Page 115

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen

Voor de potentie van platforms leent het bovenstaande zich niet. De verzameling platforms en remotesensingtechnieken vormen een tweedimensionale ruimte. Als daarbij nog relaties met geometrische en geotechnische basiselementen en faalmechanismen moeten worden aangegeven, wordt het geheel minimaal driedimensionaal en te complex. Gekozen is hieronder voor een potentie-oordeel afgezet tegen de werkprocessen van de waterkeringbeheerder zoals die zijn behandeld in 搂 4.3.2. Deze lopen gedeeltelijk parallel aan een bereik in tijd: dagelijks, seizoens, vijfjaarlijks, calamiteit. Een van de conclusies is dat de potentie van de verschillende platforms vooral afhangt van de tijdsduur waarbinnen en waarover de inzet gevraagd wordt. De betekenis van de bolletjes is dezelfde als bij de vorige tabel (zie daarv贸贸r).

platform ! satellieten nr werkproces 1

dagelijkse inspectie

2

voor- en najaarsinspectie

3

inspectie tijdens bijzondere omstandigheden

4

inspectie tijdens calamiteiten

5

vijfjaarlijkse toetsing op veiligheid

6

basisinformatievoorzieni ng

7

!

!!!

!!!

!

!!!

!

!

!!

!!!

!

!

!

!!!

!!!

!

!!!

!!!!

!!

!!

!!

!!!!

!!!

!!

!

beheer en onderhoud

!!

!!

!!

!

8

plannen, ontwerpen en realiseren

!

!

!

!

9

vergunningverlening en handhaving

!!

!!

!!

!

!!

!!

!!!

!!

!!!

langdurig hoogvliegende uavs

!!!!

10 natuurontwikkeling

!

vliegtuigen helikopters motorlaagzweefvliegende vliegtuigen uavs

!! !!

tabel 5 De potentie van remotesensingplatforms afgezet tegen de werkprocessen binnen het waterkeringbeheer zoals behandeld in 搂 4.3.2.

Swartvast

113

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

STOWA_VIW_2008_08a_remotesensing  

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen L.M.Th. Swart in opdracht van

Advertisement