Page 1

^Isi i iSc instytucjonsSnosc \c rm 3I i r own n i

tekstjpvv[. zai •< iieszczanyctrl vv prasse. 1

^^js^

JQdoieoiejfelietonu kreska. sugerowalc|rj lak UyJo w riicczywi£.toac.i)|jego nieoficjalny H f c ^ 2 . d e ^ charakter.

~~

Rozwdj felieionistyki w Poise c

«o bol d

W Polsce, podobnie jak we Francji, stosowano termin felieton na okreslenie zarowno roznych ^drobiazgow'| zsmiGszczonych pod kreska. w czasopismach, jsk {*ezj \

WroumC

konkretnych tekst6w, dajacych sie wyodrebnic jpp^|r6d innych na podstawie specyficznych cech zewnetrznych i wewnetrznych . 6

zjargntewjiViitzner^ podaje, ze pierwsze teksty, maja.ee charakter feiietonow, aie I $ nietwystepuja.ee jeszcze pod ta. nazwa., to utworyM<rasickiego i ^ohomolca, 4 V I . drukowane na temach „Monitora"^765-1784^ Te zartobliwe utwory taczyty w sobie V

"V War«iw<t

?

ternatyke rozrywkowa., anegdoty i przeg!a.dy Jriod paryskrch^ Podobns formy iA^°*y^j **o<& felietonowe znalazty sie w „Kuznicy", pismie z okresu Sejmu Wielkiego. W „Wiadomosciach Brukowych" (Wilno,

1816-1822) zamieszczano teksty felietonowe,

ktore^dotyczy'iy juz (QJ^) tematow rozrywkowych, ale^olitycznych, obyczajowychf^~-^ V^V&wwici filozoficznych i oswiatowych

8

W potowie XIX wiekuJeHeton byt juz znanym terminerr|r-^ostal |akze("staiym ^i5 H » 2 . " ^ j

oiCiiiCiuciH

pitaay

a<aiyiyw:iiej.

w u w d ly

wyi

vv

UJIMOI i

ly I U W O I I

j e m > ' . r s w i if\<a

k

n a

-

emigracji, „Wolne Zarty", „Mucha" i „SowizdrzaT w Krolestwiej „DiabeT w Krakowie . \o*^z 9

Felietony o tematyce niesatyrycznej ^amteszeza+yj „Dziennik Literacki" (VVJhadyslawj H

-y^t^^-

L-Ozinski), „Dzisr,nik Poznanski" (powi6sci/t^\raszsw'Skjego ^j^odcinkac^ felietony V

wfadystawaj Rabskiego i s|tanistewa^Kozmiana), „Prawda", „Goniec Polski" . Ten "H"* -H-» 10

ostatni zasfuguje na szczegolna. uwage, jjako ze w nimj w 1851 roku C^priefl^orwid gatunek. Do waznych pozyeji naleza. takze: „Kurier Warszawski", „Niwa", „Kurier Codzienny" oraz „Tygodnik llustrowany", w ktorych przez 37 lat publikowal swoje kroniki BJatesfawfPrus . Kroniki^rusajbtaiy pod uwagdaktuaine tematy, ktore mogfy M. 11

6

Por.lchudzinski'jEi epjftt., s. 198.

1964, s. 130. Ibidem, s. 131. 9 Ibidem^s. 132. 10 /CKudzii£ki]Ej, opkit., s. 198. 1 1 Ibidem s, 204, * 8

_

|'r--r—

V"8.

insomniac  

mam nowy skaner i niestety nie potrafilam zeskanowac w kolorze albo cos zle robilam...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you