Page 1

15 mei 2012

5 jaar onderzoek naar asfaltdijkbekledingen: wat heeft dat opgeleverd? Dr. B.G.H.M. Wichman

15 mei 2012

Inhoud -

Aanscherping toetsmethode falen bij golfklappen Herhalingsmetingen als deel van toetsing Monitoring/inspectie State of the art rapport Opzet beheersysteem

-

Mogelijkheid voor stellen van vragen.

15 mei 2012

1


15 mei 2012

Asfalt veroudert door vocht indringing

Inspecties van ouder asfalt zijn wettelijk voorgeschreven

15 mei 2012

Aanscherping toetsmethode falen bij golfklappen

Effect veroudering op de sterkte eigenschappen is onderzocht (voor WAB). Resultaat: - levensduur regressiemodel (holle ruimte, breuksterkte, leeftijd) - Kromme vermoeiingslijn (met breuksterkte) - Verbeterd Golfklap model Er zijn veel toetsingsgevens: hieruit afgeleid zijn parameters voor toets- en ontwerpgrafieken (Hs tegen d). Resultaat: - nieuwe grafieken voor eenvoudige toetsing en ontwerp WAB - nodig: leeftijdsbegrenzing en begrenzing golfhoogte

15 mei 2012

2


15 mei 2012

Voorbeelden van kromme vermoeiingslijnen

15 mei 2012

Herhalingsmetingen als deel van toetsing -

Herhalingsmetingen zijn nodig voor periodieke bepaling van de sterkte van de asfaltbekleding (WAB) Nodig voor ouder asfalt (ouder dan 30 jaar voor goede kwaliteit) Interpretatie op basis van eerste uitgebreide gedetailleerde toetsing Met behulp van valgewicht Is beschreven in werkwijzebeschrijving (state of the art rapport).

15 mei 2012

3


15 mei 2012

Digispectie

Monitoring kwaliteit/sterkte van asfalt, in het kader van de toetsing (herhalingsmetingen) Valgewicht-deflectiemeter

Bepalen van stijfheid en rek onderin de bekleding (voor stijfheid ook grondradar nodig) • Sterkteparameters 1x in 18 jaar bepalen bij goed materiaalgedrag Periodiek meten: monitoren teruggang sterkte, prognose restlevensduur

15 mei 2012

Monitoring/inspectie -

Klassificatie en beoordeling schadebeelden – digigids Aanscherping toetsing: visuele inspectie vooraf Early warning met radar metingen (meten van vocht in asfalt) Methode om valgewicht metingen te interpreteren Heterogeniteit: hoeveel meetpunten?

-

Er zijn nog weinig tijdreeksen Er is nog geen samenhangend gedragsmodel voor effecten van veroudering

15 mei 2012

4


15 mei 2012

Inspectie van asfalt dijkbekledingen, belang voor toetsing Twee sporen: Detectie van zwakke plekken/schade Monitoring kwaliteit/sterkte van het asfalt

15 mei 2012

Detectie van zwakke plekken/schade Detectie van vocht in asfalt met grondradar: early warning?

16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

15 mei 2012

5


15 mei 2012

State of the art rapport (Stowa w-06) Bevat: -

Werkwijze te hanteren bij toetsing (onderliggend bij WTI) Beschrijving schadebeelden Beschrijving nieuwe ontwikkelingen t.a.v. VGD-metingen, radar Ontwerpmethoden (WAB, OSA, gepenetreerde bestortingen) Beschrijving materiaalkarakterisering (proeven/analyse) Werkwijzebeschrijving gedetailleerde toetsing, incl. herhalingsmetingen

-

In het kort: kwaliteitszorg, functioneel specificeren, duurzaamheidsaspecten

Technisch Rapport Harde bekledingen is in de maak. Deze zorgt voor integratie van deze nieuwe kennis met de kennis uit eerdere bronnen (zoals TR Asfalt voor Waterkeren).

15 mei 2012

Opzet beheersysteem Case samen met Wetterskip Frysl창n presentatie vanmiddag

Beheermethode Beheer en onderhoud

Planning en budget

Data archief

Toetsen en veiligheid

15 mei 2012

6


15 mei 2012

Gedragsmodellen Anno 2012: alleen toetsing aan richtlijnen mogelijk (VTV en digigids). Er zijn geen gedragsmodellen voor schadebeelden

15 mei 2012

Uit CROW publicatie 147 wegbeheer

Inspecties opslaan en analyseren

Zoals: • ValGewichtDeflectie metingen • boorkern onderzoek • radar metingen • visuele inspecties

• •

Functies: Plannen en budgetteren Restlevensduur voorspellen Nog te weinig tijdreeksen voorhanden om de gedragsmodellen te voeden

15 mei 2012

7


15 mei 2012

Waar kan ik wat vinden? -

State of the art rapport (Stowa w-06): www.asfaltdijkbekleding.nl en site Stowa. Is recent aangevuld. Onderliggende onderzoeksrapporten: www.asfaltdijkbekleding.nl - Waaronder de case beheermethode Oude presentaties van deelsporen, zie www.asfaltdijkbekleding.nl Golfklap model met handleiding: helpdesk water Info op helpdesk water is niet helemaal nieuw (oude WTI).

15 mei 2012

Zijn er vragen?

15 mei 2012

8

/P01a_asfaltdijkbekle  
/P01a_asfaltdijkbekle  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/P01a_asfaltdijkbekleding_2012.pdf

Advertisement