Page 1

En?... Wat is hierop uw oordeel? Casus: Visuele inspectie Hondsbosschezeewering door Claudia Peters en Jaap Bronsveld namens Stichting Wateropleidingen


Visuele inspecties van waterkeringen Onder andere: • Leren zien wat er toe doet • Referentiekader hanteren • Waarneming objectiveren Doel van de workshop

Onderdelen workshop 1. Inleiding: dialoog tussen de teamleider van “Rijkswaterschap Groot-Holland” en Rinus R.: een vastgeroeste inspecteur. 2. Workshop: praktijksituaties beoordelen met elkaar, komen we tot een eensluidend oordeel? 3. Afsluiting


Inspecteren: • Wat je ziet, zie je door de bril van bekendheid met het vak. • Je rekent allerlei factoren mee die er toe doen (volgens jou!)

Inspecteren: • Mensen en methoden nogal verschillend binnen de waterschappen – Soorten en tijdstippen schouw, intensiteit van (dagelijkse) inspecties, rapportages, digitale ondersteuning, enz.

• Werkvloer: behoefte aan eenduidigheid. • Management wil werken met missie en visie: – Professioneel, transparant, effectief en efficiënt, procesmatig werken, reproduceerbaar


“Rinus aan het werk”

• Probleem gezien:

Uitspoeling !


• Afweging Hoe oud werk? Hoe snel? Voortschrijdend?

Hoe lang al?

Wanneer kritiek?

Kost me dat?

????????

Verbetering inspecteren • Ontwikkeling procesmatig werken: niet een kunstje of systeem omarmen, maar een andere wijze van werken. – – – –

Onderling samenhangende processen; Werk via het proces organiseren; Integraal denken, verhogen kwaliteit; Keuze van noodzakelijke en functionele applicaties die de processen ondersteunen wat uiteindelijk uitmondt in hoge kwaliteit van werken.


procesmodel Inspecties

waarnemen

operationaliseren

diagnosticeren

prognosticeren

waarnemen

• Waarnemen van kenmerken die een relatie kunnen hebben met de functie van de waterkering.


diagnosticeren

• Analyse van de gehele situatie: inzicht in de toestand en in de noodzaak voor activiteiten.

waarnemen

“Slechte” grasmat: Rijschade Kale plekken Molshopen enz.

diagnosticeren

Overhoogte? Overslagdebiet? Kleikwaliteit?

Conclusie kan zijn: voldoende veiligheid.


prognosticeren

Op basis van historische kennis van het probleempunt kunnen we iets zeggen over te verwachten ontwikkelingen. – Functioneel: wanneer veiligheidsprobleem – Technisch: werk-met-werk – Overig: esthetische redenen tot ingrijpen

operationaliseren

• Doen: – – – – – –

rapporteren in het financieel systeem, opnemen in de planning, aanbesteden en opdragen, uitvoering bewaken, afronden in de applicaties. aanpassen inspectieproces en -werk


Relaties met andere processen

Rinus is klaar !


De waarneming • De basis van het proces is de waarneming. • Met elkaar oefenen.

Casus schadebeelden • U krijgt een schadebeeld te zien = waarneming • De waarneming moet gekwalificeerd worden. • Klasse: goed – redelijk – matig – slecht


Casus in drie delen 1. Hoekdiscussie 2. Groene gids 3. Digigids We beginnen met een indruk van de hele dijk, belangrijk bij het visuele proces van inspecteren.

Hoekdiscussie • U krijgt een schadebeeld te zien. • Kies of u die een oordeel goed – redelijk – matig – slecht geeft. • Ga in de betreffende hoek staan. • Overtuig in 30 seconden de anderen.


Voorbeeld 1 • Element: rijweg op de binnenberm

Voorbeeld 2 • Element: stoep naar trap binnentalud


Groene Gids • U krijgt een schadebeeld te zien. • Kies of u die een oordeel goed – redelijk – matig – slecht geeft. • Maak gebruik van de Groene Gids • Gezamenlijk standpunt bereiken

Opbouw gids • Gids (4 delen: duinen – zeedijk – rivierdijk – regionale kering)

• Functionele zone (vooroever, buitentalud,C., achterland

• Element (grasbekleding, zuilen en blokken,C.

• (Foto’s van) Inspectieparameter (kale plekken,C)

• Kwaliteitsklasse (goed, redelijk,..)


Voorbeeld 3 • Element: grasmat binnentalud (detail) • Zoek referentiebeelden uit de Groene Gids

Voorbeeld 4 • Element: grasmat kruin • Zoek referentiebeelden uit de Groene Gids


Digigids • Opbouw als de groene gids, maar dan digitaal en verder gespecificeerd. • Voorbeeld online Digigids

Voorbeeld 5 • Element: zetwerk buitentalud bovenaan (golfremmend)


Voorbeeld 6 • Element: zetwerk buitentalud getijdezone

Voorbeeld 7 • Element: zetwerk vooroever (strekdam)


Afsluiting

/100325_w8_kd2010  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/100325_w8_kd2010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you