Page 1

Workshop Dijk Data Service Centrum Nico Pals Sander Bakkenist Erik Langius Bram van der Waaij


Opzet van de workshop • Inleidende presentatie (5’) • Korte plenaire discussie (10’) • Werken in groepen aan deelvragen (20’) – functionaliteiten – delen van data – toepassingen – inbedding in beheerspraktijk • Terugrapportage plenair (5’) • Afsluiting (5’)


IJkdijk story 1) Valideren van sensoren voor verschillende faalmechanismen – Macrostabiliteiteit (2008) – Onderstroming / piping (2009) – Overslag en erosie (2010/2011)

2) Opschaling / koppeling beheers praktijk – Livedijk => Eemshaven + andere voorbeelden

3) Bredere uitrol concept / Livedijk XL – Discussie over mogelijkheden rondom IJsselmeer

4) Dijk Data Service Centrum – Maakt livedijk data toegankelijk – Koppeling met bestaande informatie en beslis- systemen


2007

2008

2009

2009


DDSC Waarom een DDSC? • Steeds meer monitoringstechnieken toegepast • Aanzienlijke data stromen • Verwerking, analyse en verspreiding nodig • Levert nuttige informatie voor de waterkeringbeheerder Wat is een DDSC? • Dienstenplatform • Verwerken en analyseren monitoringsgegevens • Levert inzicht in de actuele en toekomstige sterkte • Optimaliseren beheer en toekomstig (versterkings)ontwerp • Uitbreidbaar met specifieke toepassingen


DDSC Uitgangspunten Delen van Kennis • Informatievoorziening toegespitst op behoeftes van verschillende afnemers • Veiligheid (beschikbaarheid / security / toegang) • Sluit aan bij gangbare standaarden Diepgaande analyses • Uitgebreide analyses mogelijk • Onderling vergelijk van gemonitorde dijken (historisch) • Gericht op zowel dagelijks beheer als eventuele calamiteiten Ondersteuning van locale sensornetwerken • Mogelijkheid om dijksensoren aan te sluiten en monitoring diensten te leveren • Eenvoudige tot geavanceerde visualisatie mogelijk


Voorbeelden van toepassingen 1a) Beheerder wil informatie over de dijksterktes in zijn eigen gebied 1b) Idem over de afgelopen 2 jaar 2) Beheerder constateert een probleem en wil het volgende: 2a) Zoek in de database naar vergelijkbare situaties, geef de beste 10 matches met de nauwkeurigheid van de match 2b) Voer de vergelijking uit met de beste 3 matches 2c) Voer een gevolganalyse uit resulterend in een voorspelling (+ marges) over de te verwachten situatie. 3) STOWA / RWS / Deltares willen op basis van gegevens in het systeem nieuwe Algoritmen ontwikkelen / toetsen


Groepsdiscussies 1. Welke functionaliteiten heb ik behoefte aan? 2. Onder welke voorwaarden wil ik informatie delen? 3. Welke praktische beheersvragen wil ik met het DDSC oplossen? 4. Wat zijn de randvoorwaarden voor de inbedding van een DDSC in de beheerspraktijk

“Het totaal is meer dan de som der delen�


Einde

/110324_w1_kd2011  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/110324_w1_kd2011.pdf