Page 77

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen

voor de inspectie moeten worden ingevlogen. Dan nog zijn bijvoorbeeld scheuren door hun kleine breedte nauwelijks op luchtfoto’s te onderscheiden. Veel meer dan wat met visuele inspectie te zien is, is niet zichtbaar op luchtfoto’s, maar het andere standpunt en het overzicht kunnen meerwaarde hebben. Landsdekkende luchtfoto’s die vanaf de plank gekocht kunnen worden, zijn beslist aantrekkelijk, hoewel voor inspectie hun resolutie beperkt is. Digitaal opgenomen luchtfoto’s bevatten het nabije infrarood en dat is zeker waardevol (zie § 5.3.5). Ondanks dat luchtfoto’s kostbaar zijn, kunnen ze het qua kosten, beschikbaarheid, kwaliteit en resolutie voorlopig makkelijk winnen van hogeresolutiesatellietbeelden (zie § 5.3.4).

5.3.3 Fotogrammetrie Als luchtfoto’s gebruikt worden voor kartering of het vervaardigen van hoogtemodellen, spreekt men van fotogrammetrie. Het behelst het meten in luchtfoto’s van zeer hoge geometrische kwaliteit: zie wat er in de vorige paragraaf over luchtfotocamera’s opgemerkt werd. Voor karteringswerk en het vervaardigen van hoogtemodellen worden twee luchtfoto’s vanuit verschillende posities genomen, die vervolgens tegelijk worden bekeken. Tot voor kort gebeurde dat in een analoog stereouitwerkingsinstrument, waarbij de twee fotografische platen in de stand geplaatst werden die ze bij het nemen van de opnamen hadden. De operateur kijkt door een zoeker en ziet beide beelden tegelijk. Hij kan door het stereo-effect driedimensionaal meten en karteren (zie figuur 30). De laatste tijd zijn hiervoor digitale uitwerkingsinstrumenten in opkomst, die dit proces in software doen. De komst van digitale luchtcamera’s maakt dit proces nog eenvoudiger. Ondanks de vervolmaking van digitale matchingtechnieken, blijft echter de laatste stap, de driedimensionale kartering, het handwerk van de operateur met een goede stereovisie. Voor het aan elkaar rekenen van afzonderlijke opnamen is een nauwkeurige positie- en standbepaling noodzakelijk. Dit geschiedt door in het terrein paspunten te leggen en terrestrisch in te meten. Met behulp van deze bekende zwartwitte vliegschijven kunnen door triangulatie en blokvereffening de oriënteringsparameters van de foto’s worden bepaald. Deze zijn nodig om het 3D-model te genereren waarin gemeten wordt. Met de komst van differentiële gps en hoognauwkeurige inertiaal navigatiesystemen (ins) zijn minder paspunten in het terrein nodig, waardoor het proces minder kostbaar wordt en minder tijd in beslag neemt, maar voor nauwkeurige fotogrammetrie blijven meetpunten op het aardoppervlak noodzakelijk. Het bepalen van de exacte stand van de fotografische plaat tijdens de opname en het zien van diepte door het stereoeffect van twee naastgelegen opnamen betekent dat er zowel in de breedte van de vliegstrook als in de lengte overlap moet zijn. Voor de dwarsoverlap is minimaal 60% overlap vereist, voor de langsoverlap 10%. Dit feit plus het feit dat het stereouitwerken een zeer arbeidsintensieve taak is (die om die reden vaak in Oosteuropese of Aziatische landen wordt gedaan) maakt dat fotogrammetrische uitwerking vrij kostbaar is. Vanwege de vele stappen is – nog los van het wachten op het gunstige vliegseizoen – de doorlooptijd voor fotogrammetrische opnamen relatief lang.

Swartvast

75

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

Advertisement