Page 6

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen

5 Remote sensing ....................................................................................................................................48 5.1 Inleiding........................................................................................................................................48 5.1.1 De plaats van remote sensing in dit rapport..................................................................48 5.1.2 Informatie in andere rapporten......................................................................................48 5.1.3 Leeswijzer ........................................................................................................................49 5.2 Ontwikkelingen op het gebied van platforms............................................................................49 5.2.1 Inleiding ...........................................................................................................................49 5.2.2 Satellieten ........................................................................................................................50 5.2.3 Vliegtuigen ......................................................................................................................57 5.2.4 Helikopters.......................................................................................................................59 5.2.5 Motorzweefvliegtuigen...................................................................................................61 5.2.6 Laagvliegende onbemande luchtvaartuigen..................................................................62 5.2.7 Langdurig hoogvliegende onbemande luchtvaartuigen...............................................66 5.3 Ontwikkelingen op het gebied van remotesensingtechnieken.................................................69 5.3.1 Inleiding ...........................................................................................................................69 5.3.2 Luchtfoto’s.......................................................................................................................69 5.3.3 Fotogrammetrie...............................................................................................................75 5.3.4 Hogeresolutiesatellietbeelden ........................................................................................78 5.3.5 Nabij-infrarood................................................................................................................79 5.3.6 Thermisch infrarood .......................................................................................................81 5.3.7 Laseraltimetrie.................................................................................................................83 5.3.8 Radar en radarinterferometrie .......................................................................................95 5.3.9 Hyperspectrale beelden.................................................................................................105 5.3.10 Passieve microgolfradiometrie .....................................................................................105 5.3.11 Radioactiviteit................................................................................................................106 5.3.12 Elektrische geleidbaarheid en weerstand.....................................................................108 5.3.13 Multisensorwaarnemingen ..........................................................................................108 5.3.14 Mutatiedetectie..............................................................................................................110 5.4 Kansrijke toepassing van remote sensing in het inspectieproces ...........................................110 6 Conclusies en aanbevelingen.............................................................................................................114 6.1 Inleiding......................................................................................................................................114 6.2 Conclusies...................................................................................................................................114 6.2.1 Invalshoeken en visie van het projectteam..................................................................114 6.2.2 Faalmechanismen en indicatoren in relatie tot remote sensing ................................114 6.2.3 Het inspectieproces in relatie tot remotesensingtechnieken......................................115 6.2.4 De casus laseraltimetrie ................................................................................................116 6.2.5 Algemene conclusies rond het inspectieproces en de toepassing van remote sensing117 6.2.6 Platforms voor inspectie waterkeringen......................................................................118 6.2.7 Remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen ..........................................119 6.3 Aanbevelingen............................................................................................................................120 Referenties ...............................................................................................................................................123 A Casus: criteria voor laseraltimetrie volgens de inspectiedeelprocessen .........................................127 A.1 Inleiding......................................................................................................................................127 A.2 Waarnemen ................................................................................................................................127 A.3 Diagnosticeren............................................................................................................................131 4

Swartvast

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

Advertisement