Page 28

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen

wordt (ยง 3.4). Deze indicatoren en inspectieparameters kunnen worden gekwantificeerd om aanbieders van remotesensingtechnieken en de waterkeringbeheerders die deze technieken moeten selecteren zoveel mogelijk inzicht te geven in de voorwaarden voor een zo goed mogelijke aansluiting van aangeboden remotesensingtechnieken op de noden van het waterkeringbeheer. Daarbij kunnen de opsommingen en schadebeelden elders in de literatuur behulpzaam zijn vraag en aanbod van remotesensingtechnieken optimaal op elkaar te laten aansluiten. De bestaande opsommingen laten echter belangrijke faalmechanismen onderbelicht omdat deze moeilijk waarneembaar zijn.

26

Swartvast

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

Advertisement