Page 27

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen

digitaal inspectie-ondersteunend systeem (binnen het zusterproject Digispectie). Daarbij is onderscheid gemaakt naar type waterkering, de zone daarbinnen en het element daarvan. Een ander element dat het project Grip op kwaliteit [56] waardevol maakt voor de toepassing van remotesensingtechnieken, is dat er een uitgebreid beeldarchief is aangelegd met schadebeelden. Verwacht mag worden dat aanbieders van remotesensingtechnieken hierdoor letterlijk een beter ‘beeld’ krijgen van wat de beheerder nu werkelijk wil kunnen opmerken.

figuur 4 De Drechtkade nabij Leimuiden naar het zuiden gezien. De polder op de voorgrond ligt tussen de Haarlemmermeerpolder en de Groote Heilige-Geestpolder. De kade ligt op zo’n –0,2 m nap, het maaiveld van de polder op –4,3 m. (© Swartvast – Rens Swart)

3.5

Conclusie Voor de beoordeling van de inzetbaarheid van remotesensingtechnieken als hulpmiddel bij inspectie van waterkeringen is een goed begrip van de onderliggende faalmechanismen belangrijk (§ 3.2). Een analyse laat zien in welke mate en in welke combinatie faalmechanismen leiden tot mogelijk waarneembare aspecten (§ 3.3). Een vertaling daarvan naar indicatoren geeft aan hoe faalmechanismen aan de oppervlakte treden, terwijl inspectieparameters aangeven waar bij inspectie van waterkeringen daadwerkelijk op gelet

Swartvast

25

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

Advertisement