Page 1

Pilots PIW Wout de Vries, Infram Arnhem, 25 maart 2010

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Conclusie interviews 2009 • Belang van PIW wordt onderkend; • Behoefte aan procespilots om kennis uit VIW te delen; • Belangstelling voor digispectie: handig hulpmiddel, ook voor structurering inspectie; • Interesse in moderne inspectietechnieken, waaronder sensortechnologie.

27-3-2010 Kennisdag Inspectie Waterkeringen

2


Procespilots • Aanvankelijk gedacht om deze onderwerpgericht op te zetten; • 4 pilots via een geografische insteek; • Pilots kunnen meerdere fasen doorlopen: • Nu: eerste 4 sessies voor de opstart (PvA Inspectieplan); • Vervolg afhankelijk van bevindingen en wensen.

27-3-2010

3

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

4 Pilots Start: Najaar 2009 in Delfzijl (pilot Noord Nederland).

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


Pilot Noord Nederland • Waterschappen Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aas; • Provincies Groningen en Fryslân; • 3 sessies gehouden.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Pilot Oost Nederland • Waterschappen Groot Salland, Rijn en IJssel, Veluwe, Velt en Vecht, Zuiderzeeland • Rijkswaterstaat Oost Nederland en IJsselmeergebied • 2 sessies gehouden.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


Pilot Zuid Nederland • Waterschappen Rivierenland, Peel en Maasvallei, Brabantse Delta, Vallei en Eem, Zeeuwse Eilanden/Zeeuws Vlaanderen/ Schelde Stromen; • 2 sessies gehouden.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Pilot West Nederland • Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Hollands Noorderkwartier, Schieland en de Krimpenerwaard; • Waterschap Hollandse Delta; • Rijkswaterstaat, Dienst Noord Holland; • 3 sessies gehouden.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


Inhoud pilots • In vier sessies kennismaking met de Handreiking; – Toelichting op de procesonderdelen en bijbehorende activiteiten; – Zeer levendige onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring; – Elke sessie bij een deelnemer, incl. veldbezoek; • In vierde sessie: Plan van aanpak per deelnemer voor vervolg.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Eerste bevindingen pilots • Pilots voldoen aan verwachting • Zwaan-kleef-aan effect; • Deelname: – 18 van de 25 (26) Waterschappen; – 3 van de 10 RWS Regionale diensten; – 2 van de 12 Provincies.

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


Gezamenlijke workshop • Samen oogsten van de resultaten; • Inrichting van het vervolg: – Per regio? / onderwerp? . Proces/inspectieplan/rapportage/etc.; . Digitaal inspecteren/digispectie; . Inspectietechnieken;

Reserveer 23 juni alvast in de agenda!

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Ervaringen Pilot Noord

Henk Flikkema, clusterhoofd beheer watersystemen Wetterskip Fryslân Arnhem, 25 maart 2010

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


13

Ervaringen Pilot Noord • Kennismaking • Ervaringen uitwisselen • Hoe organiseren we het nu verder?

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Kennismaking Pilot Noord • • • • • •

Provincie Groningen (Klaas Klaassens) Provincie Fryslân (Robert Zijlstra) Waterschap Hunze en Aa’s (Kampe Lentz) Waterschap Noorderzijlvest (Christiaan Jacobs) Wetterskip Fryslân (Henk Flikkema) Infram (Wout de Vries en Franklin Thijs)

Goede buren? Kennisdag Inspectie Waterkeringen


Kennismaking Pilot Noord • • • •

Verschillende personen/functies Verschillend werkgebied Verschillende organisatie(historie) Verschillende invalshoeken

• Professionaliseren inspectiecyclus • Structureel rapporteren inspectieresultaten • Meerwaarde voor beheerdersoordeel Veiligheidstoetsingen Kennisdag Inspectie Waterkeringen

HUNZE EN AA’S

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


NOORDERZIJLVEST

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

WETTERSKIP FRYSLAN

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


Belang van foto’s en notatie

ONDERHOUD

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Keurovertreding:

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


Keurovertreding:

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

Ervaringen uitwisselen Pilot Noord • Waterschappen: we passen wel goed op de waterkeringen! • Provincies: waaraan kunnen we dat toetsen? • Het kan en moet ook wel beter! • Wezenlijk verschil belang inspecties voor primaire keringen en regionale keringen • Gemeenschappelijke noodzaak om een goed inspectieplan te hebben

Kennisdag Inspectie Waterkeringen


Hoe organiseren we het nu verder? • Maatwerk (Wat is er al? Wat is er nog niet?) • Welke status heeft dat binnen je eigen organisatie? • Zoektocht naar optimale mix: – Mensen (kwantiteit/kwaliteit) – Hulpmiddelen ICT – Organisatie (borging) • ‘t Begint bij jezelf! • Opschrijven is 1; hou wel het ‘doen’ in de gaten! Kennisdag Inspectie Waterkeringen

STORM OP KOMST!

‘n Frisse wind is goed ‘t Doet je ogen tranen Knipper even of wrijf ze uit En je ziet weer even scherperJ. We doen het samen!

Kennisdag Inspectie Waterkeringen

/100325_p5_kd2010  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/html_page/100325_p5_kd2010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you