Page 1

15 mei 2012

Plannen 2012-2016 Toelichting op het onderzoeksplan, programma voor 2012

Ir. Joris van Ruijven en dr. Bernadette Wichman 15 mei 2012

Inhoud -

Aanleiding voor nieuw onderzoeksprogramma Overzicht onderzoeksonderwerpen Vraagarticulatie door Stowa/RWS Producten per deelspoor Projectstructuur Relatie met Sterkte en Belasting Waterkeren (SBW)

15 mei 2012

1


15 mei 2012

Aanleiding nieuw onderzoeksprogramma 600 km asfaltdijkbekleding in Nederland 70% van het asfalt is ouder dan 30 jaar, 90% ouder dan 20 jaar Deze leeftijdsopbouw heeft belangrijke consequenties voor de wijze van toetsing, onderhoud, en uitgaven voor reconstructie. Sterkte asfalt neemt af in de tijd: wat is de restlevensduur? Op tijd maatregelen nemen: levensduurverlengend onderhoud?

15 mei 2012

Inventarisatie oudere asfaltbekleding

Resultaten inventarisatie van bestekkenarchief met werken ouder dan 40 jaar. Omschrijving kwaliteit asfalt/bekleding Goed Redelijk Slecht Afgekeurd Gereconstrueerd Onbekend Totaal

Aantal 17 20 4 11 23 6 81

15 mei 2012

2


15 mei 2012

Fasen levensduur Badkuipkromme Onderhoud- en reparatiekosten beginfase

middenfase

0,0

eindfase

tijd 15 mei 2012

asfaltkwaliteit

15 mei 2012

3


15 mei 2012

Stadia van bezwijken asfaltbekleding

Aanleg NIEUW

EN

thermische schade

degradatie materiaal

degradatie materiaal

OF

degradatie materiaal

Bijzondere belasting

gat in asfalt open scheur

open naad Belasting = “veroudering”

falen inspectie

falen inspectie

falen inspectie

laatste moment van onderhoud falen onderhoud

falen onderhoud

falen onderhoud

vermoeiing

stijgen GWS

Belasting = HW en golven, t.g.v. storm

scheur doorgroei Opdrijven, statisch

Bijzondere belasting Migratie zand: S -profiel doorgescheurd

doorgescheurd

doorgescheurd stijgen GWS

stijgen GWS

stijgen GWS

stijgen GWS

afschuiven plaat

Bezwijken teen

open scheur

uitspoelen door naad

uitspoelen door scheur

Verweking

instorten ontgronding scheur

uitscheuren plaat

instorten ontgronding naad

Uitspoelen door gat in asfalt

Instorten ontgronding gat

15 mei 2012

Vraagarticulatie door Stowa/RWS 2 workshops met beheerders (februari 2011) 1 workshop met deskundigen (februari 2011) • •

Weten wat je meet Beter voorspellen (rest) levensduur

15 mei 2012

4


15 mei 2012

Overzicht onderzoeksonderwerpen

SBW

15 mei 2012

Beoogde eindproducten per deelspoor (1)

15 mei 2012

5


15 mei 2012

Beoogde eindproducten per deelspoor (2)

15 mei 2012

Beoogde eindproducten per deelspoor (3)

15 mei 2012

6


15 mei 2012

Overzicht 2012 producten per deelspoor

15 mei 2012

Projectstructuur

Door het projectteam asfaltdijkbekledingen wordt zorg gedragen voor de benodigde samenhang tussen deelsporen/producten

15 mei 2012

7


15 mei 2012

Relatie met Sterkte en Belasting Waterkeren

TOETSING

15 mei 2012

8

/P05_asfaltdijkbekled  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/P05_asfaltdijkbekleding_2012.pdf

/P05_asfaltdijkbekled  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/P05_asfaltdijkbekleding_2012.pdf

Advertisement