Page 1

Uitnodiging Het Rijkswaterstaat Innovatie Test Centrum, de Stichting IJkdijk en LEF Future Center van Rijkswaterstaat nodigen u uit voor de workshops en het congres

Dijkinspectie: later is allang begonnen - Een visie op dijkbeheer in de toekomst Donderdag 11 december vanaf 8.30 uur LEF Future Center van Rijkswaterstaat - Griffioenlaan 2 - Utrecht

Afgelopen maanden is in de media aandacht besteed aan de dijkdoorbraak van de IJkdijk in Nieuweschans. De dijk bezweek – overigens geheel volgens plan - volgens het faalmechanisme ‘macrostabiliteit’ en werd daarbij met verschillende sensor- en meettechnologieën gevolgd. Het experiment heeft een schat aan data, ervaring en toekomstbeelden opgeleverd, die we graag met u willen delen. Het ochtendprogramma bestaat uit een aantal workshops. Deze zijn met name bedoeld voor deelnemers uit de praktijk van beheer en inspectie, kennisinstituten én de bedrijven die hun technologie beproefd hebben in de dijk. Hierbij komt de inhoudelijke kant van het werk uitdrukkelijk aan bod, bijvoorbeeld hoe de technische mogelijkheden en beheersaspecten op elkaar aan kunnen sluiten. Vragen die in de workshops mogelijk aan bod komen zijn omschreven op het aanmeldingsformulier. De output van de workshops wordt ook gebruikt bij de paneldiscussie in de middag. De ochtend is toegankelijk voor maximaal 120 deelnemers.

Vanaf 12.00 uur bent u welkom voor de inloop lunch met multimedia presentatie over het IJkdijk experiment in LEF Theater. Om 13.00 uur start het congres, waarvoor ook bestuurders en beleidsmakers zijn uitgenodigd. Op het programma staan de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Stichting IJkdijk, het verloop van het experiment en de verkregen resultaten tot nu toe. In het onderdeel “De Toekomst is NU” behandelen we de mogelijkheden van sensor- en meettechnologie bij het dijkbeheer van de toekomst. In de daaropvolgende paneldiscussie kijken we met de blik vooruit naar het dijkbeheer van de toekomst: hoe ziet het dijkbeheer er over 100 jaar uit, gezien de vele ontwikkelingen die nu ingezet worden? Netwerken kan volop bij de afsluitende borrel.


Programma Ochtendprogramma workshops 08.30 09.00 09.10 09.30 10.30 11.00

Ontvangst Opening Presentatie Macrostabiliteitsexperiment IJkdijk Parallelle workshops deel 1 Pauze Parallelle workshops deel 2

Lunch 12.00

Inlooplunch met multimedia presentatie in LEF - Theater

Middagprogramma (congres) 13.00 13.10 13.15 13.45 14.15 14.30 15.30

Opening Samenwerking Innovatie Test Centrum Rijkswaterstaat en Stichting IJkdijk. Presentatie Macrostabiliteitsexperiment en resultaten tot nu toe De Toekomst is NU: sensortechnologie voor het dijkbeheer van de toekomst Pauze Paneldiscussie Borrel

Het Rijkswaterstaat Innovatie Test Centrum beproeft vernieuwende en innovatieve technieken op het werkveld van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat werkt aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie. De Stichting IJkdijk stimuleert de ontwikkeling en validatie van multisensornetwerken en IT-middelen en draagt bij aan kennis over faalmechanismen voor waterkeringen. Stichting IJkdijk is opgericht door Deltares, IDL Sensor Solutions, NV NOM, STOWA en TNO.

www.ijkdijk.nl www.innovatietestcentrum.nl

Deelnemende bedrijven zijn: Alert Solutions, DikeSurvey, GTC Kappelmeyer, HansjeBrinker, Intech, IBM, IFCO, Inventec, Koenders Instruments, Landustrie, RPS BCC, Ten Cate en Volker Wessels. LEF Future Center Rijkswaterstaat is er voor de Nederlandse samenleving. In LEF werkt Rijkswaterstaat samen met zijn partners om tot krachtige oplossingen te komen die een Nederlandse traditie voortzetten: het vormgeven van Nederland en het ontwikkelen van baanbrekende oplossingen.

/081211_congres_rws  

http://www.inspectiewaterkeringen.nl/documents/inspectiewaterkeringen/downloads/081211_congres_rws.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you