Page 1

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Bernadette Wichman en Rien Davidse Arnhem, 29 maart 2012

Kwaliteitsbepaling van asfaltdijkbekleding op de Waddenzeedijken


Inhoud Case beheermethode - modules Veroudering door vocht - gedragsmodellen State of the art gedragsmodellen Relatie met inspecties Discussie

Case samen met Wetterskip Frysl창n

Beheermethode Beheer en onderhoud

Planning en budget

Data archief

Toetsen en veiligheid


Asfalt veroudert door vochtindringing Inspecties van ouder asfalt zijn wettelijk voorgeschreven

Gedragsmodellen Anno 2012: alleen toetsing aan richtlijnen mogelijk (VTV en digigids). Er zijn geen gedragsmodellen voor schadebeelden

Uit CROW publicatie 147 wegbeheer


Inspectie mogelijkheden gebruiken voor gedragsmodellen - visuele inspecties, - ValGewichtDeflectie metingen - boorkern onderzoek, - radar metingen Functies: • Plannen en budgetteren • Restlevensduur voorspellen Nog te weinig tijdreeksen voorhanden om de gedragsmodellen te voeden

kracht

Voorbeeld VGD • VGD-metingen (monitoring o.b.v. de rek) • Nog te weinig data • Wel veelbelovend Verwachte verandering freqeuntieverdeling rekken

rek

Voorbeeld gemeten rekken 400

meting 1

350

5% percentiel rekken 35% percentiel rekken

300

65% percentiel rekken 95% percentiel rekken

Frequentie

meting 3 meting 4

Asfaltrek µ [ m/m]

meting 2

Grens ?

250 Model? 200 150 100 50 0 2000

2002

2004

2006

Rek

Jaar van meting

2008

2010

2012


Voorbeeld boorkernonderzoek • Restlevensduur predictie m.b.v. breuksterkte Breuksterktemodel met geschatte restlevensduur

• Model wordt verbeterd

Regressielijn HR=6 95% kansw aarde van het voorspellend interval 5% kansw aarde van het voorspellend interval 95% kansw aarde van het betrouw baarheidsinterval 5% kansw aarde van het betrouw baarheidsnterval Breuksterkte L-L Optredende spanningen uit GOLFKLAP 5% Breuksterkte uit breuksterkteproeven

12,0

Breuksterkte [MPa]

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0 0

5

10

15

20

25

30

35

Leeftijd [jaren]

Gedragsmodellen Andere mogelijkheden: • Visuele inspectie • Radarmetingen

40

45

50

55

60

65

70

75

80


Visuele inspectie • Gestructureerde inspectiemethode noodzakelijk (VTV/Digispectie) • Goed opslagsysteem noodzakelijk voor vergelijking (Beheersysteem) • Alleen oppervlakte schades zijn zichtbaar

Radarmetingen • Geeft inzicht in hoeveelheid vocht • Gerelateerd aan aantasting/ stripping Voorbeeld meting dielektrische constante 40% Bekleding met goede kwaliteit

35% Genormaliseerde frequentie [-]

• Lucht 1 F/m • Water 81 F/m

Bekleding met aangetast asfalt

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

Dielektrische constante [F/m]

8

8,5

9

9,5

10


Radarmetingen voorbeeld 1 DiĂŤlektrische waarde

Daglas reparatievak scheurvorming (met vulling)

Dielectrische waarde 2 9

Bovenste 3 cm

Boorkern met schade

Radarmetingen voorbeeld 2


Radarmetingen; Voorbeeld 3 rijrichting

Discussie - Welke inspecties dragen het meest bij aan inzicht in veroudering? - Wat doen we nu al goed? - Wat is de reden van het ontbreken van tijdreeksen? - Hoe lang willen we vooruit kijken?


/KD2012_D1  
/KD2012_D1  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/downloads/kd12/KD2012_D1.pdf

Advertisement