Page 1

DAM en real-time dijkdata Jos Maccabiani


Technische ontwikkelingen staan niet stil Vroeger analyse per dwarsprofiel:

Nu ook analyses per gebied:

1.Inmeten dwarsprofielen Uitvoeren grondonderzoek 2. Kiezen karakteristieke bodemopbouw Handmatige schematiseren representatief dwarsprofiel 3. Uitvoeren 1 berekening 4. Schrijven rapport

1.Invliegen waterkeringen DINO databases, geologische kennis, nieuwe meettechnieken 2. Stochastische ondergrondmodel Schematisaties op basis van algoritmen 3.Automatisch uitvoeren berekeningen, 4.Presentatie via interactieve systemen (GIS / Web) - Kan dat wel, elke situatie is toch anders - Alleen voor globale analyses?

- Sterk afhankelijk van de ingenieur - Elke analyse opnieuw beginnen

2


Data, modellen en kennis op orde

3


Processen rondom waterkeringen Toetsen Reageren op plannen derden

Bijdragen aan Plannen derden

Handhaving keur

Calamiteitenzorg

Groot onderhoud

Calamiteitenbestrijding

Inspectie

Verlenen ontheffingen 4

Beleidsplannen opstellen


Ordenend principe Toetsen Reageren op plannen derden

Bijdragen aan Plannen derden

Handhaving keur

Calamiteitenzorg

Basisgegevens Schematisaties Groot onderhoud

Inspectie

Analyse (resultaten)

Verlenen ontheffingen 5

Calamiteitenbestrijding

Beleidsplannen opstellen


6


DAM 1.0 – werk in uitvoering

7


Dijksterkte: een kwestie van tijd? • Opbarsten/Piping wordt beïnvloed door: • tijdsafhankelijke ontwikkeling van waterdrukken in watervoerende laag • Macro-stabiliteit wordt ook beïnvloed door: • tijdsafhankelijke ontwikkeling van waterspanningen in en onder de dijk • Werkelijke gedrag is anders dan je dacht • Wat zeggen inspecties / observaties over de faalkans van een dijk? Ambitie Flood Control 2015: Prognose dijksterkte in de tijd, inclusief onzekerheid

27 maart 2011

8


Verder dan DAM 1.0: real-time dijkdata observaties

Sensor data

Ambitie in Flood Control 2015: • Sensor metingen gebruiken voor actuele sterkte • Sensor metingen gebruiken om schematisatie aan te scherpen • Observaties gebruiken om faalkans aan te scherpen 9


FEWS-DAM: Waterstand en faalkans

Water level forecast (ensemble)

Water level history

Katerveer

Kampen(994)

982-984 985-986

Piping failure probability forecast

993 989-990 987-988 991-992 994-995 996 Katerveer

10


FEWS-DAM: Tijdsafhankelijke dijksterkte

When clicking on a dot, a new window will pop up. This window displays the water height and probability of failure for the failure mechanism piping (see )

Color of dots depends on calculated probability of failure.

Color Range to display probability of failure

11

/110324_w6_kd2011  
/110324_w6_kd2011  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/110324_w6_kd2011.pdf

Advertisement