Page 1

5/15/2012

Beheersysteem asfaltdijkbekledingen

Workshop klankbordgroep asfaltbekledingen – 15 mei 2012 Arjan de Looff en Thijs Adolfs

Inhoud • Deel 1: presentatie beheersysteem aan de hand van een case study • Deel 2: Workshop over de inrichting van het systeem

1


5/15/2012

Inleiding Uitgevoerde case study: • Opzet Geo-database • Handmatige invulling modules • Visualisatie in Geomedia Getoonde demo is een compilatie van recent uitgevoerde veiligheidsbeoordelingen

Schema beheermethode

2


5/15/2012

Basisinformatie • • • • •

Beheerkaart Aanleginformatie Inspectiegegevens Toetsgegevens Onderhoudsgegevens

Beheer en onderhoud

Data archief

Planning en budget

Toetsen op veiligheid

Opzet database Indeling in niveaus: • • • • •

Dijkring Beheervak Dijkvak Zone Zone element

3


5/15/2012

Dijkring (1) Tabbladen

Niveaus

Dijkring (2)

4


5/15/2012

Beheervak

Dijkvak

HR-grens

dwarsprofiel

5


5/15/2012

Zone

Variaties in het dwarsprofiel

Zone elementen • • • •

Resultaten VGD en GPR-metingen Foto’s Resultaten visuele inspectie Boorkerngegevens

6


5/15/2012

Overige Modules in het systeem • Beheer en onderhoud • Planning en budget • Toetsen op veiligheid

Beheer en onderhoud

Planning en budget

Toetsen op veiligheid

Data archief

Beheer en onderhoud •Analyse inspectieresultaten •Bepalen onderhoudsmaatregelen Type

Type

Omvang

schade/

bekleding

schade

Beheer en onderhoud

Data archief

Planning en budget

Toetsen op veiligheid

Maatregel

maatregel Scheur/ Naad

WAB

b<5 mm

schoonmaken, vullen met bitumenemulsie, afstrooien

WAB

5<b<20 mm frezen (vinger-/schijffrees), schoonmaken, vullen met

WAB

20<b<50 mm frezen (vinger-/schijffrees), vullen met asfaltmastiek, afstrooien

WAB

50<b<100 mm frezen, schoonmaken, vullen met gietasfalt, afstrooien

voegvullingmassa, afstrooien

WAB

100 mm<b

frezen, schoonmaken, vullen met oorspronkelijk materiaal, afstrooien

Status: kan direct worden toegepast

7


5/15/2012

Planning en budget

Beheer en onderhoud

Data archief

Planning en budget

Toetsen op veiligheid

Voorbeeld van een gedragsmodel Geschat aantal meters scheur in verloop van de tijd per km dijkbekleding 120 scheuren ernstig [m] 100

scheuren matig [m]

Aantal schades

scheuren licht [m] 80

60 Beheer en onderhoud

40

Data archief

20

Planning en budget

Toetsen op veiligheid

0 0

10

20

30

40

50

60

70

Leeftijd bekleding

Status: nog geen gedragsmodellen beschikbaar

8


5/15/2012

Planperiode via waarschuwingsgrenzen

Beheer en onderhoud

Data archief

Planning en budget

Toetsen op veiligheid

Status: systematiek kan eenvoudig worden toegepast

Bepalen restlevensduur (1) Afhankelijkheid tussen de breuksterkte, de leeftijd en holle ruimte 10,0 Regressielijn HR=6 95% kansw aarde van het voorspellend interval 5% kansw aarde van het voorspellend interval

9,0

95% kansw aarde van het betrouw baarheidsinterval 5% kansw aarde van het betrouw baarheidsnterval

8,0

Breuksterkte [MPa]

7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Beheer en onderhoud

2,0 1,0

Data archief

0,0 0

10

20

30

40

50

60

70

Planning en budget

Toetsen op veiligheid

80

Leeftijd [jaren]

1. Voorspellen op basis van standaardeigenschappen. Status: Eerste model is beschikbaar. Nauwkeurigheid moet beter

9


5/15/2012

Bepalen restlevensduur (2) Voorbeeld berekende rekken 400 350

Asfaltrek [µ m/m]

300 250 200 Beheer en onderhoud

150

Planning en budget

100 Toetsen op veiligheid

Data archief

50 0 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Jaar van meting

2. Op basis van rek uit VGD-metingen Status: Nog geen model. Opzetten model relatief eenvoudig

Voorbeeld budgetplanning Geplande kosten / km bekleding € 70.000 Geplande kosten

€ 65.000 € 60.000 € 55.000 € 50.000

Kosten per km

€ 45.000

Te maken en gemaakte kosten /km bekleding

€ 14.000

€ 40.000 € 35.000

€ 12.000

€ 30.000

€ 14.000

Kosten reparaties alle schades Kosten uitgevoerd werk Achterstallig onderhoud

€ 12.000

€ 25.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 8.000

€ 8.000

€ 6.000

€ 6.000 69

66

63

60

57

54

51

48

33

30

27

24

21

18

9

15

6

12

3

0

€0

45

€ 5.000

42

€ 10.000

36

Kosten per km

€ 15.000

39

€ 20.000

€ 4.000 Leeftijd bekleding

€ 4.000

€ 2.000

€ 2.000

32

34

30

26

28

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

€0 0

€0

Leeftijd bekleding

Status: Alle gegevens beschikbaar om in een systeem te implementeren

10


5/15/2012

Toetsen op veiligheid • Visualiseren eigenschappen, toetsresultaten • Opslag relevante gegevens • Ontsluiten benodigde gegevens bij nieuwe toetsronde • Verdere integratie is mogelijk

Status: Alle gegevens beschikbaar om in een systeem te implementeren

Koppelingen met externe programma’s

11


5/15/2012

Vragen

12

/P06_asfaltdijkbekled  
/P06_asfaltdijkbekled  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/P06_asfaltdijkbekleding_2012.pdf

Advertisement