Page 1

Workshop Stroomlijnen

donderdag 26 maart 2009

Stroomlijnen visuele inspecties Snelheid maken en volhouden

Gerard Moser PWM BV en Hans Knotter ws Rivierenland Arnhem, 26 maart 2009

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

2

Workshop DIGIspectie Kernactiviteiten stroomlijnen visuele inspecties VIW fase 2 via de volgende 4 sporen

1. 2. 3. 4.

Opnemen en digitaal vastleggen Classificeren schade (gidsen) Prioriteren schade Automatiseren verwerking schade

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

6de kennisdag waterkeringen - Burgers Zoo Arnhem - STOWA / RWS-Waterdienst


Workshop Stroomlijnen

donderdag 26 maart 2009

Doel workshop

• • • •

Informatie bieden over aanpak stroomlijnen visuele inspecties VIW fase 2 Verfiëren doelstellingen fase 2 Reacties en aanvullingen verzamelen Inventariseren wie er mee willen doen

Uitspraken workshop 2007/2008: We willen door op ingeslagen weg! 2009: We kunnen door!! Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Wat willen we bereiken? • Schadegidsen voor: Rivierdijken Regionale keringen Zeedijken en meerdijken Duinen

Hoe? Samen met veldinspecteurs, via aanlevering schadebeelden met module opnemen en vastleggen visuele inspecties Via aanlevering schadebeelden in standaard format uit archieven en andere projecten

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

6de kennisdag waterkeringen - Burgers Zoo Arnhem - STOWA / RWS-Waterdienst


Workshop Stroomlijnen

donderdag 26 maart 2009

Layout gids

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Wanneer? September 2009 Spoor 1 • Opleveren 2e versie digitaal opnemen en vastleggen visuele waarnemingen • Richtlijnen opname schadebeelden Spoor 2 • Opleveren standaardprocedure voor aanlevering schadebeelden gidsen • Opleveren casco gidsen • Aanlevering schadebeelden en ontwikkeling gidsen in websiteomgeving gefaciliteerd Spoor 1 en 2 • Presentatie producten en voornemens in landelijke bijeenkomst veldinspecteurs Kennisdag Inspectie Waterkeringen

6de kennisdag waterkeringen - Burgers Zoo Arnhem - STOWA / RWS-Waterdienst


Workshop Stroomlijnen

donderdag 26 maart 2009

Wanneer? Spoor 1 en 2 ( 2009-2010 ) • Werk maken met werk: najaarsinspectie 2009 en voorjaarsinspectie 2010 schadebeelden toeleveren • Aanleveren beelden uit archieven • Evaluatie 1ste ervaringen, januari 2010 • Aanvullingen leemtes, voorjaarsinspectie 2010 • Evaluatie ontwikkeling gidsen, mei 2010 • Oplevering schadegidsen, september 2010 versie 1

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Wat nog meer? Spoor 3 • Prioriteren schadebeelden: stap 1: plan van uitwerking (VIW fase 2) stap 2: realisatie (≠ VIW fase 2) Spoor 4 • Automatiseren verwerking: Niet gepland in fase 2

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

6de kennisdag waterkeringen - Burgers Zoo Arnhem - STOWA / RWS-Waterdienst


Workshop Stroomlijnen

donderdag 26 maart 2009

Succesfactoren • • • • •

Draagvlak voor aanpak stroomlijnen Goed werkende applicaties leveren Adequate ondersteuning gebruik applicaties Korte communicatielijnen Goede communicatie (website, nieuwsbrief, bijeenkomsten) • Actieve deelname beheerders • Goede samenwerking • Doorgaan en doorzetten ( o.a producten beheren)

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Stellingen 1.

Onze organisatie is nog niet rijp voor het stroomlijnen van visuele inspecties.

2.

Stroomlijnen van visuele inspecties betekent ondermeer het veranderen van werkprocessen en daar hebben we echt geen tijd voor.

3.

Het gezamenlijk stroomlijnen van visuele inspecties duurt te lang, we doen het daarom gewoon zelf.

4.

Wij haken af van het samen ontwikkelen van het instrumentarium voor het stroomlijnen van visuele inspecties want na 2010 is de verwerking van de digitale schadebeelden nog steeds niet geautomatiseerd.

5.

De toegevoegde waarde van DIGIspectie is de mogelijkheid tot het systematisch en uniform vastleggen van schade tijdens extreme situaties.

6.

Het stroomlijnen van visuele inspecties versterkt de relatie tussen het beheer en de toetsing.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

6de kennisdag waterkeringen - Burgers Zoo Arnhem - STOWA / RWS-Waterdienst


Workshop Stroomlijnen

donderdag 26 maart 2009

Vervolg stellingen 7.

Het stroomlijnen van visuele inspecties is veel te generiek opgezet en laat geen ruimte voor locaal specifieke maatwerk.

8.

De voorgestelde aanpak van VIW fase 2 voor het stroomlijnen is toereikend als basis voor de blauwe versie van handreiking inspecties van 2011.

9.

Richtlijnen voor het stroomlijnen van visuele inspecties leidt vooral tot administratieve procedures en niet tot verhoging van de kwaliteit van de bewaking van de veiligheid.

10. Veldapllicatie DIGIspectie 1 is ontwikkeld voor een PDA, de toekomst is echter tablet-PC. 11. Het stroomlijnen van visuele inspecties is geen routineactiviteit, het is vallen en opstaan en vooral volhouden. 12. Het borgen van de continuïteit van het proces ‘stroomlijnen visuele inspecties’ moet in VIW fase 2 geregeld worden voor na 2010.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Eindvraag

Wilt u met uw organisatie actief deelnemen aan het introduceren en doorontwikkelen van de producten voor het stroomlijnen van visuele inspecties?

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

6de kennisdag waterkeringen - Burgers Zoo Arnhem - STOWA / RWS-Waterdienst

/kd09ws_stroomlijnen  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/kd09ws_stroomlijnen.pdf

/kd09ws_stroomlijnen  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/kd09ws_stroomlijnen.pdf

Advertisement