Page 53

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen

figuur 9 Een satelliet ‘valt’ door de wetten van de zwaartekracht in een zeer constante baan om de aarde heen. Deze baan wordt bij het ontwerp bepaald en is daarna niet of nauwelijks meer te beïnvloeden. Hierboven 10 omwentelingen van de Landsat-7-satelliet. Het lichtere gebied wordt door de zon verlicht.

alleen zeer constant, maar ook zeer nauwkeurig te bepalen. Voor geometrische toepassingen als radarinterferometrie is dit cruciaal. Een satelliet kijkt door de gehele atmosfeer heen. Dit betekent dat de verschillende spectrale banden te lijden hebben van invloeden door de atmosfeer, zoals bijvoorbeeld absorptie. Optische satellietbeelden, bijvoorbeeld, kunnen daarvoor worden gecorrigeerd. Satellieten die met radiofrequenties werken, zoals gps- en radarsatellieten, hebben last van de ionosfeer. De baan van een satelliet is niet alleen zeer constant, maar ook niet of nauwelijks te beïnvloeden. Een satelliet ‘valt’ in een natuurlijke baan om de aarde heen. Voor een kleine wijziging in de baan is brandstof nodig, die maar zeer beperkt aan boord kan zijn. Hoe lager satellieten vliegen, hoe eenvoudiger het is een hoge resolutie te bereiken (dit geldt natuurlijk voor alle platforms), maar hoe meer ze in de bovenste lagen van de atmosfeer terechtkomen. Dit leidt tot wrijving, waardoor de satelliet naar de aarde dreigt te vallen; correctie kost brandstof en deze is maar beperkt aan boord. Dit bepaalt voor een deel de levensduur van een satelliet. Een beperking van satellietsystemen kan zijn dat zij een tamelijk lage overkomstfrequentie hebben. Het patroon van waar een satelliet over het aardoppervlak komt is vast en wordt bepaald door zijn baan: het grondspoor (zie figuur 9 en figuur 10). Tijd en plaats van overkomst zijn niet te beïnvloeden. Na een aantal omwentelingen herhaalt zich de baan. Het kan weken duren alvorens een bepaald spoor opnieuw wordt gedekt: ofwel het patroon van overkomsten is heel dicht en het duurt weken alvorens een Swartvast

51

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

Advertisement