Page 81

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen

figuur 32 Een ikonos-beeld van Venetië met een resolutie van 1 meter (panchromatisch verscherpt kleurenbeeld) met linksonder een uitsnede driemaal vergroot. (© GeoEye)

Conclusie hogeresolutiesatellietbeelden voor inspectie waterkeringen De bijna mythische proporties ten spijt, is het nut van hogeresolutiesatellietbeelden voor inspectie van waterkeringen beperkt. Het is moeilijk het gewenste product van het gewenste gebied op het gewenste tijdstip te verkrijgen. Daarnaast is voor inspectie de resolutie te laag en zijn de kosten hoog. Luchtfoto’s zijn te verkiezen, zeker als volstaan kan worden met foto’s van de plank van de leverancier.

5.3.5 Nabij-infrarood Het nabij-infrarood is een kleurenband met golflengten net langer dan het zichtbare rood. De infrarode band leent zich goed voor het bestuderen van de gezondheid van vegetatie. Bladgroen reflecteert nabij-infrarood goed, terwijl bijvoorbeeld camouflagegroen geschilderde objecten dat niet doen. Door een beeld te bekijken waarbij de infrarood band in rood wordt afgebeeld, ontstaat een kleureninfraroodbeeld (cir) of falsecolourbeeld. Gebieden die daarin felrood worden afgebeeld, bevatten veel gezond bladgroen, terwijl gebieden die minder fel rood zijn, tot zelfs blauwgrijs aan toe, duiden op minder gezonde vegetatie (zie figuur 33). Uit de intensiteit van de rode en nabij-infrarode spectrale banden kan de genormaliseerde vegetatie-index (ndvi) berekend worden, die een directe maat voor de fotosynthetische activiteit geeft. Swartvast

79

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

Advertisement