pro firmu Textron. Fastening Systems (Infastech).


HISTORICKÉ MILNÍKY MOTOR JIKOV Group a.s. 2003

Zahájení výroby čistících strojů pro firmu TENNANT.

2004

Rozšíření výroby dílů a dalších komponent pro hlavní odběratele – TELEFLEX, AUTOMOTIVE, TEXTRON, E-Z-GO a ELECTROLUX.

2006

Zahájení výroby a obrábění odlitků z Al slitiny pro Briggs & Stratton.

2008

Zahájení výroby pro společnost SCANIA AB.

2009

Výroba první domácí čerpací stanice CNG v ČR a uvedení na trh.

2010

Spuštění projektu Jezdíme na zelenou energii.

Zaloţení asociace NGVA. Rozvoj výroby čerpacích stanic CNG pro firmy a domácnosti. 2011

Získání prestiţního 1. místa v soutěţi E.ON Energy Globe Award v kategorii Vzduch za plnící zařízení na stlačený zemní

plyn (CNG). 2012

Vznik obchodní společnosti MOTOR JIKOV GREEN a.s.


HLAVNÍ ČINNOSTI MOTORJIKOV Group a.s. KOMPLEXNÍ STROJÍRENSKÉ PROJEKTY (odlitky z vysokotlakého a nízkotlakého lití Al/Zn, odlitky z tvárné a šedé litiny, formy pro tlakové lití Al/Zn, jednoúčelov é montáţní, zkušební a obráběcí stroje, výrobky pro automobilový a spotřební průmysl, nýtovací pistole, CNG plnící stanice, malá zemědělská mechanizace,,komponenty vzduchové brzdové soustavy, prvky palivové soustavy, čistící stroje)

SLÉVÁRENSTVÍ TLAKOVÉ LITÍ Al VTL stroje 320 – 1000 t Zn VTL stroje 20 – 315 t Materiály: Al226, 231, 51K, Zn400, 410, 430 Hmotnost odlitků do 6,5 kg Optimální sériovost 20.000 ks – 1 mil. ks NÍZKOTLAKÉ LITÍ NTL stroj KURTZ AL 16-12SR Velikost kokil až 1600x1200 mm Hmotnost odlitků 0,1 - 20 kg Materiály: Al421, slitiny hliníku Optimální sériovost od 1.000 ks LITÍ TVÁRNÉ A ŠEDÉ LITINY Bezrámová formovací linka DISAMATIC 2013 LP/PLC – B vertikální dělící rovina Velikost forem: 535x650x120-360 mm Materiály: litina šedá a tvárná Hmotnost odlitků do 20 kg Optimální sériovost 1.000 – 500.000 ks

OBRÁBĚNÍ

MONTÁŽE

CNC, NC soustružení, frézování, broušení, honování, vrtání, závitování, komplexní obrábění

Dílčí komponenty či montáţní celky

Materiály: slitiny Al, všechny druhy oceli, litiny, plasty, bronzy a mosazi

Montáţ nýtovacích pistolí Montáţ zemědělské mechanizace Montáţ kompresorů Montáţ CNG plnící stanice Montáţ čistících strojů Montáţ palivové soustavy

Polotovary: odlitky, výkovky, výlisky, tažené profily, dělený materiál Obrobky do hmotnosti max. 20 kg Optimální sériovost 50 – 1 mil. ks

PODPŮRNÉ PROCESY NÁSTROJE – formy pro tlakové lití Al/Zn, ostřihovací nástroje JEDNOÚČELOV É STROJE - montáţní, zkušební a obráběcí stroje, přípravky pro obrábění TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ – ţíhání, kalení v ochranné atmosféře POVRCHOVÉ ÚPRAVY – zinkování, černění TESTOVÁNÍ A ZKUŠEBNICTVÍ


PODNIKY PATŘÍCÍ DO SKUPINY MJG MOTOR JIKOV Group a.s.

MOTOR JIKOV GROUP a.s. - České Budějovice 880 zaměstnanců, obrat € 51 mil., vlastnictví 100% 2 fyzické osoby ČR

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 301 zaměstnanců, obrat € 21 mil.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. - Soběslav 251 zaměstnanců, obrat € 18 mil.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. - Č. Budějovice 50 zaměstnanců, obrat € 3 mil.

MOTOR JIKOV Slévárna a.s. 401 zaměstnanců, obrat € 25 mil.

MOTOR JIKOV Fostron a.s. 90 zaměstnanců, obrat € 5 mil.

MOTOR JIKOV GREEN a.s.

Divize Tlaková slévárna 279 zaměstnanců, obrat € 16 mil. Divize Slévárna litiny 122 zaměstnanců, obrat € 9 mil.


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MOTOR JIKOV Group a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Miroslav Dvořák

ŘEDITELÉ DIVIZÍ

SYSTÉM JAKOSTI, OŢP, BOZP

PERSONALISTIKA

SLUŢBY

FINANCE

IT

Ing. Jiří Dráb

Ing. Věra Vrchotová

Jiří Macháček

Petr Dušek

Ing. Jan Přibyl

Divize MECHANIZACE –Ing. Josef Papež

Divize PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY – Ing. Milan Vančata

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s .

Divize SPECIÁLNÍ OBRÁBĚNÍ A VÝROBA – Ing. Jiří Slíva

Divize FORMY - Ing. Vladimír Kubeš

Divize JEDNOÚČELOVÉ STROJE – Ing. Miroslav Kníže

MOTOR JIKOV Fostron a.s.

Divize TLAKOVÁ SLÉVÁRNA – Ing. Luděk Keist

MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Divize SLÉVÁRNA LITINY – Bc. Radek Mach

Milan Koška

MOTOR JIKOV GREEN a.s.

STRATEGICKÝ NÁKUP A JAKOST Michal Šebek


MAPA ČR S VYZNAČENÍM SÍDEL SPOLEČNOSTÍ MJG MOTOR JIKOV Group a.s. MOTOR JIKOV Group a.s. Kněžskodvorská 2277/26 370 04 České Budějovice Czech Republic T: +420 389 016 111 F: +420 389 016 330 motorjikov@mjgroup.cz www.motorjikov.cz


HLAVNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE MOTOR JIKOV Group a.s.


TRŢBY DLE ODVĚTVÍ MOTOR JIKOV Group a.s.


TRลขBY DLE MฤšNY MOTOR JIKOV Group a.s.


TR泞BY DLE REGION女 MOTOR JIKOV Group a.s.


TOP ZÁKAZNÍCI MOTOR JIKOV Group a.s.


CERTIFIKACE MOTOR JIKOV Group a.s.

SPOLEČNOST

ISO/TS 16949 : 2009 certifikována od:

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. provozovna Soběslav provozovna České Budějovice – tepelné zpracování

2008

MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Divize Tlaková slévárna Divize Slévárna litiny

2003 2010

MOTOR JIKOV Fostron a.s.

EN ISO 9001 : 2008 certifikována od:

ISO 14001 : 2004 certifikována od:

Společnost provádějící certifikaci:

TÜV NORD CERT GmbH 1998 1996

2000 2004

2005

2004

TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH


APLIKACE JEDNOTLIVÉ DÍLY VS KOMPLETNÍ PRODUKTY MOTOR JIKOV Group a.s.

OSOBNÍ AUTOMOBIL

drţák stabilizátoru


APLIKACE JEDNOTLIVÉ DÍLY VS KOMPLETNÍ PRODUKTY MOTOR JIKOV Group a.s.

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL

těleso hydraulického zařízení

drţáky nádrţí SCANIA

kardanové hřídele

součásti motorové brzdy SCANIA

vzduchový kompresor

součásti převodovky SCANIA

pruţinový brzdový válec


MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

DIVIZE MECHANIZACE

rotační bubnové sekačky a mulčovače


MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

DIVIZE PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

nástroj Genesis nG3 s plnou výbavou

Nástroj 74200 pro maticové nýty

Opakovací nástroj 07537


MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

brzdový buben pro motorové golfové vozidlo

uloţení loţisek hřídele praček Electrolux

brzdový pedál golfového vozíku provedení Electric

plynový pedál golfového vozíku provedení Electric

páčky převodovky pro dodávkový vůz Iveco

sestava brzdového a plynového pedálu golfového vozíku provedení GAS


MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

DIVIZE SPECIÁLNÍ OBRÁBĚNÍ A VÝROBA

drţák nádrţe nákladních aut

podmontáţe Babtec

náboj kola pro vysokozdviţné vozíky Linde

prvek filtračního systému

filtrační hlava PALL

víko filtrační nádoby PALL


MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

Stroke Cylinder

Retarder Housing

Valve Housing


MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

vzduch. kompresor nákladního automobilu

sdružený regulátor tlaku nákladního automobilu

kondenzační jímka nákladního automobilu


MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

CNG (stlačený zemní plyn) plnící zařízení pro vozidla


MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Group a.s. E.ON ENERGY GLOBE AWARD


MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

DIVIZE JÚS – montáţní, obráběcí, zkušební, kontrolní


MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

DIVIZE JÚS – bezobsluţná montáţní linka roboti jsou řízeny kamerovým systémem


MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

DIVIZE FORMY - formy pro tlakové lití hliníku a zinku, ostřihovací nástroje


MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

drţák zpětného zrcátka BMW

kryt olejového mazání řemenu motoru

válec motoru pro zahradní techniku

unašeče

těleso ALPS

napínáky řemenů, drţák kladky

těleso Haldex

drţák zpětného zrcátka


MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. MOTOR JIKOV Group a.s. Výroba - montáţ

Daimler

Lamborghini

Audi

Daimler

Audi

VW


MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. MOTOR JIKOV Group a.s. Nízkotlaký licí stroj KURTZ AL 16-12 SR

- max. rozměry formy (kokily) 1600x1200mm - min. výška formy 600 mm - hmotnost odlitků 0,1kg – 20 kg - objem dávkovací pece max. 800 kg - čas cyklu procesu lití 4-6 minut - možnost vícenásobného plnění

blok motoru


MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Group a.s.

ODLITKY ŠEDÉ A TVÁRNÉ LITINY

drţák stabilizátoru vozidla

kardanový kloub

osa náboje

nápravový element golfového vozíku

uloţení loţisek hřídele praček

píst hydrostatické převodovky

MOTOR JIKOV Group a.s. - PREZENTACE  
MOTOR JIKOV Group a.s. - PREZENTACE  

Prezentace MOTOR JIKOV Group a.s.

Advertisement