Page 1

Inspeksjon Testing Sertifisering Teknisk konsultasjon

Én partner. Flere tjenester.


Inspeksjon Trykkpåkjent utstyr – PED Tredjeparts inspeksjon Driftsinspeksjon Tilstandskontroll Kran & løft Risikovurdering Heis og rulletrapper


Inspeksjon Testing Sertifisering Teknisk konsultasjon

Inspeksjon – Se det usynlige Inspecta er en upartisk aktør med integritet og full respekt for kundenes behov. Som et akkreditert inspeksjonsorgan A (ISO 17020) arbeider vi i henhold til nasjonale og internasjonale regelverk og standarder. Inspecta har mer enn 40 års erfaring med inspeksjon i Norge og vi leverer tjenester som gir kundene trygghet og kontinuitet med fokus på tillit og kvalitet. Vi utfører sikkerhets- og tekniske inspeksjoner på alle nivå, særlig innfor trykkpåkjent utstyr, rør, kjeler, lagertanker, gassanlegg, elektriske anlegg, separatorer, containere, kabelstøtter, fabrikker, struktur og ventiler.


Testing

Ikke-destruktiv testing (NDT) Materiallaboratorium Fabrikasjon (rør, struktur) Re-sertifisering Sveisprø Komponenttesting Avansert testing Kalibre


m (DT) Utstyrstesting øve kvalifisering (WPQ) ering Kvalitetskontroll

Inspeksjon Testing Sertifisering Teknisk konsultasjon

Testing – et bevis på kvalitet Inspecta er en ledende akkreditert leverandør av ikke-destruktiv testing (NDT). Våre medarbeidere har lang erfaring og er sertifisert på alle nivåer, for å sikre at vi leverer tjenester i samsvar med gjeldende regelverk og standarder. Inspecta har et av Norges mest erfarne materiallaboratorium (DT). Som akkreditert aktør utfører vi mekanisk testing i henhold til anerkjente standarder. Et av våre største fortrinn er at laboratoriet, maskinverkstedet og NDT-avdelingen er inhouse tjenester, noe som resulterer i raskere levering til våre kunder uansett hvor de befinner seg.


Sertifisering

Trykkpåkjent utstyr – PED Sertifisering av lastbærend Sertifisering av sveisere, loddere og sveiseoperat kjelepasser Kvalitetskrav til smeltesveising (ISO 3834


de komponenter (1090) tører Sertifisering av kjeleoperatør og 4) Heis Taubaner 2000/9 EC

Inspeksjon Testing Sertifisering Teknisk konsultasjon

Sertifisering – dokumenterer din kvalitet Inspecta utsteder sertifikater som dokumenterer at kvaliteten på produkter, styringssystemer og personalet er i samsvar med internasjonale og nasjonale krav. Dette er en erklæring fra en uavhengig tredjepart som dokumenterer bedrifters innsats innenfor sikkerhet, bærekraftig utvikling og evnen til å levere produkter og tjenester i henhold til regelverket. Inspecta er teknisk kontrollorgan/Notified body for 97/23 EC.


Teknisk konsultasjon Integrity Engineering Skadeanalyser Levetidsstudier Stress- og strukturanalyser Fitness for service Risikoanalyser Integritetsniv책 for sikkerhet (SIL) Risikobasert inspeksjonsplanlegging NII (Non Intrusive Inspection) Vedlikeholdsstyring


Inspeksjon Testing Sertifisering Teknisk konsultasjon

Teknisk konsultasjon – ta riktig beslutning Inspecta har konsulenter og ingeniører med bred erfaring fra ulike industrier. Med kjennskap til bransjeutfordringer bistår de med analyser og råd for økt sikkerhet og tilgjengelighet for mekaniske komponenter og systemer. Inspecta hjelper kunder til å ta riktige investeringsbeslutninger, sikre prosjektgjennomføring, vurdere tilstand og levetid for utstyr eller bygninger, samt minimere selskapers og investorers risiko.


Vi leverer tillit og kvalitet Vi har ressursene og kunnskapen som skal til for ü levere deg de beste tjenestene, samlet fra Ên og samme leverandør


Inspeksjon Testing Sertifisering Teknisk konsultasjon

Inspecta gjør din bedrift sikrere, mer effektiv og lønnsom Inspecta er en akkreditert tredjepart med lang bransjeerfaring. Vi har bred erfaring med tverrfaglige prosjekter og kjenner til «beste praksis» innenfor kvalitets- og sikkerhetsarbeid.


Inspecta gjør din bedrift sikrere, mer effektiv og lønnsom Kunnskap er avgjørende for å oppnå forbedring av sikkerhet, samtidig kan det gi økt driftstid. Økt fokus på en god sikkerhetskultur vil på sikt kunne føre til et større konkurransefortrinn med mer effektiv produksjon.

Herbergveien 2 1710 Sarpsborg Telefon: + 47 69 10 17 10 For mer informasjon se våre nettsider www.inspecta.no

Inspecta Norge - En partner. Flere tjenester.  

Bli bedre kjent med Inspecta Norge og våre tjenester.

Inspecta Norge - En partner. Flere tjenester.  

Bli bedre kjent med Inspecta Norge og våre tjenester.

Advertisement