Page 1

Title goes here

Gebruik bij Rivierenland

Wensen en ervaringen bij Waterschap Rivierenland

  

3 schouwvoeringen per jaar Dagelijkse inspectie Projectmatig

24-03-2005

Schouwvoering 

Digispectie is hier niet voor ingerichtTe veel handwerk, zoals

Dagelijkse inspectie 

 

Koppelen met eigenaargegevens in GIS Brieven genereren en versturen. Ook missen we een kaartje bij de brief, wat veel telefoontjes scheelt

Vanaf volgend jaar waarschijnlijk geen Digispectie meer voor de schouw.

1

2/7/2012

 

Inspecteur is dijkbeheerder Werken pc in auto is lastig Fotomodule wordt niet gebuikt

Tijdens dagelijkse inspecties wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van Digispectie.


Title goes here

Fotomodule     

Projectmatige inzet

Omslachtige werken Grote foutmarge Koppeling is lastig Naam foto is lastig bij te houden Dijkbeheerders hebben geen arc-gis

Inventarisatie van:  Plaagsoorten (duizendblad, berenklauw, etc.) Graverij door dieren (bevers, dassen, vossen, muskusratten, etc) Historische kaartlaag hoogwater

Fotomodule wordt niet gebruikt

Plaagsoorten

Japanse duizendknoop

Braam

2

2/7/2012

Plaagsoorten

Reuzenberenklauw

Jacobskruiskruid

Reuzenbalsemien

Ridderzuring

Akkerdistel


Title goes here

Toegevoegde laag in DigiSpectie

Wensen     

Directe koppeling met de digigids Gebruik tijdens hoog water Synchroniseren in het veld Foto’s maken met GPS-camera Afhandeling schade (diagnose, prognose en operationaliseren)

Conclusies 

 

Digispectie begint achter te lopen loopt achter bij de huidige stand van de techniek Gemis aan beheerclub voor digispectie/digigids Als we niets doen dan sterft Digispectie een langzame dood

Discussiepunt: Hoe gaan we verder met Digispectie?

Stelling: Inspecties kunnen niet terug naar papier Stelling: Het samen verder ontwikkelen van digispectie heeft een grote meerwaarde

3

2/7/2012

/120202_GO_Digispecti  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/downloads/120202_GO_Digispectie_WSRL.pdf

/120202_GO_Digispecti  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/downloads/120202_GO_Digispectie_WSRL.pdf

Advertisement