Page 1

Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW)

Stand van zaken

Hoite Detmar, 24 maart 2011

Presentatie PIW


Presentatie Programma PIW 2

Waarom PIW anno 2011 • Doelmatig waterbeheer; • Aantoonbaarheid en transparantie zijn actueel; • Financiële crisis  efficiënte inzet van mensen en middelen; • Grotere betrokkenheid van de markt; • Vergrijzend en afnemend inspecteurbestand vereist: – Kennis vasthouden; – Met minder mensen meer en beter inspecteren; • Aansluiting andere processen is belangrijk

Presentatie PIW


Terugblik op 2010

versus

Presentatie PIW


Stuurgroep/werkgroep • • • • • • • •

Bart van der Roest (RWS DI) Sanne van Mispelaar (WGS) Babette Lassing (RWS) Marjolein Groen (Prov NH) Klaas Klaassens (Prov Gr) Jaap Bronsveld (WSRL) Wim Kornelis (RWS) Jaap Stoop (HHSK)

Presentatie PIW


Aanbesteding Handreiking 2012

Presentatie PIW


6

Verdere ontwikkeling Digispectie / DigiGids

Presentatie PIW


(pilots) Inzoomen op de inspectiecyclus

Presentatie PIW


Presentatie Programma PIW 8

LiveDijk

Presentatie PIW


9

LiveDijk: www.inspectiewaterkeringen.nl

Workshop gebruikswaarde Digispectie


Alles komt samen in de

Workshop gebruikswaarde Digispectie


Structuur Handreiking

Het Inspectieplan Proces deel 1- Inleiding en Wegwijzer 2- Positionering inspecties 3- Organisatie van inspecties 4- Uitvoeren van inspecties 5- Resultaten van inspecties 6-Juridische vereisten 7- Inzet inspectie bij toetsing 8- Inzet beheersystemen 9- Uitbesteding inspecties

1- Algemeen 2- Kwaliteitszorg 3- Inspectiestrategie 4- Waarnemen 5- Diagnose 6- Prognose 7- Operatie 8- Organisatie van inspecties 9- Planning maatregelen Bijlagen

Bijlagen

Workshop gebruikswaarde Digispectie

Technisch deel 1- Inleiding en Wegwijzer 2- Faalmechanismen en beoordelingssporen 3- Beoordeling huidige en toekomstige staat kering 4- Gebruik visuele inspecties bij de toetsing 5- Inspectietechnieken Bijlagen


Handreiking 2012 • Toegankelijk maken beschikbare kennis • Aanbieden van de Blauwdruk Inspectieplan en andere hulpmiddelen voor organisatie en uitvoering inspecties • Basis voor meer uniformiteit en aantoonbaarheid

Presentatie PIW


Dank voor uw aandacht!

Presentatie PIW

/110324_p3_kd2011  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/110324_p3_kd2011.pdf

/110324_p3_kd2011  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/110324_p3_kd2011.pdf

Advertisement