Page 5

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen

Inhoudsopgave Samenvatting .............................................................................................................................................. 6 1 Inleiding ................................................................................................................................................. 9 1.1 Aanleiding...................................................................................................................................... 9 1.2 Probleemstelling............................................................................................................................ 9 1.3 Doelstellingen.............................................................................................................................. 10 1.4 Aanpak ......................................................................................................................................... 10 1.5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 10 2 Invalshoeken voor toepassing van remote sensing: verantwoording en leeswijzer....................... 12 2.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 12 2.2 Karakterisering van remote sensing .......................................................................................... 12 2.3 Projectvisie................................................................................................................................... 13 2.4 Mogelijke invalshoeken voor toepassing van remote sensing................................................. 14 2.4.1 Inleiding .......................................................................................................................... 14 2.4.2 De techniekgedreven ontwikkeling............................................................................... 14 2.4.3 De informatiebehoefte van de waterkeringbeheerder ................................................. 15 2.4.4 Faalmechanismen en indicatoren .................................................................................. 15 2.4.5 Het inspectieproces......................................................................................................... 16 2.4.6 De werkprocessen van de waterkeringbeheerder......................................................... 16 2.4.7 De informatiekringloop.................................................................................................. 16 3 Faalmechanismen en indicatoren in relatie tot remote sensing....................................................... 18 3.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 18 3.2 Faalmechanismen ........................................................................................................................ 18 3.3 Faalmechanismen in relatie tot remote sensing........................................................................ 20 3.4 Indicatoren en inspectieparameters ........................................................................................... 24 3.5 Conclusie...................................................................................................................................... 25 4 Het inspectieproces in relatie tot remotesensingtechnieken............................................................ 27 4.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 27 4.2 De opdeling van het inspectieproces in vier deelprocessen ...................................................... 27 4.3 De werkprocessen van de waterkeringbeheerder...................................................................... 29 4.3.1 Het belang van aansluiting bij de werkprocessen ........................................................ 29 4.3.2 Een opsomming van de werkprocessen van de waterkeringbeheerder ...................... 29 4.3.3 De reikwijdte van het begrip inspectie.......................................................................... 32 4.4 Procesbeschrijvingen inspecties waterkeringen........................................................................ 34 4.5 Casus: criteria voor laseraltimetrie volgens de inspectiedeelprocessen................................... 35 4.5.1 Werkwijze ....................................................................................................................... 35 4.5.2 Geschiktheid van de procesbeschrijving voor laseraltimetrie ..................................... 36 4.5.3 Conclusies waarnemen................................................................................................... 37 4.5.4 Conclusies diagnosticeren.............................................................................................. 39 4.5.5 Conclusies prognosticeren ............................................................................................. 43 4.5.6 Conclusies operationaliseren ......................................................................................... 44 4.5.7 Conclusies generieke voorwaarden ............................................................................... 44 4.6 Conclusies inspectieproces in relatie tot remote sensing ......................................................... 45 Swartvast

3

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

Advertisement