Page 1

Titel presentatie

9 maart 2005

Blauwdruk inspectieplan Kapstok voor professionaliseren

Franklin Thijs

Bussum, 7 maart 2008

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Blauwdruk inspectieplan

Onderwerpen workshop Inleiding • Wat staat er globaal in de blauwdruk voor het inspectieplan. Aan het werk • Staan de goede dingen erin? • Hoe kun je er mee werken?

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

2


Titel presentatie

9 maart 2005

Titel presentatieInhoud ochtendprogramma

3

Wat staat er in de blauwdruk-1 1. Algemeen 1. 2. 3. 4.

Doel Betrokkenen De reikwijdte van het inspectieplan Het inhoudelijk kader van het inspectieplan

2. Kwaliteitszorg 1. Rapportages en evaluaties

3. Inspectiestrategie 1. 2. 3. 4.

Welke keringen wil je inspecteren? Wat is je informatiebehoefte Wat voor typen inspecties heb je en Hoe voer je de inspecties uit?

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Titel presentatieInhoud ochtendprogramma

Wat staat er in de blauwdruk-2 4. 5. 6. 7.

Beschrijving deelproces Waarneming Beschrijving deelproces Diagnose Beschrijving deelproces Prognose Beschrijving deelproces Operatie

8. Organisatie van de inspectie 9. Planning verbetermaatregelen en uitvoering inspecties 10. Bijlagen: organigrammen, procedures, checklisten, overzichtslijsten, werkinstructies

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

4


Titel presentatie

9 maart 2005

Staan de goede dingen erin? • • • • • • •

Het inspectieplan moet het volledige inspectieproces beschrijven. Het inspectieplan dient om te kunnen sturen op verbeteringen. Het inspectieplan moet een 1:1 uitwerking zijn het beheerplan waterkeringen: dus geen dubbelingen. De organisatorische randvoorwaarden van de inspecties moeten in het inspectieplan. Het inspectieplan moet zich primair richten op exacte procedures en instructies. (volgende is hetzelfde) Het inspectieplan beschrijft de werkzaamheden exact van alle betrokken uitvoerenden. Kwaliteitszorg, inclusief gestructureerde rapportages en evaluaties maakt onderdeel uit van het inspectieplan.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Staan de goede dingen erin? -2 • Op termijn kan het inspectieplan samen gaan met het onderhoudsplan. • Niet visuele inspectie horen niet in het inspectieplan thuis. • Het inspectieplan is alleen voor de inspecteurs. • Definieren van de onderhoudsbehoefte hoort in het inspectieplan

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator


Titel presentatie

9 maart 2005

Werken met de blauwdruk: waar begin je? • •

• • •

Wat is je doel? Prestatie van een organisatie dient beter te worden Creeer een gevoel van urgentie We zijn niet in control, we doen het slechter dan anderen, we moeten van de provincie, we geven te veel geld uit aan de verkeerde dingen, iedereen gebruikt de handreiking en wij niet Verzamel een leidend team. Dus mensen van beheer, onderhoud, inspectie, handhaving, automatisering. Maak een plan van aanpak Doe het samen en accorderen door management Meer? Leer en jat zoveel als mogelijk van elkaar Begin simpel Communiceer met betrokkenen en zet samen kleine goede stappen. Maak zoveel als mogelijk gebruik van landelijke ontwikkelingen.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Bedankt voor de aandacht en succes met het opstellen van je eerste inspectieplan • www.inspectiewaterkeringen.nl

• Franklin Thijs

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Presentator

/kd2008_ws_inspectiep  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/downloads/kd2008_ws_inspectieplan.pdf

/kd2008_ws_inspectiep  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/downloads/kd2008_ws_inspectieplan.pdf

Advertisement